Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.5.2008 13:37:19

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Predmet razpisa

A) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja)

B) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih projektov inovacij: pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo, izdelava prototipa in raziskovalni projekti, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.

Upravičeni stroški

A) Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj

 • stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme);
 • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja).

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine.
Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev ter se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.

B) Za projekte inovacij

 • Stroški za pridobitev patenta;
 • Stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo;
 • Stroški za zaščito blagovne znamke;
 • Materialni stroški za izdelavo prototipa;
 • Stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;
 • Stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja;
 • Stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

Pogoji in način prijave

Do sredstev so upravičena podjetja, ki:

Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projekte inovacij:

 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
 • niso bila na dan 31. 12. 2007 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02);
 • niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
 • imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala.

Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:

 • investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica;
 • imajo najmanj eno zaposleno osebo;
 • investirajo v: opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti ali v neopredmetena osnovna sredstva.

Za projekte inovacij:

 • podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev;
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa so upravičenci tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju občine.

Drugi pogoji za dodelitev sredstev

Na podlagi tega javnega razpisa bo posameznemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki predstavlja zaključeno celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek upravičenih stroškov bo najvišji.

Minimalni znesek vseh upravičenih stroškov (brez DDV) posamezne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora znašati vsaj 4.000,00 EUR.

Način prijave

Javni razpis je odprt do 6. 6. 2008. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 6. 6. 2008. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 6. 6. 2008 do 14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.

Dodatne informacije

Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 29), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na navedene elektronske naslove: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ooz.si ali Anuska.Motore@gzs.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: Mestne občine Nova Gorica

Ključne besede:
javni razpis
investicije
sofinanciranje

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023