Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.5.2008 9:47:36

Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen za leto 2008

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje ukrepe:
A. subvencioniranje realne obrestne mere,
B. promocija izdelkov in storitev malih podjetij,
C. svetovalne storitve,
D. pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E. pospeševanje zaposlovanja,
F. sofinanciranje izdelave poslovnega načrta.

Višina razpisanih sredstev na postavki 140201 Malo gospodarstvo znaša 13.000 EUR.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od 10 mio (Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6.5.2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij).

Pogoji za pridobitev sredstev
A. SUBVENCIONIRANJE REALNE OBRESTNE MERE:
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.

  • minimalni znesek posojila je 4.173 EUR,
  • posojilo mora biti odobreno v tekočem letu,
  • investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let
Upravičeni stroški investicije so: strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, strošek nakupa opreme.

A. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV MALIH PODJETIJ
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi zahtevanih dokazil. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov.

B. SVETOVALNE STORITVE
Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja. Višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov.

C. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Upravičeni stroški so stroški izplačila mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 2.,3.,in 4. letnik vajeniškega razmerja, do 20% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo o izobraževanju.
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem v občini Komen.

D. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih.
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: mora biti državljan RS, prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev), ima stalno prebivališče v občini Komen, sedež podjetja mora biti v občini Komen, zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v koledarskem letu.
Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD (zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, prispevek za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD delavca skladno s kolektivno pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za ta namen.

E. SOFINANCIRANJE IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA
Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Sredstva se namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež in poslovne prostore za opravljanje dejavnosti na območju občine Komen in sicer enkrat v obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme. Sofinancira se do 30% upravičenih stroškov.

Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in opremljenost ovitka
Občina Komen bo vloge sprejemala od dneva objave razpisa do 15. oktobra 2008, oz. do porabe razpoložljivih sredstev. Občina Komen odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oz. po vrstnem redu popolnosti vlog in sicer do porabe razpisanih sredstev. Odpiranje vlog bo dvakrat, in sicer 15.7. in 15.10..
Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni občine Komen. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano »ne odpiraj- javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu (vlagatelji lahko obrazec dobijo v sprejemni pisarni občine Komen ali na spletni strani občine Komen), vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.

Kontaktna oseba: Andreja Štok
Telefon: 05 7310 452
Elektronski naslov: andreja.stok@komen.si

Razpisi
Javni razpis

Vloge
Obrazec A
Obrazec B
Obrazec C
Obrazec D
Obrazec E
Obrazec F

Ključne besede:
razpis
pridobitev sredstev
Komen
razvoj malega gospodarstva
občinski proračun
podjetnik
podjetje

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023