Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.5.2024 18:20:29

Spremembe Zakona o trošarinah (ZTro-1) – uporaba določb od 1. 6. 2024

Rubrika: Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvozprint Natisni

Novela ZTro-1D med drugim uvaja zvišanje trošarin za tobačne izdelke ter okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom, mazalnimi olji in napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov.

Vir: FURS

V Uradnem listu RS, št. 38/24 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1D). Novela ZTro-1D uvaja zvišanje trošarin za tobačne izdelke, spremenjeno opredelitev tobačnih izdelkov namenjenih vdihovanju brez izgorevanja, okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom, mazalnimi in drugimi olji (v nadaljevanju mazalna olja) na ozemlju Slovenije ter uvedbo nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov. Novela določa nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine za mazalna olja in nepredelan tobak, v primeru ugotovljenih nezakonitih ravnanj oziroma nepravilnosti. Iz podzakonskega predpisa se v zakon prenašajo pogoji za vračilo trošarine za komercialni prevoz in industrijsko komercialni namen ter oprostitev trošarine za energetsko intenzivna podjetja. Za namen spodbujanja učinkovite rabe energije se dopolnjujejo pogoji za oprostitev trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja s pogojem imetništva certifikata o skladnosti s standardoma SIST EN ISO 14001 ali 50001.

Novela ZTro-1D se začne uporabljati od 1. junija 2024, razen:

– spremenjenega 88. člena zakona (sprememba opredelitve bioplina - 7. člen ZTro-1D), ki se začne uporabljati 1. januarja 2025,

– spremenjenih prvega, tretjega in četrtega odstavka 96. člena zakona (dodaten pogoj imetništva certifikata o skladnosti s standardoma SIST EN ISO 14001 ali 50001 za oprostitev trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja), ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2026.

V nadaljevanju so bistvene spremembe podrobneje pojasnjene:

  • Sprememba opredelitve tobačnih izdelkov, namenjenih vdihovanju, brez izgorevanja - 4. člen ZTro-1D (85. člen ZTro-1)

Za tobačne izdelke se v skladu z ZTro-1 štejejo tudi izdelki, namenjeni vdihovanju, brez izgorevanja, ki se uporabljajo za vdihovanje hlapov skozi ustnik ali drug sestavni del in vsebujejo predelani tobak, namenjen segrevanju (v nadaljevanju tobak za segrevanje), ali tekočino za polnjenje elektronskih cigaret (v nadaljevanju elektronske cigarete). Na svetovnem trgu se pojavljajo izdelki, ki so po načinu uporabe primerljivi s tobakom za segrevanje, ne vsebujejo pa predelanega tobaka temveč zelišča. Zato se z dopolnitvijo prve alineje prvega odstavka 85. člena ZTro-1 obdavčijo novi izdelki, kot na primer zeliščni zvitki za segrevanje. S tem členom se dopolnjuje tudi druga alineja prvega odstavka 85. člena ZTro-1 in sicer se za elektronske cigarete štejejo polnila za vse naprave, ki so namenjene inhalaciji, brez izgorevanja, s segrevanjem tekočine v grelni napravi (na primer morebitne elektronske vodne pipe).

  • Zvišanje trošarin za tobačne izdelke – 5. člen ZTro-1D (86. člen ZTro-1)

S spremembo sedmega odstavka 86. člena ZTro-1 se določajo zneski trošarine za tobačne izdelke. Zneski se zvišajo za 2 do 4 odstotke, odvisno od vrste izdelka. V skladu s prehodno določbo se Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 106/23), uporablja do 1. 6. 2024, ko se začne uporabljati spremenjen 86. člen tega zakona.

  • Okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in tobačnimi izdelki- 6. člen ZTro-1D (nov 87.a člen ZTro-1)

Za namen omejitve nezakonite proizvodnje tobačnih izdelkov in okrepitve nadzora nad nepredelanim tobakom na ozemlju Slovenije se s tem členom dopolnjuje ZTro-1 z obveznostjo proizvodnje tobačnih izdelkov (razen elektronskih cigaret) ter predelave in skladiščenja nepredelanega tobaka (izdelki iz tarifnih oznak 2401 10, 2401 20 in 2401 30) izključno v trošarinskem skladišču, za katero davčni organ izda dovoljenje proizvajalcu tobačnih izdelkov ali osebi, ki opravlja dejavnost z nepredelanim tobakom.

V drugem odstavku člena je v zvezi z obveznostjo pridobitve dovoljenja za trošarinsko skladišče za nepredelan tobak, ki ni trošarinski izdelek, določena uporaba določb ZTro-1, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja, pogoje za delovanje trošarinskega skladišča in obveznosti imetnika trošarinskega skladišča. Določa se tudi uporaba določb ZTro-1, ki se nanašajo na predložitev instrumenta zavarovanja plačila trošarine, ter višino instrumenta zavarovanja plačila trošarine za nepredelan tobak.

Tretji odstavek člena za fizične osebe določa prepoved proizvodnje tobačnih izdelkov ter prepoved predelave in skladiščenja nepredelanega tobaka za namen opravljanja dejavnosti.

V četrtem odstavku 6. člena novele ZTro-1D je podrobneje opredeljena predelava nepredelanega tobaka, ki vključuje postopke rezanja, mešanja, drobljenja, mletja, vlaženja ali kakšnega drugačnega razkosavanja nepredelanega tobaka ali ravnanja z njim.

Novela predpisuje tudi prekršek, če se tobačni izdelki proizvajajo ali, če se nepredelan tobak predeluje, skladišči izven trošarinskih skladišč oziroma, če posameznik (ki nima registrirane dejavnosti) proizvaja tobačne izdelke, predeluje, skladišči nepredelan tobak. Nezakonito proizvedeni tobačni izdelki, nezakonito predelan, skladiščen tobak se zaseže in odvzame.

  • Dopolnitev izdelkov, ki so predmet posebnega nadzora na ozemlju Slovenije - 11. člen ZTro-1D (101. člen ZTro-1)

V prvem odstavku se v 1. točki dopolnjuje seznam izdelkov, ki se lahko uporabijo za namen pogona ali ogrevanja in so zato predmet posebnega nadzora. Dodana je nova 2. točka, s katero se določa nadzor nad izdelki iz tarifne oznake 8478, ki so stroji in deli strojev za proizvodnjo tobačnih izdelkov in za katere velja poseben nadzor, če so namenjeni za predelavo nepredelanega tobaka in proizvodnjo tobačnih izdelkov za namene opravljanja dejavnosti.

V drugem odstavku se med nepredelan tobak iz tarifnih oznak 2401 10, 2401 20, ki je že predmet posebnega nadzora na podlagi 101. člena ZTro-1, dodajajo izdelki tarifne oznake 2401 30 (glej prvi odstavek novega 87.a člena ZTro-1). Ker se na podlagi novega 87.a člena za nepredelan tobak določa obveznost proizvodnje, predelave in skladiščenja v trošarinskem skladišču, se za te izdelke v 101. členu določa le poseben nadzor pri njihovem gibanju na ozemlju Slovenije.

V tretjem odstavku se spreminja rok za prijavo podatkov proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja izdelkov, ki so predmet posebnega nadzora. Podatke je treba davčnemu organu sporočiti pred dejavnostjo oziroma v treh delovnih dneh pred začetkom določene dejavnosti. Dodatno se za osebe, ki so zavezane k poročanju o dejavnosti, nalaga, da morajo davčnemu organu sporočiti vsako spremembo podatkov iz prijave dejavnosti, tako da so podatki prijave v vsakem trenutku popolni in resnični. Popolne in resnične podatke mora vsebovati tudi komercialni dokument, ki spremlja gibanje izdelkov.

V četrtem odstavku so navedeni podatki prijave dejavnosti, ki so predmet posebnega nadzora na ozemlju Slovenije. Vsebina prijave je že predpisana v podzakonskem predpisu za izvajanje 101. člena ZTro-1. Ker gre za podate prijave dejavnosti z izdelki, ki so predmet posebnega nadzora, in ti podatki, če niso resnični ali popolni, pomenijo nepravilnost na podlagi novega 101.a člena ter zaradi tega nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine, je treba vsebino podatkov prijave določiti z ZTro-1.

Prekršek je predpisan za neizpolnjevanje obveznosti prijave proizvodnje, predelave, skladiščenja, gibanja ali če gibanje zadevnih izdelkov ne spremlja komercialni dokument ali če zavezanec ne vodi predpisane evidence. Predpisan je tudi odvzem izdelkov, ki so predmet posebnega nadzora.

  • Nepravilnosti z izdelki, ki so predmet posebnega nadzora na ozemlju Slovenije - 12. člen ZTro-1D (nov 101.a člen ZTro-1)

S tem členom se dopolnjuje ZTro-1 z novim 101.a členom ter opredelijo nepravilnosti izdelkov, ki so predmet posebnega nadzora, in nastanek obveznosti za obračun trošarine za te izdelke.

V prvem odstavku je opredeljena nepravilnost v zvezi s proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem in gibanjem mazalnih olj ter nepredelanega tobaka. Če je bila nepravilnost ugotovljena, se za mazalna in druga olja šteje, da so namenjena za pogon ali ogrevanje, za nepredelan tobak pa se šteje, da je drobno rezani tobak. V primeru ugotovljenih nepravilnosti za mazalna olja in nepredelan tobak nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine.

V drugem odstavku so navedeni primeri, za katere se šteje, da je za mazalna olja nastala nepravilnost na ozemlju Slovenije, in se šteje, da so izdelki namenjeni za pogon ali ogrevanje. Za nepravilnost se šteje, če davčni organ ugotovi, da se mazalna olja prodajajo, uporabljajo ali ponujajo za pogon ali ogrevanje, če oseba, ki proizvaja, predeljuje, skladišči ali prevaža mazalna olja, ne izpolni obveznosti iz dopolnjenega tretjega odstavka 101. člena ZTro-1 ali ne opravlja registrirane dejavnosti.

V tretjem odstavku so navedeni primeri, za katere se šteje, da je za nepredelan tobak nastala nepravilnost na ozemlju Slovenije, in se šteje, da je nepredelan tobak drobno rezani tobak. Za nepravilnost se šteje, če davčni organ ugotovi, da se nepredelan tobak uporablja za proizvodnjo tobačnih izdelkov ali je namenjen proizvodnji tobačnih izdelkov v nasprotju z ZTro-1, če se nepredelan tobak predeluje ali skladišči izven trošarinskega skladišča, če oseba, ki prevaža nepredelan tobak, ne izpolni obveznosti iz dopolnjenega tretjega odstavka 101. člena ZTro-1, ali če oseba, ki predeluje, skladišči ali prevaža nepredelan tobak, ne opravlja registrirane dejavnosti.

V četrtem odstavku so določeni zavezanec za plačilo trošarine za mazalna olja oziroma nepredelan tobak, trenutek nastanka obveznosti za plačilo trošarine ter znesek oziroma odstotek trošarine, ki se upošteva pri izračunu davčne obveznosti. Za mazalna olja se izračuna skupna višina trošarine za plačilo z uporabo zneska trošarine, kot je z ZTro-1 določen za plinsko olje za pogon. Za nepredelan tobak se izračuna skupina višina trošarine za plačilo z uporabo zneska in odstotka trošarine, kot je z ZTro-1 določen za drobno rezani tobak.

  • Prenos in dopolnitev pogojev za oprostitev plačila trošarine za energente za energetsko intenzivna podjetja 10. člen ZTro-1D (96. člen ZTro-1). Spremenjeni prvi, tretji in četrti odstavek 96. člena ZTro-1, ki za upravičenca dodatno določajo, da je upravičenec imetnik certifikata o skladnosti s standardom SIST EN ISO 14001 ali 50001, se v skladu s prehodnimi določbami začnejo uporabljati 1. januarja 2026.

Za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila trošarine za energente, ki jih porabijo energetsko intenzivna podjetja, se dodatno določa (prvi, tretji in četrti odstavek 96. člena ZTro-1), da je upravičenec imetnik certifikata o skladnosti s standardom SIST EN ISO 14001 ali 50001, ki je mednarodno uveljavljen standard za upravljanje energije. Pridobljeni certifikat SIST EN ISO 14001 ali 50001 zagotavlja podjetju načrtno povečevanje energetske učinkovitosti, učinkovito upravljanje potencialnih prihrankov s tega področja in izvajanje ustreznih ukrepov na področju upravljanja energije.

V drugem odstavku 96. člena ZTro-1 se v zvezi s podatki za izračun energetske intenzivnosti ohranja v imenovalcu strošek nabave energentov in električne energije, nabavljenih ali proizvedenih v okviru dejavnosti, v števcu pa se namesto podatka letna proizvodna vrednost določa uporaba podatka kosmati donos od poslovanja. Navedena podatka iz izkaza poslovnega izida za izračun energetske intenzivnosti določa že Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja (Uradni list RS, št. 83/16). Ker podatek kosmati donos od poslovanja po vsebini ni enak podatku proizvodne vrednosti iz 96. člena ZTro-1, se kosmati donos od poslovanja iz podzakonskega predpisa določi v ZTro-1. V skladu s prehodnimi določbami se navedena sprememba začne uporabljati od 1. junija 2024.

  • Sprememba opredelitve bioplina - 7. člen ZTro-1D (88. člen ZTro-1). V skladu s prehodno določbo se začne uporabljati 1. januarja 2025.

S tem členom se v 4. točki šestega odstavka 88. člena ZTro-1 spreminja opredelitev bioplina zaradi sprememb pri uvrščanju biogoriv v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Bioplin, ki se proizvede iz biomase, ki je biološko razgradljiva frakcija izdelkov, odpadkov in ostankov iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in povezanih panog, kot tudi biološko razgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, se glede na agregatno stanje uvršča v več tarifnih oznak. Kot bioplin se obravnava izdelek, ki je mešanica plinov, metana – CH4 (več kot 45 vol. %), ogljikovega dioksida – CO2 in v sledovih dušika – N2, vodika – H2 in vodikovega sulfida – H2S, proizvedenih iz biomase, in se v utekočinjenem stanju uvršča v tarifno oznako 2711 19 00 in v plinastem stanju v tarifno oznako 2711 29 00.

  • Vračilo plačane trošarine za stisnjeni zemeljski plin, ki se odda v omrežje - 2. člen ZTro-1D (19. člen ZTro-1)

Z namenom, da bi se izognili dvojni obdavčitvi, se s tem členom v zvezi z vračilom plačane trošarine za stisnjeni zemeljski plin, ki se odda v omrežje, določa možnost uveljavljanja vračila plačane trošarine. Vračilo plačane trošarine se že lahko uveljavlja za utekočinjeni zemeljski plin, ki je oddan v omrežje zemeljskega plina.

  • Prenos pogojev za vračilo trošarine iz podzakonskega predpisa v zakon – 8. in 9. člen ZTro-1D (93. in 95. člen ZTro-1)

S tema členoma se dopolnjujeta 93. in 95. člen ZTro-1 s pogojem pri uveljavljanju vračila trošarine za gorivo, nabavljeno na internem servisu za točenje goriv. Omejitev je predpisana že s Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22), ker pa je omejitev zakonska materija, se pogoj dodaja v ZTro-1.

Ključne besede:
ZTro-1D
ZTro-1
trošarine
zvišanje trošarin

Zadnji članki iz rubrike:

6.6.2024 11:41:23:
1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

15.3.2024 12:07:55:
Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret in drobno rezanega tobaka

21.2.2024 10:31:52:
Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

2.11.2023 13:57:33:
Zvišanje trošarine za tobačne izdelke

8.5.2023 12:46:18:
1. maja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Najnovejši članki:

11.6.2024 12:05:29:
Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

11.6.2024 11:48:32:
Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+

10.6.2024 13:19:31:
Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

5.6.2024 12:36:10:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 3. 6. 2024

5.6.2024 12:38:31:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 3. 6. 2024

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress