Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.3.2009 13:42:57

Mednarodni računovodski standardi - UVOD

Mednarodni računovodski standardi

Rubrika: Mednarodni računovodski standardiprint Natisni

Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008
z dne 3. novembra 2008
o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
(Besedilo velja za EGP)


KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
- ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov [1] in zlasti člena 3(1) Uredbe,
- ob upoštevanju naslednjega:

  • (1) Uredba (ES) št. 1606/2002 predpisuje, da za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, javne družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pod določenimi pogoji pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, kakor so opredeljeni v členu 2 navedene uredbe.
  • (2) Z Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [2] so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so veljali 14. septembra 2002. Komisija, ki je preučila nasvet skupine tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) je spremenila Uredbo, da bi vključila vse standarde, ji jih je predložil Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) ter vsa pojasnila, ki jih je predložil Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in so bila v Skupnosti v celoti sprejeta do 15. oktobra 2008, razen MRS 39 (v zvezi s priznavanjem in merjenjem finančnih instrumentov), katerega omejeni deli so bili izpuščeni.
  • (3) Različni mednarodni standardi so bili sprejeti s številnimi uredbami o spremembi. To povzroča pravno negotovost in težave pri pravilni uporabi mednarodnih računovodskih standardov v Skupnosti. Da bi poenostavili zakonodajo Skupnosti o računovodskih standardih, je treba zaradi jasnosti in preglednosti standarde, ki so trenutno vključeni v Uredbo (ES) št. 1725/2003 in akte, ki jo spreminjajo, združiti v enotno besedilo.
  • (4) Uredbo (ES) št. 1725/2003 je treba zato nadomestiti s to uredbo.
  • (5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Mednarodni računovodski standardi, kakor so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) 1606/2002 se sprejmejo, kakor je navedeno v Prilogi.

Člen 2
Uredba (ES) št. 1725/2003 se razveljavi.
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 3
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.


Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2008

Za Komisijo
Charlie McCreevy
Član Komisije
PRILOGA

MRS 1: Predstavljanje računovodskih izkazov
MRS 2: Zaloge
MRS 7: Izkazi denarnih tokov
MRS 8: Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake
MRS 10: Dogodki po datumu bilance stanja
MRS 11: Pogodbe o gradbenih delih
MRS 12: Davek od dobička
MRS 16: Opredmetena osnovna sredstva
MRS 17: Najemi
MRS 18: Prihodki
MRS 19: Zaslužki zaposlencev
MRS 20: Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči
MRS 21: Vplivi sprememb deviznih tečajev
MRS 23: Stroški izposojanja
MRS 24: Razkrivanje povezanih strank
MRS 26: Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov
MRS 27: Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi
MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja
MRS 29: Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih
MRS 31: Deleži v skupnih vlaganjih
MRS 32: Finančni instrumenti: predstavljanje
MRS 33: Čisti dobiček na delnico
MRS 34: Medletno računovodsko poročanje
MRS 36: Oslabitev sredstev
MRS 37: Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva
MRS 38: Neopredmetena sredstva
MRS 39: Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje
MRS 40: Naložbene nepremičnine
MRS 41: Kmetijstvo


MSRP 1: Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja
MSRP 2: Plačilo na podlagi delnic
MSRP 3: Poslovne združitve
MSRP 4: Zavarovalne pogodbe
MSRP 5: Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje
MSRP 6: Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev
MSRP 7: Finančni instrumenti: razkritja
MSRP 8: Poslovni odseki

OPMSRP 1: Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti
OPMSRP 2: Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti
OPMSRP 4: Določanje, ali dogovor vsebuje najem
OPMSRP 5: Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja
OPMSRP 6: Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu – odpadna električna in elektronska oprema
OPMSRP 7: Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih
OPMSRP 8: Področje uporabe MSRP 2
OPMSRP 9: Ponovna ocena vstavljenih izpeljanih finančnih instrumentov
OPMSRP 10: Medletno računovodsko poročanje in oslabitev
OPMSRP 11: MSRP 2 – Transakcije z delnicami skupine in lastnimi delnicami

SOP-7: Uvedba evra
SOP-10: Državna pomoč – brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem
SOP-12: Konsolidacija – podjetja za posebne namene
SOP-13: Skupaj obvladovana podjetja – nedenarni prispevki podvižnikov
SOP-15: Poslovni najemi – spodbudnine
SOP-21: Davek iz dobička – povrnitev prevrednotenih neamortizirljivih sredstev
SOP-25: Davek iz dobička – spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev
SOP-27: Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema
SOP-29: Razkritje – sporazumi o koncesijskih storitvah
SOP-31: Prihodki – transakcije neposredne zamenjave, ki vključujejo storitve oglaševanja
SOP-32: Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani


[1] UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
[2] UL L 261, 13.10.2003, str. 1.

Ključne besede:
mednarodni računovodski standardi
MRS

Zadnji članki iz rubrike:

13.2.2019 15:11:23:
MSRP 16 Najemi (2019)

14.9.2009 10:35:50:
Mednarodni računovodski standard za mala in srednja podjetja

14.9.2009 10:50:28:
Predlog sprememb SRS

9.3.2009 17:13:08:
OPMSRP Pojasnilo 11

9.3.2009 16:58:47:
OPMSRP Pojasnilo 10

Najnovejši članki:

20.1.2022 14:04:16:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Nepridobitne organizacije

19.1.2022 17:28:36:
Društva - Predložitev letnih poročil za leto 2021

19.1.2022 17:24:46:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Samostojni podjetniki

19.1.2022 17:01:04:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Družbe in zadruge

19.1.2022 9:53:30:
Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (NF-RegresVracilo)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress