Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.9.2008 9:57:05

Javni razpis za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2008 kmetov v zvezah in združenjih povezanih s kmetijstvom

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet javnega razpisa

namen A): sofinanciranje delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah in združenjih povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na celotnem območju Republike Slovenije;

namen B): sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na ožjem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za leto 2008 znaša:
za namen A): do višine 106.409,00 EUR,
za namen B): do višine 79.286,00 EUR.

Upravičenci

- za namen A):
zveze in združenja, ki so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na celotnem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16.12.2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES);

- za namen B):
nevladne in neprofitne oblike sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES.

Pogoji za dodelitev sredstev

 1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni;
 2. vlagatelj mora predložiti dokazila o številu aktivnega članstva;
 3. vlagatelj mora predložiti dokazila o zagotavljanju predstavitve dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti;
 4. vlagatelj mora predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
 5. vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti;
 6. obravnavane bodo vloge, katerih višina upravičljivih stroškov bo višja od 1.300,00 EUR
 7. upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva pridobitve sredstev.

Omejitve

 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, tako da skupna višina dodeljenih javnih sredstev ne presega višine dovoljene državne pomoči za posamezen ukrep. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega ukrepa znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov;
 2. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Tak upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrniti vsa pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi;
 3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.

Upravičljivi stroški

 • stroški povezani z izobraževanjem in usposabljanjem (najemnine prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški povezani z izvedbo izobraževanja);
 • stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški in najemnine razstavnih prostorov);
 • predstavitve, katalogi ali spletne strani, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ki morajo biti nevtralni in zagotavljati, da imajo v njih proizvajalci enake možnosti predstavitve.

Rok in način prijave

Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, P.P.189, 1001 Ljubljana, do vključno 03.09. 2008 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 09h do 15h, sreda od 09h do 16h in petek od 09h do 12h.

Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis - DRUŠTVA 2008«.

Razpisna dokumentacija in informacije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http: //www.arsktrp.gov.si/ ali na sedežu ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 15.30 uro, ob petkih pa med 9.00 in 14.30 uro v sprejemni pisarni.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, v klicnem centru, telefonska številka 01 580 77 92, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9.00 do 15.30 ure, ob petkih pa od 9.00 do 14.30 ure.

Ključne besede:
javni razpis
strokovna priredite
stanovsko združenje
interesno združenje
kmet
kmetijstvo

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov