Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.9.2008 14:02:36

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28.03.2008

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 in 17/08) izdaja minister za javno upravo

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Splošno)

(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: metodologija) v skladu z 38. in 39. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. člen
(Vsebina)

Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 39. členom ZSPJS.

3. člen
(Veljavnost)

Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna, kakor jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).

II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

4. člen
(Rok za posredovanje podatkov)

Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu.

5. člen
(Nezmožnost posredovanja podatkov)

Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpisanem roku, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki pojasniti razloge ministrstvu in agenciji.

6. člen
(Način posredovanja podatkov)

(1) Podatki o plačah se pošljejo agenciji v elektronski obliki.
(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah podpira agencija.
(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt, ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Uporabnik proračuna predloži agenciji pred prvim pošiljanjem podatkov pooblastilo z navedbo identifikacijske številke kvalificiranega potrdila pošiljatelja. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu agencija dodeli ustrezno šifro za pošiljanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: šifra pošiljatelja).
(4) Uporabnik proračuna mora izpolniti vlogo za način posredovanja podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jo zagotovi agenciji vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

7. člen
(Sklopi podatkov)

(1) Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem sistemu, so določeni v 2. in 3. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/2007).
(2) Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
Identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD)
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS)
– zaporedna številka paketa
– šifra poročevalca
– ime datoteke.
Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv proračunskega uporabnika
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil)
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila
– leto izplačila
– oznaka obračuna.
Osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050 / Z052)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– devizni tečaj
– država zaposlitve (Z520)
– pretvornik (Z450)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– osnova za izračun davkov (Z271)
– neto plača I (Z290)
– neto izplačilo (Z300).
Podatki o delovnem mestu:
– šifra delovnega mesta (Z370)
– plačni razred delovnega mesta (Z380-ZSPJS, priloga 1)
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111)
– znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS za ostale funkcionarje (Z109)
– osnovna plača (Z070)
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071)
– osnovna plača – za obračun II (Z114)
– osnovna plača – za obračun III (Z116)
– osnovna plača – za obračun IV (Z118)
– osnovna plača – za obračun V (Z108)
– osnovna plača – za obračun VI (Z571)
– prevedena osnovna plača (Z105)
– korekcijska osnovna plača (Z106)
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104)
– skupna razlika za odpravo nesorazmerja (Z107)
– razlika odprave nesorazmerja (Z113)
– zmanjšanje po uredbi (Z115)
– razlika – 14. člen ZSPJS (Z117)
– razlika – 15. člen ZSPJS (Z119)
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040)
– povečanje osnovne plače po drugem stavku drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Z560)
– povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV (Z570)
– delež zaposlitve na delovnem mestu (Z550)
– delež osnovne plače (Z551).
Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060 / Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.
Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.
Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.
Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I nad uredbo, J, L, N, O in R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.

8. člen
(Ime datoteke)

(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov in ima končnico ".xml":
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5-mestna šifra);
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.

(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zaporedno številko paketa.

9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)

(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je "." (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpisana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v obliki LLLL-MM-DD.
(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih uporabnikov, za katere se poroča.
(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
– identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime datoteke;
– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke zaposlenega (davčna številka) in sumarne podatke iz obračuna plače. Tu je tudi podatek "Država zaposlitve", ki določa plačo za delo v tujini, če država zaposlitve ni "Slovenija";
– sklop za delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu. Če se plača za istega zaposlenega obračuna na več delovnih mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop (DELMESTO);
– sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);
– kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila (VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
(4) Podroben opis sestave XML je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov pa je naslednji:

Identifikacija obračuna

PodatekOpis
1.ID obračunaOznaka, da gre za naslovni stavek (vedno "NS")
2.Datum pošiljanja obračunaV obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil obračun poslan)
3.Čas pošiljanja obračunaV obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun poslan
4.Številka paketa3-mestna zaporedna številka paketa
5.Šifra poročevalca5-mestna šifra
6.Ime datotekeV obliki XXXXX999.XML

Podatki o proračunskem uporabniku
PodatekOpis
1.Šifra proračunskega uporabnika5-mestna šifra
2.Naziv proračunskega uporabnikaNaziv iz šifranta PU
3.Elektronski naslov
4.Mesec obračunaV obliki MM (mesec, za katerega se obračunava)
5.Leto obračuna V obliki LLLL (leto, za katero se obračunava)
6.Dan izplačila V obliki DD (dan izplačila plače)
7.Mesec izplačilaV obliki MM (mesec izplačila plače)
8.Leto izplačilaV obliki LLLL (leto izplačila plače)
9.Oznaka obračuna0 – redna transakcija, 1 – storno transakcija, 2 – preskusna transakcija

Obračunski sklop
PodatekOpis
1.Zaporedna številka računaNumerični podatek
2.Šifra zaposlenegaDavčna številka zaposlenega
3.Povprečna mesečna obveznostNumerično (prazno, kadar "OS" vsebuje združene podatke za obračun zaposlenega na več delovnih mestih)
4.Valuta izplačila plačeNumerična šifra valute po standardu ISO 4217
5.Devizni tečajSrednji tečaj Banke Slovenija za valuto izplačila
6.Država zaposlitveDržava zaposlitve javnega uslužbenca (Z520)
7. PretvornikPretvornik za delo v tujini (Z450)
8.Bruto plačaNumerično
9.Bruto bruto plačaNumerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi ustrezen delež skupne bruto bruto plače)
10. Osnova za izračun prispevkovNumerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi ustrezen delež skupne osnove)
11.Osnova za davek od osebnih prejemkovNumerično
12.Neto plača INumerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi ustrezen delež skupne neto plače)
13.Neto izplačiloNumerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi ustrezen delež skupnega neto izplačila)

Podatki o delovnem mestu
PodatekOpis
1.Šifra delovnega mestaŠifra iz kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju (Z370)
2.Plačni razred delovnega mestaZSPJS, priloga 1 (Z380)
3.Primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJSNumerično (Z111)
4.Znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJSNumerično (Z109)
5.Osnovna plačaNumerično (Z070)
6.Osnovna plača za krajši delovni časNumerično (Z071)
7.Osnovna plača – za obračun IINumerično (Z114)
8.Osnovna plača – za obračun IIINumerično (Z116)
9.Osnovna plača – za obračun IV Numerično (Z118)
10.Osnovna plača – za obračun VNumerično (Z108)
11.Prevedena osnovna plačaNumerično (Z105)
12.Korekcijska osnovna plačaNumerično (Z106)
13.Primerljivi znesek plače določen po ZSPJSNumerično (Z104)
14.Skupna razlika za odpravo nesorazmerjaNumerično (Z107)
15.Razlika odprave nesorazmerjaNumerično (Z113)
16.Zmanjšanje po uredbiNumerično (Z115)
17.razlika – 14. člen ZSPJSNumerično (Z117)
18.Razlika do plače glede na 49. člen ZSPJSNumerično (A040)
19.Delež zaposlitve na delovnem mestuNumerično (Z550)
20.Delež osnovne plačeNumerično (Z551)
21.Osnovna plača - za obračun VINumerično (Z571)
22.Povečanje osnovne plače po drugem stavku drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojskiNumerično (Z560)
23.Povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloVNumerično (Z570)
24.Razlika – 15. člen ZSPJS (Z119)Numerično (Z119)

Vrste izplačil
PodatekOpis
1.Šifra vrste izplačilaTipi izplačil: A, B, C, D, E, F, G, izplačila H, I nad uredbo, J (razen J020, J030, J040, J080), L, N, O in R (razen R020, R030)
2.Vrsta izplačila – opisOpis vrste izplačila
3.Mesec obračuna V obliki MM (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je navedeno v "NS")
4.Leto obračunaV obliki LLLL (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je navedeno v "NS")
5.Število urObvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upoštevajo število ur.
6.Bruto znesek izplačilaNumerično (bruto znesek v valuti iz obračunskega stavka po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)
7.Neto znesek izplačilaNumerično (neto znesek v valuti iz obračunskega stavka po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)

Kontrolni sklop za vsakega proračunskega uporabnika
PodatekOpis
1.Število obračunovŠtevilo vseh obračunskih stavkov "ZAVEZANCI"
2.Število vrst izplačilŠtevilo stavkov vrste izplačil "VRSTEIZPL"
3.Vsota vrst izplačila A – brutoSkupna vsota vseh vrst izplačila A - numerično
4.Vsota vrst izplačila A – netoSkupna vsota vseh vrst izplačila A - numerično
5.Vsota vrst izplačila B – brutoSkupna vsota vseh vrst izplačila B - numerično
6.Vsota vrst izplačila B – netoSkupna vsota vseh vrst izplačila B - numerično
7.Vsota vrst izplačila C – brutoSkupna vsota vseh vrst izplačila C - numerično
8.Vsota vrst izplačila C – netoSkupna vsota vseh vrst izplačila C - numerično
9.Vsota vrst izplačila D – brutoSkupna vsota vseh vrst izplačila D - numerično
10.Vsota vrst izplačila D – netoSkupna vsota vseh vrst izplačila D - numerično

10. člen
(Potrjevanje prejema in sporočanje napak)

(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti zavrne z obrazložitvijo napak.
(2) Agencija preveri ustreznost prejetih podatkov v informacijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne, pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.

III. ANALIZA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU

11. člen
(Podatki za analizo plač)

Vsi podatki, ki so potrebni za analizo plač v javnem sektorju, so določeni v 7. členu tega pravilnika.

12. člen
(Opazovani podatki – meritve)

Osnovne meritve pri analizi plač v javnem sektorju so:
– znesek osnovne plače,
– število porabljenih ur,
– znesek dodatkov,
– znesek dela plače za delovno uspešnost,
– znesek drugih vrst izplačil.

13. člen
(Izhodišča)

Izhodišča, iz katerih se opazujejo meritve iz prejšnjega člena, so naslednja:
– čas (leto, četrtletje, mesec),
– uporabnik proračuna,
– delovno mesto,
– naziv oziroma funkcija,
– šifra zaposlenega,
– plačni razred,
– plačna skupina (plačna podskupina),
– tarifni razred.

14. člen
(Analize)

(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
(2) Javnosti so v skladu z 38. členom ZSPJS dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih in delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
(3) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih izhodiščih iz 13. člena tega pravilnika.
(4) Rezultat analize so tudi izračuni po posameznih izhodiščih:
– vsota zneskov različnih vrst izplačil (vseh plač v javnem sektorju),
– število zaposlenih, ki prejemajo različne vrste izplačil,
– razmerja med zneski ob spremembi parametrov izračuna plač.

15. člen
(Simulacije)

Ministrstvo nadzorovano spreminja opazovane podatke zaradi ugotavljanja učinkov teh sprememb:
Simulacije in merjenje učinkov sprememb plačnih razredov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– število plačnih razredov,
– število zaposlenih,
– osnovne plače v posameznem plačnem razredu.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dodatkov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– dodatki,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za dodatke,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dela plače za delovno uspešnost:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– del plače za delovno uspešnost,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za uspešnost,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).

16. člen
(Podrobnejša navodila)

Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša tehnična navodila na svojih spletnih straneh.

IV. KONČNI DOLOČBI

17. člen
(Veljavnost)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/07).

18. člen
(Uporaba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. aprilom 2008.

Ključne besede:
metodologija
plače
posredovanje in analiza podatkov

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

25.5.2023 11:27:02:
Ključne novosti ZVOP-2

22.5.2023 14:35:56:
Zaposlitveni oglas: Samostojni računovodja (m/ž), Borovnica

19.5.2023 15:07:59:
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

19.5.2023 14:29:35:
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

19.5.2023 13:53:22:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress