Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.7.2008 10:44:23

Javni razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih v letu 2008

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo tehnološko razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij in samostojnih podjetnikov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje ter so sestavni del zaključene investicije.

Ministrstvo želi s sofinanciranjem spodbujati podjetja, da s pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v raziskovalno razvojno dejavnost dvignejo tehnološko zahtevnost in dodano vrednost svojih izdelkov oziroma storitev in s tem okrepijo konkurenčni položaj na globalnih trgih.

Pogoji sodelovanja

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. ZGD-1 42/06, 60/06, 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZPTI, (100/07 pop.),10/08) (v nadaljnjem besedilu: podjetja) in:

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02, 117/06-ZDDPO-2, 31/07, 33/07-ZSReg-B, 38/07 Skl.US: U-I-117/07-7, 126/07-ZFPPIPP),
 • niso od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • niso za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
 • nimajo neporavnane obveznosti do države,
 • delujejo najmanj 3 leta in ustvarjajo promet iz osnovne dejavnosti,
 • so v letu 2007 imela povprečno število zaposlenih za polni delovni čas najmanj 3 in ne več kot 250,
 • raziskovalno razvojni projekt mora izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta in strokovni ter tehnični sodelavci,
 • da ima odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta ustrezno stopnjo izobrazbe in izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Odgovorni vodja raziskovalno razvojnega projekta in clan izvajalske skupine raziskovalno razvojnega projekta so poleg raziskovalcev oz. razvojnikov v razvojnih enotah v podjetjih tudi raziskovalci, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Do sredstev iz razpisa niso upravičena podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo, jeklarstvo, premogovništvo in transport. Do sofinanciranja prav tako niso upravičena velika podjetja.

Sofinancirajo se samo projekti, katerih najmanjša celotna vrednost znaša 20.000,00 EUR. Zgornja meja sofinanciranja je lahko največ 100.000,00 EUR, spodnja meja pa 10.000,00 EUR. V kolikor bo prijavitelj za sofinanciranje prijavil višjo vrednost sofinanciranja od zgornje omejitve, se bo projekt v primeru preseženega točkovnega praga 90 točk, razpoložljivih sredstev in pozitivnega mnenja Ministrstva za finance, sofinanciral v vrednosti 100.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Sofinancirali se bodo uveljavljani in izkazani upravičeni stroški v višini do 50%.
Upravičeni stroški so:

 • stroški osebja,
 • stroški instrumentov, opreme, zemljišč ter zgradb,
 • stroški svetovanja in drugih storitev,
 • režijske stroške (npr. stroški administracije projekta ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in ostale stroške delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti in skupaj ne smejo presegati 20% stroškov iz prvih treh alinej.

Rok za oddajo vlog

Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 25.8.2008 do 12. ure. Naslov za oddajo vloge je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, glavna pisarna.

Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v torek, 26.8.2008 ob 10.00 uri.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije

Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Dodatne informacije so na voljo po telefonu: (01) 478 46 32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urška.zupin@gov.si.

Razpisna dokumentacija

Ključne besede:
javni razpis
tehnološki razvoj
projekt
podjetje
samostojni podjetnik

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023