Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.2.2024 13:09:04

Vprašanja in odgovori glede obresti pri nekaterih priljubljenih varčevalnih produktih

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

FURS je pripravil odgovore na vprašanja glede obresti pri produktih Revolut Savings Flexible Account, Trade Republic Bank ter BUNQ.

Vprašanje 1: Revolut ponuja produkt, kjer na vložek fizične osebe ponuja 3 - 4% obrestno mero. "Dodatek" imenuje obresti, pri čemer gre pri Revolutu za dohodek, dosežen na podlagi vlaganja v investicijske sklade. Katero napoved mora vložiti fizična oseba v takem primeru?

Odgovor

Odgovor je pripravljen ob predpostavki, da gre pri Revolutu za produkt Savings Flexible Account (SFA).

SFA je na voljo imetnikom Investicijskega računa Revolut (SFA je podračun Investicijskega računa Revolut). Plačila na SFA in iz SFA se opravijo preko računa pri Revolut.

Prek SFA lahko imetnik računa investira v Fidelity Institutional Liquidty Fund plc, tj. investicijsko družbo, oblikovano kot krovni sklad, ki ima več podskladov. Vsak od podskladov ima svojo investicijsko politiko in cilje ter predstavlja ločen portfelj premoženja. Prek aplikacije lahko imetnik računa investira v podsklade tako, da kupi delnico oz. delež v skladu, ki predstavlja udeležbo v kapitalu podsklada in s tem povezane pravice. Vsak podsklad ima prospekt in dokument s ključnimi informacijami. Podskladi so skladi denarnega trga (money market funds – investirajo v instrumente denarnega trga) in so alternativa kratkoročnemu varčevanju. V pogojih poslovanja (Terms and Conditions ) je pri tem produktu navedeno, da imetnik SFA dosega obresti iz kupljenih delnic oz. deležev v podskladu. Kakršen koli polog ali dvig denarja na SFA se obravnava kot naročilo stranke za nakup ali prodajo delnic oz. deležev v relevantnem podskladu. Revolut je z upravljavcem skladov sklenil pogodbo in odprl račun omnibus (prek katerega se izvajajo transakcije za imetnike SFA računov) tako, da upravljavec Revolut-u nudi storitve izvršitve, poravnave in skrbništva v zvezi s transakcijami, izvršenimi prek računa omnibus. Revolut Securities Europe UAB je edini klient upravljavca. Upravljavec sklada ne nudi storitev direktno imetniku SFA in mu ni znana identiteta imetnika SFA. Obresti, natečene v mesecu dni, so lahko imetniku SFA na voljo za dvig na dnevni osnovi, a jih upravljavec sklada izplačuje samo enkrat mesečno, na prvi poslovni dan v naslednjem mesecu. Obresti, ki jih imetnik SFA konec meseca ne dvigne, se zanj avtomatično reinvestirajo v isti sklad, in sicer drugi poslovni dan v naslednjem mesecu. Pogoji poslovanja urejajo tudi vse druge vidike produkta.

Na podlagi zgoraj navedenega izhaja, da gre v primeru produkta SFA za naložbe v investicijske sklade denarnega trga.

Po ZDoh-2 so različni dohodki, ki jih fizične osebe lahko dosegajo iz naložb v investicijske sklade (vključno iz naložb v sklade denarnega trga), obdavčeni različno, in sicer:

  • delitev prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti se obdavči kot obresti (prvi odstavek 81. člena);
  • delitev dobička, čistega dobička ali prihodkov investicijskega sklada, ki niso zajeti z 81. členom ZDoh-2, se obdavči kot dividende (3. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2);
  • kapitalski dobiček, dosežen z odsvojitvijo delnice oz. deleža v investicijskem skladu (tj. investicijski kuponi iz 3. točke 93. člena ZDoh-2), se obdavči v skladu s poglavjem III.6.3. zakona (Dobiček iz kapitala).

V mesecu natečene obresti, ki jih doseže imetnik SFA, se torej obdavčijo kot obresti (prvi odstavek 81. člena ZDoh-2), davčna osnova so dosežene obresti, od katere se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 %. Pri tem NE gre za obresti na denarne depozite, temveč za obresti, dosežene na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti, zato za te obresti NE velja oprostitev plačila dohodnine do zneska 1.000 EUR1.

Dobički, doseženi z odsvojitvijo delnice oz. deleža v skladu, pa se obdavčijo v skladu s poglavjem III.6.3. ZDoh-2 (Dobiček iz kapitala).

Vprašanje 1a: Na podlagi predloženega izpisa Flexible Account Statement za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, davčni zavezanec, vlagatelj v produkt Savings Flexible Account (SFA), ki ga ponuja Revolut, sprašuje, kakšne davčne obveznosti ima iz tega naslova.

Odgovor

Iz predloženega izpisa je razvidno sledeče:

- količina enot sklada Fidelity Institutional in vrednost enote sklada, ki jih je vlagatelj pridobil in odsvojil v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;

- znesek doseženih obresti,

- znesek doseženih obresti, ki je bil reinvestiran,

- znesek provizije, ki jo je vlagatelj plačal,

- znesek obresti, ki si jih je vlagatelj izplačal v navedenem obdobju.

Primer stanja na dan 31. 12. 2023:

Opening Balance

0 Eur

Total Value purchased (Vlagatelj je vplačal 26.500 eur in pridobil 26.500 enot sklada, pri čemer je znašala vrednost sklada na enoto 1 Eur)

26.500 Eur

Total Earned Interest: (Skupen znesek doseženih obresti v davčnem letu.)


370 Eur

Total Reinvested Interest (Vlagatelj je tekom leta reinvestiral dosežene obresti v višini 300 EUR v nakup novih enot sklada po vrednosti 1 Eur na enoto in tako pridobil 300 novih enot sklada.)


-300 Eur

Total Value sold (Vlagatelj je tekom leta odsvojil 800 enot sklada za 800 Eur po vrednostni 1 Eur na enoto.)

-800 Eur

Total Fees (Provizija, ki jo je plačal vlagatelj.)

-12 Eur

Total Withdrawn Interest

-50 Eur

Odgovor na vprašanje, kakšne davčne obveznosti ima davčni zavezanec iz tega naslova v Sloveniji, je sledeči.

Davčni zavezanec bo moral v navedenem primeru napovedati dve pridobitve (1. pridobitev - količina enot ob pridobitvi 26800 in vrednost na enoto ob pridobitvi, ki je razvidna iz izpiska, in znaša v obravnavanem primeru 1 Eur; 2. pridobitev - količina enot ob pridobitvi 300 in vrednost enote ob pridobitvi, ki je razvidna iz izpiska, ki je v obravnavanem primeru znašala 1 Eur, ter količino odsvojenih enot sklada in vrednost enote sklada ob odsvojitvi, ki je v navedenem primeru 800 enot in vrednost enote investicijskega sklada ob odsvojitvi znaša 1 Eur.

V navedenem primeru, ko je vrednost enote ob pridobitvi enaka vrednosti enote ob odsvojitvi, davčni zavezanec ne bo dosegel dobička niti izgube z odsvojitvijo, ne glede na to, pa je dolžan vložiti prej navedeno napoved do zakonsko določenega roka.

Vprašanje 2: Trade Republic Bank ponuja produkt, kjer neinvstiran denar (torej podobno kot denarne vloge na vpogled) fizične osebe obrestuje s 3 – 4 % obrestno mere. "Dodatek" imenuje obresti. Vprašanje je, kako se po ZDoh-2 navedene obresti obravnavajo do 6. 12. 2023, ko TRB še ni imela bančne licence za sprejemanje denarnih depozitev ter katero napoved mora vložiti fizična oseba za navedene obresti?

Prav tako tudi Interactive Brokers neinvestiran denar vlagateljev obrestuje po podobni obrestni meri. Vprašanje je, kako se davčno obravnavajo dosežene obresti.

Odgovor

Trade Republic Bank položena sredstva na računu (kot nevezan depozit) obrestuje po 4 % obrestni meri, ki so predmet obdavčitve v Sloveniji, če jih doseže rezident Slovenije. Pri tem so dosežene obresti davčna osnova, od katerih se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 %, ki se šteje za dokončen davek. Dosežene obresti je potrebno napovedati na Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah EU) (DOHKAP št. 1) do 28. februarja tekočega leta za obresti, dosežene v preteklem letu. Navedene obresti se ne štejejo za obresti, opredeljene v 133. členu ZDavP-2, ker niso dosežene pri banki in hranilnici ustanovljeni v Sloveniji ali v državi članici EU. Enako velja tudi za obresti, dosežene pri Interactive Brokers.

Pri tem pojasnjujemo, da je v 133. členu2 ZDoh-2 uporabljen izraz »banka«, in sicer je lahko ustanovljena v Sloveniji ali drugih državah članicah EU. Izraz »banka« v ZDoh-2 ni posebej opredeljen, je pa opredeljen v 4. členu Zakona o bančništvu - ZBan-3. Po drugem odstavku 4. člena ZBan-3 izraz »banka« pomeni kreditno institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem zakonom. Po četrtem odstavku 4. člena ZBan-3 izraz »banka države članice« se v tem zakonu uporablja za kreditno institucijo s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa te države članice za opravljanje bančnih storitev. Bančne storitve so opredeljene v prvem odstavku 5. člena ZBan-3 in sicer kot storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Trade Republic Bank (TRB) je sicer trgovalna in varčevalna platforma. Kot je razvidno iz objav na spletnih straneh, je TRB 6. decembra 2023 pridobila polno bančno licenco Evropske centralne banke. Pred tem je imela nemško bančno licenco, pridobljeno pri BaFin (tj. Federal Financial Supervisory Authority). Ta licenca ni bila polna bančna licenca, tj. TRB ni imela dovoljenja za sprejemanje depozitov oz. za opravljanje tovrstnega poslovanja (in tudi ne za posojilne posle), ampak je denarna sredstva strank hranila na t.i. omnibus skrbniških računih pri treh bankah (dve iz Nemčiji in ena iz Irske), ki so imele dovoljenje za opravljanja tovrstnega poslovanja.

Vprašanje 3: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri Trade Republic Banka (TRB), od 6. decembra 2023 dalje, ko je TRB pridobila polno bančno licenco ECB, ali po tem datumu velja oprostitev iz 133. člena ZDoh-2, ki določa, da se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 1.000 EUR;

Odgovor

Obresti, dosežene na računu odprtem pri Trade Republic Bank (TRB) po 6. 12. 2023, se davčno obravnavajo skladno z določbo 133. člena ZDoh-2, kar pomeni, da se obresti, dosežene na računu odprtem pri TRB v letu 2023 (od 6.12. do 31.12.2023), vštevajo v seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki se zmanjša za 1.000 EUR.

Dodatna pojasnila glede oprostitve dohodnine od obresti po 133. čl. ZDoh-2:

Za odmerna leta 2024 do 2026 bo še vedno veljala oprostitev dohodnine od obresti, opredeljene v 133. čl. ZDoh-2, do 1.000 EUR. Pri tem se bo v seštevek doseženih obresti, poleg obresti od denarnih depozitov, všteval tudi seštevek davčnih osnov od vrednostnih papirjev, ki jih bo izdala Republika Slovenija in bodo izdani v letu 2024, 2025 in 2026.

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – ZORZFS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 131/2023, 22. 12. 2023, je posegel tudi na področje obdavčitve obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS in EU, ter na področje obdavčitve obresti, dosežene na podlagi vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in bodo izdani v letih 2024, 2025 ali 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim osebam.

Pri plačilu dohodnine bodo izplačane obresti od teh vrednostnih papirjev izenačene z obrestmi na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, seštevek katerih ni obdavčen do 1.000 evrov.

V limit oprostitve 1.000 EUR, se bodo tako vštevale tudi obresti, ki jih bo dosegel rezident od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in bodo izdani v letih 2024, 2025 in 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim osebam.

Pri tem se bo dohodnina od obresti, ki jih bo dosegel rezident (134. člen ZDoh-2):

  1. na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU in
  2. od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in bodo izdani v letih 2024, 2025 ali 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim osebam,

izračunala in plačala na letni ravni na podlagi vložene napovedi do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

V kolikor seštevek prej navedenih obresti ne bo presegal zneska 1.000 eur, davčni zavezanec rezident te napovedi ne bo dolžan vložiti. Seštevek davčnih osnov od navedenih obresti, ki jih bo dosegel rezident (133. člen ZDoh-2), se namreč zmanjša za 1.000 eurov.

Pojasnjeno se uporablja za davčna leta, ki se začnejo z vključno 1. januarjem 2024 do izteka davčnih obdobij, za katera veljajo zakonske določbe (2024, 2025 in 2026). Navedena davčna obravnava ne velja za odmerno leto 2023.

Vprašanje 4: Ali FURS BUNQ banko šteje za banko ustanovljeno v EU ter ali za obresti na denarne depozite, dosežene pri navedeni banki v letu 2023, velja določba 133. člena ZDoh-2?

Odgovor

Uvodoma pripominjamo, da je v 133. členu ZDoh-2 uporabljen izraz »banka«, in sicer je lahko ustanovljena v Sloveniji ali drugih državah članicah EU. Izraz »banka« v ZDoh-2 ni posebej opredeljen, je pa opredeljen v 4. členu Zakona o bančništvu - ZBan-3. Po drugem odstavku 4. člena ZBan-3 izraz »banka« pomeni kreditno institucijo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu s tem zakonom. Po četrtem odstavku 4. člena ZBan-3 izraz »banka države članice« se v tem zakonu uporablja za kreditno institucijo s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa te države članice za opravljanje bančnih storitev. Bančne storitve so opredeljene v prvem odstavku 5. člena ZBan-3, in sicer kot storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Finančna uprava RS Bunq B V šteje za banko, ustanovljeno v EU, kar pomeni, da bi davčni organ obresti, ki bi jih davčni zavezanec dosegel pri navedeni banki na denarne depozite, obravnaval kot obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s prepisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU. To pomeni, da se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s prepisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 1.000 eurov3.

1 133. člen ZDoh-2 določa oprostitev dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, in sicer se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU zmanjša za 1.000 eurov. Ta določba velja še za odmerno leto 2023 za rezidente Slovenije.

Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – ZORZFS pa je bila določba 133. člena ZDoh-2 spremenjena, tako, da je bila dodana 2. točka 133. člena ZDoh-2 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo z vključno 1. januarjem 2024. Povedano drugače v nadaljevanju navedena določba 133. člena ZDoh-2 se uporablja za obresti, dosežene v letu 2024, 2025 in 2026 za rezidente Slovenije.

Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident:

1. na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, in

2. od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani v letih 2024, 2025 ali 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim osebam,

se zmanjša za 1.000 eurov.

2 *133. člen ZDoh-2 (oprostitev dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah): Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, se zmanjša za 1.000 eurov.

3 To velja do vključno z odmernim letom 2023.

Od odmernega leta 2024 do 2026 pa velja spremenjena določba 133. člena ZDoh-2. Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – ZORZFS je bila določba 133. člena ZDoh-2 spremenjena, tako, da je bila dodana 2. točka 133. člena ZDoh-2 in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo z vključno 1. januarjem 2024. Povedano drugače v nadaljevanju navedena določba 133. člena ZDoh-2 se uporablja za obresti, dosežene v letu 2024, 2025 in 2026 za rezidente Slovenije.

Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident:

1. na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, in

2. od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani v letih 2024, 2025 ali 2026 na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter v okviru ponudbe vrednostnega papirja javnosti ponujeni izključno fizičnim osebam,

se zmanjša za 1.000 eurov.

Vir: FURS

Ključne besede:
dohodnina
obresti
dohodek iz kapitala
dividende in dobiček iz kapitala
ZDoh-2
revolut

Zadnji članki iz rubrike:

12.4.2024 7:03:07:
Napovedati je treba dohodke iz tujine

3.4.2024 14:49:31:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2023

4.3.2024 17:39:06:
Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2023

23.2.2024 12:49:52:
Napoved za odmero dohodnine od obresti

6.2.2024 17:39:09:
Obresti, dividende in dobiček iz kapitala

Najnovejši članki:

12.4.2024 15:56:26:
Število delovnih dni za leto 2026 (40-urni delovni teden)

10.4.2024 16:23:18:
Začenjajo se vključitve v Neformalno izobraževanje Plus

10.4.2024 15:34:27:
Gradivo o plačah je prenovljeno!

10.4.2024 10:52:54:
Zaposlitveni oglas: Računovodja - knjigovodja saldakontov (m/ž), Borovnica

8.4.2024 13:32:27:
Nova različica evropske in nacionalne klasifikacije gospodarskih dejavnosti