Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 25.8.2008 11:57:05

Krediti in subvencije v občinah: Divača, Velenje, Ilirska Bistrica

Rubrika: Razpisiprint Natisni


Javni razpis za dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev posojil in subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača.
Posojilo in sofinanciranje obresti se odobravajo za naslednje namene:

 • nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
 • nakup nove ali generalno obnovljene opreme,
 • nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Razpisni pogoji
Zahtevek za dodelitev posojila lahko vložijo:

 • majhna podjetja in samostojni podjetniki,
 • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
 • majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata biti na območju Občine Divača. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in investirajo na območju Občine Divača.

Rok
Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 25.8.2008. Komisija bo, vloge obravnavala mesečno do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo vlog je 15.12.2008.

Kontaktni naslov
Vse dodatne informacije dobite na sedežu:

 • Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana,
 • A-banki Vipa d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in
 • na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.

Razpisna dokumentacija
Vloge lahko prosilci dvignejo:

 • v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti banke Koper agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača, ali
 • v enoti A-banka Vipa d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana.Javni razpis za dodelitev posojil za malo gospodarstvo v Mestni občini Velenje

Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje v letu 2008, v skupni višini 120.000,00 EUR.
Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev in opreme ter nakup patentov, licenc, know-how, nepatentiranega tehničnega znanja.

Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe na območju Mestne občine Velenje,
 • izpolnjujejo pogoje za malo podjetje (ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR) in je neodvisno podjetje,
 • ne sodijo v sektorje ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • niso v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • podjetje ni v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.
Sredstva se dodelijo skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«, ki določa, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza in ne presega 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči (za podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 10.000 EUR). Prejemnik sredstev mora podati pisno izjavo o morebitnih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotoviti, da z zneskom, pomoči »de minimis«, ki se dodeljujejo, ne bodo presežene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Rok
Rok za oddajo vlog je 30.9.2008.

Kontaktni naslov
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, Uradu za gospodarstvo in finance, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: 03/896-16-82 ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Kontaktna oseba: Judita Pungartnik, Tel: 03/899-52-10.

Razpisna dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev posojila je razvidna iz razpisne dokumentacije in je dosegljiva na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (v glavni pisarni, soba št. 10/kletna etaža) ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Velenje (soba št. 304/III), objavljena je tudi na spletni strani: www.velenje.si/razpisi.Javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje

Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje projektov pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje v letu 2008. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški malih podjetij in samostojnih podjetnikov za naslednje namene:

 • pridobivanja standardov kakovosti,
 • svetovanje, usposabljanje in razširjanje znanja,
 • promocije izdelkov in storitev.

Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe na območju Mestne občine Velenje,
 • zpolnjujejo pogoje za malo podjetje (ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR) in je neodvisno podjetje,
 • ne sodijo v sektorje ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • niso v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • podjetje ni v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja.

Rok
Rok za oddajo vlog je 30.9.2008.

Kontaktni naslov
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan v Uradu za gospodarstvo in finance MO Velenje, Kontaktna oseba: Metka Špindler, Tel: 03/896-16-82.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v glavni pisarni (soba št. 10/kletna etaža) Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v času uradnih ur oziroma jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Velenje: www.velenje.si/razpisi.Javni razpis za dodelitev kreditov za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in turizma v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranje obrestne mere

Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev kreditov za spodbujanje malega gospodarstva, obrti in turizma v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranje obrestne mere, ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovno enoto Ilirska Bistrica in Zavarovalnico Triglav, Območno enoto Postojna.
Krediti bodo dodeljeni za naslednje namene:

 • nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov za mala in srednja podjetja,
 • nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
 • nakup opreme,
 • nakup opreme za turistične sobe,
 • nakup opreme za gostinsko dejavnost,
 • ureditev okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov.

Razpisni pogoji
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja.
Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

Rok
Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija
Vlogo za kredit dobijo prosilci na Banki Koper d.d., Poslovna enota Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica.


Ključne besede:
razpis
subvencioniranje
posojilo
kredit
gospodarska družba
samostojni podjetnik
podjetje
nakup
sofinanciranje projekta
pospeševanje razvoja

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov