Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.7.2008 14:10:19

Zdravstveno zavarovanje v tujini

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) pred poletno turistično sezono obvešča zavarovane osebe o postopkih ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v tujini, s čimer se lahko izognemo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oz. potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oz. potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega ali zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve 1.) v državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, ali 2.) na Hrvaškem, v Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini,, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialni varnosti, ali 3.) v ostalih državah. V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, na Hrvaškem in v Makedoniji imajo zavarovane osebe na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo brezplačno izdaja Zavod, zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. V Bosni in Hercegovini pa imajo te storitve zagotovljene na podlagi konvencijskega potrdila, ki ga prav tako brezplačno izdaja Zavod.V kolikor zavarovane osebe v navedenih državah uveljavljajo pravico do zdravstvenih storitev pri zasebnih zdravnikih ali privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, bodo morale stroške poravnati same. V primeru, da bodo morale zavarovane osebe v teh državah stroške poravnati same, lahko po vrnitvi v domovino uveljavljajo povračilo teh stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda. Za povračilo je potrebno predložiti medicinsko dokumentacijo (tudi recepte za zdravila…) in originalne račune, na podlagi katerih se po postopku, ki je določen z evropskim pravnim redom oziroma z meddržavnim sporazumom, v upravičenem primeru opravi povračilo stroškov v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene.

V ostalih državah morajo zavarovane osebe zdravstvene storitve plačati same. V primerih zahtevkov zavarovanih oseb za povračilo stroškov zdravstvenih storitev opravljenih v ostalih državah sveta upošteva Zavod prav tako le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti…), hkrati pa Zavod vsakič preverja tudi nujnost oz. potrebnost posegov in opravljenih storitev. Na tej osnovi Zavod povrne stroške zdravstvenih storitev v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Prevoz zavarovane osebe iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ne glede na to, v katero državo potujemo, pa za vse velja pravilo, da si moramo pravočasno urediti svoje zdravstveno zavarovanje, in sicer vsaj 4 dni pred odhodom v tujino. Vedno več zavarovanih oseb se tega tudi zaveda, saj je Zavod v letu 2007 izdal skupno 831.249 listin za tujino, od tega 665.905 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja in 165.344 certifikatov.

1. Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugih državah članicah Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter v Švici

Slovenske zavarovane osebe so med začasnim bivanjem v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja upravičene do »zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici” (Uredba (EGS) 1408/71). Zavarovanim osebam zato svetujemo, da si pred odhodom v druge države članice EU in EGP ter v Švico preko samopostrežnih terminalov ali preko interneta na naslovu http://www.zzzs.si elektronsko naročijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico je mogoče naročiti tudi na 55 lokacijah območnih enot in izpostav Zavoda po vsej državi.

Države članice Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (Velika Britanija in Severna Irska).*

Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška.

Zavarovane osebe prejmejo evropsko kartico brezplačno po pošti, in sicer v 3 delovnih dneh po podanem naročilu. Podlaga za pridobitev evropske kartice je urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in veljavna slovenska kartica zdravstvenega zavarovanja. Evropsko kartico se izda praviloma za obdobje 1 leta. V primeru, da zavarovana oseba zaradi nujnega odhoda v tujino nemudoma potrebuje dokument za uveljavljanje zdravstvenih storitev v drugih državah članicah EU in EGP ter v Švici, lahko na območni enoti ali izpostavi Zavoda zaprosi za certifikat – papirno potrdilo, ki nadomešča evropsko kartico.

Z evropsko kartico lahko zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU in EGP ter v Švici. Obseg zdravstvenih storitev, ki jih bo deležna zavarovana oseba, bo opredelil zdravnik, ki bo osebo sprejel na nujno oz. potrebno zdravljenje. Z evropsko kartico se uveljavljajo nujne oz. potrebne zdravstvene storitve neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Navedene storitve se uveljavljajo skladno s predpisi države, kjer se storitev uveljavlja, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav. Pri zasebnih zdravnikih ali na privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe z državno zavarovalnico, pa bodo morale zavarovane osebe stroške zdravstvenih storitev poravnati same in po vrnitvi v domovino uveljavljati povračilo teh stroškov na pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda.

Po preteku veljavnosti evropske kartice je potrebno v primeru ponovnega odhoda v tujino naročiti novo kartico. Evropska kartica ne velja za potovanja, katerih namen je načrtovano zdravljenje v tujini, saj o napotitvi na zdravljenje v tujino po posebnem postopku odloča Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


2. Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum (konvencijo): Hrvaška, Makedonija ter Bosna in Hercegovina

S Hrvaško in Makedonijo je Slovenija podpisala dogovor o uporabi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na območju Hrvaške oziroma na območju Makedonije, na podlagi katerega lahko slovenske zavarovane osebe v teh dveh državah uveljavljajo pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči** z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. certifikatom, ki nadomešča evropsko kartico. Zavarovane osebe lahko uveljavljajo storitve neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže pri čemer morajo poleg evropske kartice zdravstvenega zavarovanja obvezno predložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov. Navedeni dopis zavarovanim osebam pošlje Zavod po pošti skupaj z naročenimi evropskimi karticami. Zavarovanim osebam svetujemo, da si pred odhodom na Hrvaško in v Makedonijo navedeni dopis po možnosti tudi fotokopirajo.

V Bosni in Hercegovini pa bodo od 1. julija 2008 dalje slovenske zavarovane osebe med začasnim bivanjem upravičene do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči**, in sicer na podlagi listine z naslovom »Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Bosni in Hercegovini«, ki je dogovorjena z meddržavnim sporazumom o socialni varnosti (konvencijo). To Potrdilo se bo pridobilo na podlagi veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja, in sicer brezplačno prek interneta in samopostrežnih terminalov ali na območnih enotah in izpostavah ZZZS. Potrdilo se bo izdalo največ za obdobje 1 leta. V primeru uveljavljanja zdravstvenih storitev bo zavarovana oseba predložila Potrdilo pristojni območni enoti v kraju začasnega bivanja, v primeru nujnosti pa se lahko zglasi neposredno pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Pri zasebnikih, ki nimajo pogodbe z nosilcem zavarovanja v Bosni in Hercegovini, bodo morale zavarovane osebe stroške plačati same in po vrnitvi v domovino uveljavljati povrnitev teh stroškov na podlagi originalnih računov na pristojni območni enoti ali izpostavi ZZZS, in sicer po postopku, ki je določen z meddržavnim sporazumom in v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene.

3. Uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v ostalih državah
(Srbija, Črna gora, Kanada, ZDA)

Z ostalimi državami Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma ki bi urejal področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo zavarovane osebe v primeru uveljavljanja storitev nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v teh državah le-te plačati same. Na podlagi medicinske dokumentacije in originalnih računov pa bo pristojna območna enota ali izpostava Zavoda v upravičenih primerih opravila povračilo stroškov v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Zavod zlasti za potovanje v te države zavarovanim osebam svetuje, da predhodno sklenejo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, s čimer se je moč izogniti neprijetnostim v zvezi z neposrednimi plačili.


* Predpisi Evropske unije veljajo tudi za francoska ozemlja Guadeloupe, Martinique, Reunion, St. Pierre et Miquelon in Francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori in Madeira; Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Velika Britanija – predpisi veljajo tudi za Gibraltar, izvzeti pa so Kanalski otoki (Jersey, Guernsey, Harms, Jetou, Shark in Man); Norveška - izvzeti so Spitzberski in Medvedji otoki; Španija - predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske otoke.

** Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje
zavarovane osebe.

Objavljeno na spletnih straneh ZZZS

Ključne besede:
zdravstveno zavarovanje
tujina
potovanje v tujino
evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Zadnji članki iz rubrike:

21.2.2021 13:24:51:
Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020

10.2.2021 18:58:57:
Spremembe Zakona o gospodarskih družbah

3.2.2021 14:14:56:
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

3.2.2021 14:12:37:
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe

29.1.2021 13:22:16:
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za samozaposlene v kulturi za leto 2021

Najnovejši članki:

7.3.2021 9:34:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

5.3.2021 13:33:00:
Računovodsko poročanje namenjeno slabitvi in revalorizaciji

5.3.2021 11:21:20:
Dopolnitev gradiva o plačah v času veljavnosti interventnih zakonov

5.3.2021 11:05:27:
Subvencioniranje minimalne plače

4.3.2021 17:54:54:
DDV pri storitvah montaže, servisnih in gradbenih storitvah (e-gradivo)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT