Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.5.2008 9:58:40

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008

Rubrika: Razpisiprint Natisni

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07), 12. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (Šifra sklepa: 6311-1/2005/37 z dne 26.5.2006) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" za leto 2008 (številka: 430-49/2008/3 in 631-1/2008/5) objavlja


Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008


Predmet razpisa
Z razpisom Ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" v letu 2008 (v nadaljevanju: CRP "Konkurenčnost 2008") želijo pridobiti raziskovalne projekte, ki bodo podpora vladi in drugim relevantnim akterjem pri oblikovanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa.
Razpis temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja okvir za določitev vsebinskih prioritet Javnega razpisa "Konkurenčnost 08".

Temeljni cilji SRS so naslednji:
* Gospodarski razvojni cilj je v desetih letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU (merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske strategije.
* Družbeni razvojni cilj je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti.
* Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljavljanje načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva.
* Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju je, da bo s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država.

Predmet razpisa je izbira raziskovalnih projektov za prednostne tematike v letu 2008 na petih težiščih CRP, ki odgovarjajo petim razvojnim prioritetam države, opredeljenih v SRS:
1. KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN HITREJŠA RAST
2. UČINKOVITO USTVARJANJE, DVOSMERNI PRETOK IN UPORABA ZNANJA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN KAKOVOSTNA DELOVNA MESTA
3. UČINKOVITA IN CENEJŠA DRŽAVA
4. MODERNA SOCIALNA DRŽAVA IN VEČJA ZAPOSLENOST
5. POVEZOVANJE UKREPOV ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA


Razpisani tematski sklopi in teme po težiščih se nahajajo na spletni strani ARRS: http://www.arrs.si/


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.
2. Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta.
3. Vodja projekta mora imeti doktorat znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oz. knjigi, kar je razvidno iz baze SICRIS.
4. Vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 85 raziskovalnih ur,
5. Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na razpisu samo v eni prijavi.
6. Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pogoja pod točko b) in d) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe Pogoj pod točko d) ne velja za direktorje javnih raziskovalnih zavodov. Nepravočasno in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.


Osnovna merila za izbor projektov:
Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale:
1. večjo skladnost prijave z razpisanimi cilji,
2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta ter
3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine).

Metodologija ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov CRP "Konkurenčnost 2008" vključno z ocenjevalnimi listi za recenzente je sestavni del razpisne dokumentacije.


Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna vrednost za izvedbo predmetnega razpisa je 11.139.946,00 EUR.


Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni. Izjemoma so projekti lahko tudi večletni, vendar je to potrebno posebej utemeljiti. V primeru dvoletnih (oziroma večletnih) projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni fazi projekta.
Trajanje posameznih projektov bo določeno na podlagi evalvacije prijav.


Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav:
Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - CRP "KONKURENČNOST 2008" v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 21.5.2008 do 12.ure (poštni žig), oziroma oddane v vložišču ARRS 21.5.2008, najkasneje do 12.ure.

Prijave morajo biti posredovane tudi v elektronski obliki na naslov
crp-ks2008@arrs.si.

Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, in sicer za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 21.5.2008 do 12. ure.

Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav, komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem


Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci in navodila):

Prijavni obrazec:
ARRS-CRP-KS-08.doc
ARRS-CRP-KS-08.pdf

Izjava o sodelovanju pri raziskovalnem projektu:
ARRS-CRP-KS-08-Izjava.doc
ARRS-CRP-KS-08-Izjava.pdf

Navodila za oddajo prijave:
ARRS-CRP-KS-08-Navodila.doc
ARRS-CRP-KS-08-Navodila.pdf

Metodologija ocenjevanja prijav:
ARRS-CRP-KS-08-metodologija.doc
ARRS-CRP-KS-08-metodologija.pdf

Ocenjevalni list A:
ARRS-CRP-KS-OL-A-2008.doc
ARRS-CRP-KS-OL-A-2008.pdf

Ocenjevalni list B:
ARRS-CRP-KS-OL-B-2008.doc
ARRS-CRP-KS-OL-B-2008.pdf

Podrobnejša predstavitev ciljev:
ARRS-CRP-KS-08-opis-tem.doc
ARRS-CRP-KS-08-opis-tem.pdf

Vzorec pogodbe:
ARRS-CRP-KS-08-vzorec-pog.doc
ARRS-CRP-KS-08-vzorec-pog.pdf

Vsa razpisna dokumentacija skupaj:
ARRS-CRP-KS-08.zip

Ključne besede:
javni razpi
raziskovalni projekt

Zadnji članki iz rubrike:

12.9.2023 11:56:10:
ZRSZ je objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

24.4.2023 17:31:56:
Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjem

6.3.2023 12:18:37:
Od 8. marca oddaja ponudb na novem javnem povabilu Priložnost zame

2.2.2023 16:46:40:
Za hitrejši vstop mladih na trg dela

4.11.2022 11:29:41:
Stanovanjska jamstvena shema za mlade (ZSJSM)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023