Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.10.2008 12:00:20

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - junij 2008

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE domačega prava in tujega prava ter drugi zavezanci za davek od dohodka pravnih oseb

PLAČILO: 10. 6. 2008 (za mesec Maj)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku. Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO: 10. 6. 2008 (za mesec Maj)

DURS-u

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku. Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

- skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV: 13. 6. 2008 (do 15. v mesecu za pretekli mesec)

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava INTRASTAT Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: 16. 6. 2008 (do 15. v mesecu za pretekli mesec) PLAČILO: 16. 6. 2008 (do 15. v mesecu za pretekli mesec)

DURS-u

Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV: 16. 6. 2008 (Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec) PLAČILO: 16. 6. 2008 (Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec)

DURS-u

Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

VSI IZPLAČEVALCI, ki plačujejo dohodek iz delovnega razmerja, razen fizičnih oseb z dejavnostjo.

PREDLOŽITEV: 18. 6. 2008 (na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.) PLAČILO: 18. 6. 2008 (na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu)

DURS-u

Obrazec REK -1 Obrazec REK-1 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev

VSAKA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost in izplačuje dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: 18. 6. 2008 (Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.) PLAČILO: 18. 6. 2008 (na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.)

DURS-u

Obrazec Podatki iz plačilnih list za zaposlene pri zasebnikih, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV: 18. 6. 2008 (na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu) PLAČILO: 24. 6. 2008 (Najkasneje 6 dni po izplačilu plač.) Op.: Pred ugotovitvijo dobička.

DURS-u

Obrazec Obrazec za obračun davka na izplačane plače

PRAVNA OSEBA, ki ima račun v tujini ali kontokorent[4] vzpostavljen z nerezidentom

PREDLOŽITEV: 20. 6. 2008 (do 20. v mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec Obrazec C Poročilo računa v tujini in kontokorentih

PRAVNA OSEBA, ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: 20. 6. 2008 (do 20. v mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec BST Obrazec BST Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

PRAVNA OSEBA, ki posluje s tujino in jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (do zadnjega v mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini. Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij))

Banki Slovenije

Obrazec Obrazec SN11, SN44 Poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini

PRAVNE OSEBE (razen druge finančne institucije) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (do zadnjega v mesecu za pretekli mesec)

Banki Slovenije

Obrazec DVP Obrazec DVP[6] Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških VP[7] mimo domačih posrednikov

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, ne glede na to, ali izkazuje davčno obveznost v mesečnem ali trimesečnem obračunu DDV) PLAČILO: 30. 6. 2008 (do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja)

DURS-u

Obrazec DDV-O Obrazec DDV-O Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določenih v Pravilniku o izvajanju ZDDV. Priloga A k obrazcu DDV-O (preložijo samo zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z ZDDV.

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

DURS-u

Obrazec DDV-VP Priloga VP Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji.

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu)

AJPES-u

Obrazec Obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu)

AJPES-u

Obrazec Obrazec 1-ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV: 30. 6. 2008 (ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust)

AJPES-u

Obrazec Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust Izplačilo regresa za letni dopust

OSTALE OBVEZNOSTI POROČANJA IN PLAČEVANJA V JUNIJU 2008 ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNA OSEBA, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco ALI PREDLOŽITEV: 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

Obrazec Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

OSEBA, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v RS ter združenje oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti.

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju RS.

DURS-u

Obrazec Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

OSEBA, ki je že vpisana v davčni register.

PREDLOŽITEV: 15 dni po nastanku spremembe razen, če DURS pridobi spremembe po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

DURS-u

Obrazec Obrazec DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

PRAVNA OSEBA, plačnik davka

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan plačila dohodkov

DURS-u

Obrazec ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku

OSEBA, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice[8].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

Obrazec DDV-NPS-P1 Obrazec DDV- NPS-P1 Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice (v 3 izvodih)

OSEBA, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice in ni namenjeno nadaljnji prodaji[9].

PREDLOŽITEV: 15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

Obrazec DDV-NPS-P2 Obrazec DDV- NPS-P2 Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo) (v 3 izvodih)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV. OSEBA, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti.

PREDLOŽITEV: 8 dni od opravljene dobave

DURS-u

Obrazec DDV-NPS-D1 Obrazec DDV- NPS-D1 Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

PRAVNA in FIZIČNA OSEBA

PREDLOŽITEV: Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR. ALI S prvimi vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti.

DURS-u

Obrazec DDV-P2 Obrazec DDV- P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

PREDLOŽITEV: Najpozneje 15 dni pred obdavčeno dobavo.

DURS-u

Obrazec DDV-P3 Obrazec DDV- P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi ali izpis iz sodnega (ali drugega registra), ki dokazuje, da opravlja dejavnost v države, v kateri ima sedež. Predpogodbo ali pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

OSEBA, identificirana za DDV v Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za DDV v drugi državi članici.

PREDLOŽITEV: Ob pridobitvi

DURS-u

Obrazec DDV-RPS Obrazec DDV- RPS Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

PRAVNE in FIZIČNE OSEBE, ki izplačujejo prejemke, obdavčene po ZPDDP.

PREDLOŽITEV: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov. PLAČILO: Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov

DURS-u

Obrazec Obračun posebnega davka na določene prejemke

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo tudi, če je davčni odtegljaj nič.

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

Obrazec REK-1a Obrazec REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke, ki ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV: Na dan izplačila dohodkov PLAČILO: Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

Obrazec REK-2 Obrazec REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja.

Podatke o nerezidentih in o njim izplačanim dohodkih predloži izplačevalec na obrazcu Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev.

Priglasitev opravita oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

PREDLOŽITEV: Do roka za predložitev davčnega obračuna zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

DURS-u

Obrazec Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi.

Ob prenehanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi: - bilanco stanja na dan prenehanja dejavnosti (vrednost prenesenih sredstev)

SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK in DRUGA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost.

PREDLOŽITEV: 8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco ALI 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u ali na vstopni točki VEM

Obrazec DR-03 Obrazec DR-03 Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je vpisan v razvid:

- samostojni kulturni delavec,

- samostojni novinar.

PREDLOŽITEV: Kadarkoli v davčnem letu. Op.: Enako velja za preklic

DURS-u

Obrazec Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje. Preklic Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

POSAMEZNIK, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: Pred pričetkom opravljanja dela

UE

Obrazec Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV: 8 dni od spremembe ali prenehanja

UE

Obrazec Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

DELODAJALCI[10]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po nastanku potrebe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

DELODAJALCI[11]

PREDLOŽITEV: V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava Obvestilo o sklenjeni pogodbi

KOLEDAR OBVEZNOSTI POROČANJA IN PLAČEVANJA V JUNIJU 2008 ZA FIZIČNE OSEBE

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

DAVČNI ZAVEZANEC, če dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.[12]

PREDLOŽITEV: V 15. dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Če je premoženje oddano za več mesecev v letu, se napoved vloži v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo premoženje dano v najem, a najpozneje do 15.1. tekočega leta za preteklo leto. PLAČILO: 30 dni od dneva vročitve[13] odločbe o višini akontacije, ki jo izda davčni organ v 30 dneh od vložitve napovedi.

DURS-u

Obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

REZIDENTI RS, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidenco plovil (na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah), vendar v njih niso vpisana[14].

PREDLOŽITEV: 30 dni po nabavi plovila oz. spremembi. PLAČILO: Na podlagi odmerne odločbe, pri čemer davčni urad odmeri davek za koledarsko leto najpozneje do 28.2. tekočega leta na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1.1. tekočega leta. Za plovila, vpisana v evidenco po 1.1. tekočega leta, davčni urad izda odmerno odločbo 30 dni od dneva, ko je bilo plovilo prvič vpisano. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve odločbe.

DURS-u

Obrazec Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

DAVČNI ZAVEZANEC-REZIDENT, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku in želi koristiti pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala (ki jo opravi zakonec ali otrok).

PREDLOŽITEV: Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve, za delež ali VP v gospodarskih (drugih) družbah pa do 28.2. tekočega leta za podaritev v preteklem letu. PLAČILO: Pri naslednji odsvojitvi

DURS-u

Obrazec Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je odsvojil VP in druge deleže ter investicijske kupone, če gre za:

- dolžniške VP,

- kapital, ki ni dolžniški VP po 20 letih imetništva,

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvo odsvojitev delnic (deležev), ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja,

- dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, pridobljenih z menjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij.

PREDLOŽITEV: Do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto. PREDLOŽITEV za nerezidente: 15 dni od odsvojitve VP in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Če vse odsvojitve napove v preteklem letu, lahko vloži napoved do 28.2. za preteklo leto. PLAČILO: Na podlagi odmerne odločbe, ki jo davčni organ izda v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oz. do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

DURS-u

Obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto….

DAVČNI ZAVEZANCI, ki odsvojijo nepremičnino, razen za nepremičnine pridobljene pred 1.1.2002.

PREDLOŽITEV: V 15. dneh od odsvojitve. PLAČILO: Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

Obrazec Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

NEREZIDENTI, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v RS

PREDLOŽITEV: V 7. dneh od izplačila dohodka. PLAČILO: Davčni organ v roku 15 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

Obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Priloge:

- dokazila, ki potrujejo podatke o dohodku iz delovnega razmerja (pogodba o zaposlitvi, avtorskem delu,…),

- računi, ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov (če jih zavezanec uveljavlja) zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po med. pogodbi

NEREZIDENT, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

PREDLOŽITEV: V 7. dneh od izplačila dohodka.

DURS-u

Obrazec Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov.

Priloge:

- računi, ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov (če jih zavezanec uveljavlja)

DAVČNI ZAVEZANEC, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje

PREDLOŽITEV: Pred izplačilom dohodka

Glavnemu delodajalca, izplačevalcu pokojnine

Obrazec Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Kontokorent je tekoči računi

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[6] DPV-dolžniški vrednostni papir

[7] VP-vrednostni papir

[8] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[9] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[10] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[11] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[12] Plačnik davka je v skladu z 58. čl. Zakona o davčnem postopku-ZDavP.2 (Ur. l. RS, št. 117/06) pravna oseba oz. združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in izplača dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

[13] Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 20. dan od dneva odpreme (podatek o odpremi je zapisan na kuverti).

[14] Prijave ne vložijo rezidenti RS, katerih plovila so že vpisana v registru plovil pri Upravi za pomorstvo (luški kapitaniji Koper, Izola in Piran) ali pristojni Upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah, ker podatke pridobi davčni organ po uradni dolžnosti.

Ključne besede:
koledar
obveznosti
poročanje
pomembni datumi

Zadnji članki iz rubrike:

30.4.2021 17:06:08:
Koledar poročanja - maj 2021

2.4.2021 14:53:22:
Koledar poročanja - april 2021

23.3.2021 13:40:32:
Koledar poročanja - marec 2021

2.2.2021 14:59:35:
Koledar poročanja - februar 2021

12.1.2021 17:17:16:
Koledar poročanja - januar 2021

Najnovejši članki:

14.5.2021 13:57:04:
Zaposlitveni oglas: Vodja tima v računovodskem servisu m/ž, Ljubljana

14.5.2021 11:30:31:
Prenovljeno gradivo Poročanje o odpadkih in embalaži

14.5.2021 10:50:30:
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o priznani obrestni meri

14.5.2021 10:44:46:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

14.5.2021 10:43:20:
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT