Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 28.7.2008 11:07:12

Informacija o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

V tem obvestilu je nekoliko več informacij o podeljevanju štipendij dijakom in študentom za šolsko leto 2008/2009, kot jih določa novi Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07-popr.). Informacija je namenjena učencem, dijakom in njihovim staršem ter seveda šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem.

S šolskim letom 2008/09 se bo pristojnost odločanja o državnih (dosedanjih republiških) štipendijah prenesla na centre za socialno delo, pristojnost odločanja o novih Zoisovih štipendijah pa na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad). Na območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje bodo sprejemali le še vloge »starih« Zoisovih štipendistov, torej štipendistov, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po dosedanjih predpisih, vendar samo do zaključka programa izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo.

1. Državne štipendije

Državne štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz zakona o štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 60 % minimalne plače v istem obdobju – za tiste upravičence, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča, oziroma ne presega od 60 do 65 % minimalne plače – za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, odvisno od oddaljenosti od kraja šolanja ali študija in razvitosti regije, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.

Cenzus za upravičence, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča

Cenzus v % minimalne plačeCenzus v EUR (na letni ravni)Cenzus v EUR (na mesečni ravni)
603.807,27317,27

Cenzus za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča

Cenzus v razponu od 60 do 65 % podrobneje opredeljuje 8. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008.

Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od kraja šolanja ali študija do kraja stalnega prebivališča, izražena v kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje.

Oddaljenost od kraja šolanja ali študija (v km)Število točk
do vključno 1010
nad 10 do vključno 2013
nad 20 do vključno 3016
nad 30 do vključno 4020
nad 4030

Razvitost regije se ugotavlja na podlagi indeksa razvojne ogroženosti, ki ga določi Vlada RS s sklepom na podlagi predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Indeks razvojne ogroženostiŠtevilo točk
do 505
nad 50 do vključno 908
nad 90 do vključno 11010
nad 11012

Na podlagi sklepa Vlade RS o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 23/2006) se razvojne regije takole razvrščajo po stopnji svoje razvitosti:
1. pomurska (159,5),
2. notranjsko-kraška (127,0),
3. podravska (116,8),
4. spodnjeposavska (116,8),
5. zasavska (113,9),
6. koroška (103,9),
7. jugovzhodna Slovenija (101,7),
8. goriška (93,8),
9. savinjska (92,3),
10. gorenjska (83,1),
11. obalno-kraška (82,4) in
12. osrednjeslovenska (8,7).

Višina cenzusa za dodelitev državne štipendije iz prvega odstavka tega člena se odmeri na podlagi seštevka točk:

ODMERA VIŠINE CENZUSA

Število točk (tabela I. + tabela II.)Višina cenzusa v % minimalne plače
15 - 1860 %
20 - 2161 %
22 - 2362 %
24 - 2563 %
26 - 2864 %
od 30 dalje65 %

Cenzus v % minimalne plačeCenzus v EUR (na letni ravni)Cenzus v EUR (na mesečni ravni)
603.807,27317,27
613.870,73322,52
623.934,18327,84
633.997,63333,13
644.061,09338,42
654.124,54343,71

* Za izračun so bili uporabljeni bruto zneski minimalne plače za koledarsko leto 2007.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo na svoji spletni strani, na državnem portalu euprava in v sredstvih javnega obveščanja objavilo javni poziv kandidatom za državno štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 v mesecu septembru 2008, in sicer najkasneje do 15. septembra 2008 (v naslednjih letih v mesecu juniju), v katerem bodo navedeni pogoji, način vložitve vloge, dokumentacija, ki jo mora kandidat predložiti skupaj z vlogo. Sestavni del javnega poziva bo tudi obrazec vloge za pridobitev štipendije.

Kandidat k prvi vlogi za državno štipendijo priloži potrdilo o vpisu v izobraževalni program ter dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu, ki postaneta del zbirne mape. Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo, iz katerega morajo biti razvidne ocene vseh predmetov v preteklem šolskem letu. Za potrdilo o študijskem uspehu v višjem in visokošolskem izobraževanju šteje izpis vseh opravljenih izpitov oziroma vseh številčno izraženih ocen v preteklem študijskem letu.

Kandidati za državno štipendijo lahko oddajo vlogo na katerikoli center za socialno delo. O vlogi za državno štipendijo bo odločal center za socialno delo, na območju katerega ima kandidat svoje stalno prebivališče. Zaradi hitrejše obravnave vlog svetujemo, da kandidat poda vlogo na center za socialno delo, na območju katerega ima stalno prebivališče.


2. Kadrovske štipendije

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v juniju objavil skupni razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2008/2009 na svoji spletni strani (www.sklad-kadri.si) in o tem obvestil tudi vse šole.

Kadrovske štipendije so dveh oblik:
1) neposredne kadrovske štipendije, ki jih objavljajo delodajalci v skupnem razpisu in
2) posredne kadrovske štipendije v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, ki jih bodo razpisale regijske razvojne agencije. Regijske razvojne agencije imajo do 30. 5. 2008 odprt javni poziv za oddajo potreb delodajalev, nato pa bodo tudi agencije objavile razpise za kadrovske štipendije.


3. Zoisove štipendije 2008/2009 – novi kandidati

Novi zakon o štipendiranju postavlja nova merila in postopek za dodelitev Zoisove štipendije, ki bodo veljala že za šolsko leto 2008/2009.

Pogoji, po katerih lahko posameznik pridobi štipendijo po novem Zakonu o štipendiranju:

za učence zadnjega razreda osnovne šole, če:

 • ima v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,5 ali več ter je bil v skladu s Konceptom: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli identificiran kot nadarjen učenec ali
 • je dosegel izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja

za dijake, če:

 • ima v srednji šoli povprečno oceno najmanj 4,1 (do uveljavitve Koncepta vzgojnoizobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju se pogoj identificiranosti kot nadarjen dijak ne upošteva) ali
 • je maturant z izjemnim splošnim uspehom – zlati maturant ali
 • je dosegel izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

za študente, če:

 • ima v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ali
 • je glede na povprečno oceno uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji ali
 • je dosegel izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja.

Med kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev Zoisove štipendije, bodo za štipendiranje izbrani tisti, ki bodo izkazali boljše rezultate, in torej dosegli boljšo povprečno oceno ali izkazali boljši dosežek.

Spremenjen je tudi postopek kandidiranja. Šole oziroma izobraževalni zavodi niso več pristojni za predlaganje kandidatov za Zoisove štipendije, ampak je to pravica, ki jo uveljavljajo kandidati sami.

Sklad bo takoj v začetku septembra 2008 objavil na svoji spletni strani in na spletni strani MDDSZ, na državnem portalu e-uprava ter v sredstvih javnega obveščanja javni poziv za dodelitev sredstev za Zoisove štipendije novim kandidatom, da predložijo potrebno dokumentacijo za dodelitev Zoisove štipendije.

V javnem pozivu bodo navedeni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije in merila, s pomočjo katerih se med tistimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki Zoisove štipendije, nadalje dokumentacija, ki jo morajo dostaviti kandidati, okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za Zoisove štipendije po posameznih stopnjah izobraževanja, način vložitve vloge, rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev Zoisove štipendije, in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega poziva. Sestavni del javnega poziva bo tudi obrazec vloge za pridobitev štipendije.

Prva vloga za Zoisovo štipendijo mora vsebovati:

 • potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
 • dokazilo šole o šolskem uspehu in dokazilo o nadarjenosti – za dijake (do začetka izvajanja Koncepta VIZ dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju lahko dijaki v 2., 3. in 4. letniku srednjega izobraževanja uveljavljajo Zoisovo štipendijo le na podlagi uspeha),
 • dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh – za študente,
 • dokazilo o študijskem uspehu v višjem in visokošolskem izobraževanju – za študente,
 • dokazilo izobraževalne ustanove, da je uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji – za študente,
 • dokazilo o izjemnem dosežku – za dijake oziroma študente.

Vsa priložena dokazila postanejo del zbirne mape. Del vloge povzema 1. rubriko evropskega življenjepisa (kar pomeni, da življenjepisa ni treba posebej prilagati).

Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo, iz katerega morajo biti razvidne ocene vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole oziroma preteklega šolskega leta. Dokazilo o nadarjenosti bodo izdajale osnovne šole na obrazcu, ki ga bo pripravil Zavod RS za šolstvo in šport in bo v roku 14 dni objavljen na spletni strani sklada. Za dokazilo, da je kandidat na poklicni, splošni ali mednarodni maturi dosegel izjemen splošni uspeh, štejejo spričevalo o poklicni oziroma splošni maturi oziroma diploma o opravljeni mednarodni maturi, iz katere je razvidno število točk, ki jih je kandidat dosegel na poklicni, splošni oziroma mednarodni maturi. Za dokazilo o študijskem uspehu šteje izpis vseh številčno izraženih ocen v preteklem študijskem letu. Vsebina dokazila izobraževalne ustanove, da je kandidat uvrščen med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji bo določena v javnem pozivu.

Zoisove štipendije se bodo podeljevale v okviru kvot (deležev) štipendistov, ki bodo objavljene v javnem pozivu, na osnovi razvrstitev kandidatov glede na uspeh v zaključnem razredu osnovne šole, glede na uspeh v srednji šoli, glede na uspeh na maturi, glede na uspeh v višjem ali visokošolskem izobraževanju, glede na uvrstitev med najboljših 5 % študentov znotraj generacije in glede na izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja.

Izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja podrobneje opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008. Kandidat lahko uveljavlja le dosežek, ki ni starejši od dveh let, šteto od objave poziva, vsak dosežek se lahko uveljavlja le enkrat.


4. Zoisove štipendije 2008/2009 – »stari« Zoisovi štipendisti

Zavod RS za zaposlovanje bo še naprej izplačeval Zoisove štipendije »starim« Zoisovim štipendistom po dosedanjih predpisih, vendar samo do zaključka programa, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo.

Zavod RS za zaposlovanje je 23. 5. 2008 objavil v Uradnem listu RS, št. 51/08 in na svoji spletni strani (www.ess.gov.si) javni poziv Zoisovim štipendistom, ki so pridobili Zoisovo štipendijo po predpisih o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe zakona o štipendiranju, k oddaji vlog za šolsko leto 2008/2009 in predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za izplačevanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2008/2009. O tem je Zavod RS za zaposlovanje že obvestil vse »stare« Zoisove štipendiste.


Rok za oddajo vlog:

 • za dijake: 8. september 2008
 • za študente: 6. oktober 2008.

Za »stare« Zoisove štipendiste, ki so v šolskem letu 2007/2008 vpisani v zaključni letnik srednješolskega izobraževalnega programa in se nameravajo v šolskem letu 2008/2009 vpisati na višješolski, visokošolski ali univerzitetni študijski program, bodo veljala določila novega zakona o štipendiranju. To pomeni, da bodo morali počakati na javni poziv sklada v začetku septembra in vložiti ustrezno vlogo za Zoisovo štipendijo na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si). Pogoj za ohranitev pravice do Zoisove štipendije je najmanj povprečna ocena 4,1 v zadnjem letniku srednje šole iz vseh predmetov v preteklem šolskem letu ali pa izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja.

Enako bodo morali tudi »stari« Zoisovi štipendisti, ki so v študijskem letu 2007/2008 vpisani v zaključni letnik oziroma v absolventski staž dodiplomskega izobraževalnega programa in se nameravajo v študijskem letu 2008/2009 vpisati na podiplomski študijski program, vlogo za Zoisovo štipendijo vložiti na sklad na osnovi javnega poziva, ki bo objavljen v začetku septembra 2008. Pogoj za ohranitev pravice do Zoisove štipendije je najmanj povprečna ocena 8,5 iz vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu, ali izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja v skladu s 24. členom zakona, ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov v posameznem letniku posameznega študijskega programa.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Ključne besede:
štipendija
učenec
dijak
študent
šolska svetovalna služba
štipendist

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti