Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 14.6.2022 15:35:58

Digitalni bon '22: Informacije za ponudnike računalniške opreme

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Da bi vsem ponudnikom računalniške opreme, ki so se ali se bodo odločili za poslovanje z digitalnimi boni, čim bolj olajšali pripravo na takšno poslovanje, so v nadaljevanju zbrana najpogostejša vprašanja. Objavljeni so tudi dokumenti in video navodila.

NOVO

Ponudniki računalniške opreme, ki ne morejo opraviti stornacije digitalnega bona v informacijskem sistemu FURS, naj zahtevek za stornacijo digitalnega bona pošljejo na e-naslov ponudniki.digibon@gov.si. Zahteva mora vsebovati naziv, davčno številko in kontakt ponudnika, ki zahteva stornacijo, prav tako EDP številko dokumenta.

Z 10. junijem 2022 lahko ponudniki računalniške opreme kreirajo uporabnike v informacijskem sistemu FURS eDavki za unovčevanje digitalnih bonov. Uporabniška navodila so objavljena v nadaljevanju.

Dokumenti za ponudnike računalniške opreme

Mnenja, pojasnila in odgovori | Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Video navodila za ponudnike računalniške opreme

Vprašanja ponudnikov računalniške opreme in odgovori nanje

Kako bo prodajalec dobil refundiran znesek vrednosti bona?

Z oddajo za to namenjenega elektronskega obrazca (DB-Unovcitev) preko informacijskega sistema FURS.

Na kakšen način se bo preverjalo, ali je stranka upravičena do digitalnega bona?

Oseba, ki ni upravičena do digitalnega bona, ne bo vpisana v evidenci upravičencev in unovčitev zanjo prek informacijskega sistema Finančne uprave RS ne bo mogoča.

Kako se bo preverilo, kolikšen znesek je še na voljo od posameznega upravičenca?

Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS.

Na trgu nastopamo kot ponudniki računalniške opreme. Dejavnosti iz 4. točke 27. člena ZSDV, in sicer G 46.5 in G 47.4 nimamo registriranih. Ali moramo dejavnosti pod G 46.5 in G 47.4 prijaviti na AJPES kot druge dejavnosti, da lahko nastopamo kot ponudniki računalniške opreme, pri katerih bodo upravičenci do digitalnih bonov le te lahko koristili v okviru seznama ZSDV?

Da, v skladu z ZSDV je treba imeti v Poslovnem registru Slovenije navedene dejavnosti registrirane.

V kolikor registrirane dejavnosti vašega podjetja ne ustrezajo zahtevam zakona, imate možnost registrirane dejavnost dopolniti.

Ali obstaja možnost integracije preverjanja in koriščenja dobroimetja v informacijskem sistemu FURS-a direktno preko naših blagajn in če obstaja, na koga se lahko glede te integracije obrnemo?

Da. Izdelan je WS za unovčevanje bonov, ki bo ustrezno dopolnjen in prilagojen tudi za unovčevanje digitalnih bonov. Podrobne informacije glede unovčevanja dosedanjih bonov so dostopne na tej povezavi.

Kakšni so načini reševanja reklamacij v povezavi s koriščenjem bona (npr. stranka vrne računalnik in noče vzeti novega…) Kako je v tem primeru z že koriščenimi boni?

Za nakupe v prvi polovici meseca je storno unovčitve bona mogoč do 15. v mesecu, za nakupe v drugi polovici meseca, pa do zadnjega delovnega dne v mesecu. Storno pomeni, da ponudnik blaga ne prejme izplačila zneska dobroimetja, upravičencu pa se vzpostavi prejšnje dobroimetje. Storno je mogoč tudi kasneje (na podlagi individualne vloge), že izplačan znesek dobroimetja ponudniku pa se pobota z zneski, ki bi morali biti izplačani za unovčene bone v tem kasnejšem obdobju. V nobenem primeru se upravičencu (kupcu) ob odstopu od pogodbe ali uveljavljanju garancijskih zahtevkov ne izplača vrednosti unovčenega digitalnega bona v gotovini, vzpostavi se le prejšnje stanje dobroimetja.

Opozoriti je treba, da je odstop od pogodbe, za katerega bi se kupec odločil v obdobju po izteku veljavnosti digitalnega bona (po 30. 11. 2022, če vlada tega obdobja ne bo podaljšala), kupčev riziko: v tem primeru dobroimetje ne bo vrnjeno, ker bo veljavnost digitalnega bona že potekla, upravičenec pa ga torej ne bo mogel izkoristiti. Podobno velja tudi za uveljavljen garancijski zahtevek za vračilo kupnine.

Opozarjamo tudi, da v obdobju po 30. novembru 2022, ko ne bo več unovčevanja digitalnih bonov, med FURS in ponudnikom tudi ne bo več mogoč pobot, kot je opisan zgoraj. Že izplačani zneski dobroimetja ponudniku in stornirani boni se bodo reševali individualno.

Na kakšen način se uvrstimo na seznam ponudnikov, ki bomo nudili unovčitev digitalnih bonov 22?

Ponudnikom, ki skladno s Poslovnim registrom Slovenije izpolnjujejo zahteve zakona glede klasifikacije dejavnosti (27. člen), se ni treba nikamor prijavljati/uvrščati.

Je dovolj, da spletna trgovina odobri vnovčenje digitalnega bona izključno s preverjanjem podatkov s strani API vmesnika?

V primeru spletnih nakupov, kjer ni neposredne interakcije med kupcem in ponudnikom, je smiselno, da se programom za spletno prodajo doda možnost plačila z digitalnim bonom. Če bo za kupca v komunikaciji med programom spletne trgovine in informacijskim sistemom FURS ugotovljeno, da razpoložljivo dobroimetje ne zadošča za nakup, je smiselno, da se kupcu ponudi možnost (do)plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Ali je za spletne trgovine predvidena možnost popolne avtomatizacije in izmenjave podatkov, preverjanje in prenos v naš sistem veljavnosti, vrednosti, blokada – bon unovčen?

Da.

Kdaj bodo na voljo uporabniška navodila za poslovanje z digitalnimi boni?

V maju 2022. Navodila bodo vključevala tako tehnični kot vsebinski del.

S katerim podatkom bomo prodajalci računalniške opreme preverjali veljavnost bona – davčna številka, serijska številka bona ali enotna matična številka občana (EMŠO)?

Identiteta upravičenca se bo preverjala z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Na podlagi teh podatkov, vnesenih v spletni obrazec informacijskega sistema FURS, bo ponudnik prejel podatke o tem, ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje.

Kakšni statusi se uporabljajo za bone, morda veljaven, ni veljaven, porabljen …?

Unovčen, nadomeščen (npr. za popravek že unovčenega zaradi napačno vnesenega zneska), storniran.


Kako blokiramo unovčen bon – status?

Ni potrebe, zgodi se avtomatsko v sistemu.

Več medsebojno povezanih vprašanj

Otrok bo dobil bon, pri nas je naročnik paketa starš ali pa kakšna druga sorodstvena oseba, ali se bo lahko bon uporabil na drugo osebo in kaj bo v tem primeru potrebno?

V naši spletni trgovini je registrirani član spletne trgovine načeloma samo en član gospodinjstva, tj. oseba, ki je sklenila naročniško razmerje za telekomunikacijske storitve. Ta oseba lahko pridobi ugodnejše načine nakupa opreme, ostale osebe, pa lahko nakupe opravljajo le po redni ceni. Naročnik je tako naši družbi znan, in je večinoma starš, kar pomeni, da npr. upravičenec, ki je polnoleten dijak in ni postavljen pod skrbništvo, sam ne more pridobiti vseh ugodnosti spletne trgovine. Ali lahko ob predložitvi pooblastila oziroma izjave tretja oseba (naročnik) unovči digitalni bon 22 za kateregakoli upravičenca (ki so npr. člani njegovega gospodinjstva)?

Ali mora biti izdaja računa na isto ime, kot je izdan digitalni bon?

ZSDV kot omejitve ponudbe za unovčenje digitalnega bona 22 navaja dve omejitvi, in sicer da mora biti cena pri unovčenju digitalnega bona nižja ali ista kot je cena z drugimi plačilnimi sredstvi ter da mora v ponudbi vedno obstajati možnost plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V spletni trgovini kupcem ponujamo različne možnosti nakupa opreme, in sicer: a) nakup za enkratno plačilo po redni ceni, b) nakup za enkratno plačilo ter koriščenje pridobljenih »akcijskih točk«, ki zniža ceno izdelka, c)nakup na obroke, koriščenje »akcijskih točk« ter vezava naročniškega razmerja za telekomunikacijske storitve, pri kateri je cena izdelka najnižja. Ali je unovčenje digitalnega bona 22 možna na vse zgoraj navedene načine? Ali je dovoljeno ponujati unovčitev digitalnega bona po ceni, ki sicer ne bo najnižja (npr. samo za nakupe po redni ceni, brez koriščenja točk ali brez vezave)?

Ali digitalni bon 22 ob predložitvi pooblastila ali izjave lahko unovči tretja oseba, in sicer za kateregakoli upravičenca, pri čemer je posledično račun izdan na to tretjo osebo?

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti v 28. členu določa, da se digitalni bon lahko unovči ob osebnem ali ob spletnem nakupu.

Temeljni dokument unovčitve je upravičenčeva izjava o unovčitvi.

Ob osebnem nakupu se upravičenec pred predstavnikom ponudnika (prodajalcem) izkaže z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje. Iz teh dokumentov ponudnik prepozna, da je kupec res oseba, za katero se v izjavi o unovčitvi razglaša, in da je njen EMŠO res tisti, ki ga je navedla v tej izjavi. Izjava o unovčitvi mora biti lastnoročno podpisana.

Ob spletnem nakupu se unovčitev izvede na podlagi izjave o unovčitvi, ki mora biti elektronsko podpisana ali skenirana/fotografirana kopija lastnoročno podpisane izjave. Tako izjavo o unovčitvi kupec pošlje ponudniku (predvidoma bo temu namenjena funkcionalnost nalaganja priponk na portalu spletne trgovine, a to ni nujno).

Ponudnik bo nato prek informacijskega sistema FURS oddal zahtevo za evidentiranje unovčitve bona (gre za vnos ustreznih podatkov v informacijskem sistemu). Za to bo potreboval upravičenčeva EMŠO in davčno številko, ki ju bo lahko razbral tudi iz izjave o unovčitvi. Oba identifikatorja skupaj morata pripadati isti osebi. Z njunim vnosom bo informacijskemu sistemu omogočil, da osebo identificira kot imetnika bona, in da prikaže podatke o njegove razpoložljivem dobroimetju. Ko bo po vnosu ostalih zahtevanih podatkov (številka računa za blago) ponudnik s pomočjo informacijskega sistema spoznal, da je bilo evidentiranje unovčitve opravljeno (zaključeno, odobreno …), bo smel izročiti (poslati , odpremiti …) kupljeno blago., prejeto izjavo o unovčitvi (in tudi tisto o združitvi digitalnih bonov) pa bo na predpisan način shranil.

V 25. členu zakon določa, da je prekršek, če:

  • ponudnik omogoči unovčitev digitalnega bona v korist osebe, ki ni upravičenec oziroma zakoniti zastopnik upravičenca, mlajšega od 15 let, ali zakoniti zastopnik polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo;
  • se posameznik ob unovčitvi digitalnega bona neupravičeno predstavlja kot upravičenec, zakoniti zastopnik upravičenca, mlajšega od 15 let, ali zakoniti zastopnik polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo.

Ponudnik mora zagotoviti, da se mu kupec na predpisan način predstavi kot upravičenec, in da blago po izvedbi evidentiranja unovčitve izroči (pošlje, odpremi …) osebi, ki je unovčila bon - upravičencu. Če je upravičenec oseba, v imenu katere lahko zaradi njegove omejene poslovne sposobnosti bon unovči njegov zakoniti zastopnik, se blago izroči temu zakonitemu zastopniku. Bistveno pri tem je, da je zakoniti zastopnik bon unovčil in blago sprejel v imenu upravičenca.

Zgornja vprašanja pa izpostavljajo hkratno

  • unovčevanje digitalnega bona in
  • uveljavljanje ugodnosti na podlagi drugega pravnega razmerja (vezava, paket, točke zvestobe…),

pri čemer je upravičenec do digitalnega bona druga oseba kot imetnik ugodnosti iz drugega pravnega razmerja.

Privzemimo, da gre za dve poslovno sposobni osebi: upravičenec do bona je študentka, ki živi na naslovu x (v nadaljevanju študentka), upravičenec do uveljavljanja ugodnosti zaradi točk zvestobe pa je njen oče, ki prebiva na naslovu y (v nadaljevanju oče).

Ponudnik mora v procesu unovčevanja bona izkazati zadostno skrbnost za to, da mu ni mogoče očitati, da je evidentiral unovčitev bona v korist osebe, ki ni upravičenec. Identifikacija upravičenca (prejem ustrezno izpolnjene izjave o unovčitvi, pri osebnem nakupu pa tudi preveritev podatkov iz osebnega dokumenta) je pri tem najpomembnejši element. Drugi pomemben element skrbnosti bi lahko bil, da se zagotovi, da se blago izroči upravičencu do bona oz. pošlje na njegovo ime in naslov. Še največjo skrbnost pa lahko ponudniki izkažejo tako, da imetniku posebnih ugodnosti (točk zvestobe …), ki ni upravičenec do bona, omogočijo prenos teh ugodnosti na upravičenca do bona. V zgornjem namišljenem primeru bi to pomenilo, da ponudnik v svoji spletni trgovini omogoči, da oče pooblasti študentko, da pri unovčitvi digitalnega bona izkoristi očetove točke zvestobe (ali jih nanjo prenese), blago pa odpremi na študentkin naslov x.

Za račune za blago, prodano fizičnim osebam, velja, da ni treba, da so opremljeni z osebnimi podatki te fizične osebe.

V zvezi z vprašanjem o ceni blaga menimo, da blago ob nakupu z digitalnim bonom ne sme biti dražje od cene istega blaga v redni prodaji, torej v prodaji brez uveljavljanja posebnih ugodnosti (točk zvestobe, vezave, paketa), ob pogoju, da je tako blago v redni prodaji kupcem sploh na voljo.

Menimo tudi, da smeta ob unovčitvi digitalnega bona upravičenec do bona in ponudnik skleniti pogodbo, s katero se dogovorita o ceni, ki je nižja od cene v redni prodaji (npr. z vezavo …). V tem primeru se, seveda, digitalni bon unovči za znižano ceno. Prav tako ni ovir, da ponudnik unovčevanje digitalnega bona omeji le na prodajo po redni ceni, da torej upravičencu, če unovči bon, ne omogoči sklenitve posebnega dogovora (vezave …), na podlagi katere bi bila cena blaga znižana.

Unovčitev digitalnega bona po tretji osebi (na podlagi pooblastila upravičenca do bona) v skladu z zakonom ni mogoča, kar izhaja iz pravil o identifikaciji kupca z osebnim dokumentom.

Lahko starejšim od 55 let ponudimo komplet: izobraževanje skupaj z opremo?

Digitalni bon ’22 lahko upravičenci unovčijo izključno za nakup računalniške opreme. Če boste ponudniki računalniške opreme na javnem razpisu izbrani tudi kot izvajalci neformalnih izobraževalnih programov, lahko udeležencem ponudite opremo, ki jo ponujate, ni pa jih mogoče zavezovati, da digitalni bon unovčijo z nakupom pri vas.

Ali lahko ponudnik sam določi opremo, ki jo bo dal v »ponudbi« za digitalne bone (izbrana ponudba)?

Ponudniki se sami odločijo, ali bodo omogočili unovčevanje digitalnih bonov ali ne, kakšen bo v njihovi trgovini najnižji znesek za unovčitev digitalnega bona ipd.

Zakon pa jasno določa nabor vrst nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, za katero je mogoče unovčiti digitalni bon ’22 (glej odgovor na vprašanje št. 4).

Zakon prav tako jasno določa, da mora ponudnik blago v primeru plačila z digitalnim bonom '22 prodati po isti ali nižji ceni, po kateri isto blago v trenutku unovčitve digitalnega bona ’22 ponuja za plačilo z drugimi plačilnimi sredstvi. Ponudnik prav tako za digitalni bon ’22 ne sme ponujati blaga, ki ga ne ponuja za plačilo z drugimi plačilnimi sredstvi. Ponudnik pa sme za nakup z digitalnim bonom ponuditi le ožji nabor izdelkov iz svoje celotne ponudbe.

Ker večina ponudnikov prodaja tudi drugo blago, nas zanima, kako se bo preverjalo ustreznost blaga, ki ustreza razpisu? Bo moralo biti v nazivu materiala kakšno besedilo, bo to avtomatizem ali bo nekdo ročno gledal ustreznost?

Nadzor nad spoštovanjem zakona, torej, ali ponudniki blaga upravičencu digitalnega bona prodajo z zakonom določeno blago, bo izvajal inšpekcijski organ v skladu z inšpekcijskimi predpisi.

Koliko časa bo trajala potrditev unovčitve bona? Se bo naknadno ročno pošiljalo še kakšno dokumentacijo, je možno da se unovčevanje naknadno prodajalcu zavrne?

Unovčitev bona se zgodi v nekaj sekundah. Dokumentacije se naknadno ne pošilja, shranjuje se izjave in račun za prodano blago (10. odstavek 18. člena zakona), naknadna zavrnitev unovčenja digitalnega bona prodajalcu ni mogočaKakšen je postopek za nas prodajalce, da strankam vnovčimo bon in kako preverimo ali ima stranka še bon na voljo?

Postopek unovčevanja digitalnih bonov ’22 je sledeč:

  • ko bo kupec izbral blago, bo pristopil do prodajalca in mu povedal, da bi zanj rad unovčil digitalni bon. Pri tem bo prodajalcu predal Izjavo o unovčitvi digitalnega bona '22. Prodajalec bo najprej preveril identiteto upravičenca, in sicer z izjavo o unovčitvi in vpisom EMŠO in davčne številke, v primeru nakupa v poslovalnici tudi z osebno izkaznico, potnim listom ali dovoljenjem za stalno prebivanje.
  • Prodajalec z vpisom podatkov v informacijski sistem FURS pridobi podatek ali je kupec upravičenec do bona in kolikšno je razpoložljivo dobroimetje.
  • Če upravičenci bone združujejo (bratje, sestre, polbratje in polsestre, ki so učenci zadnje triade OŠ, dijaki ali študentje) je potrebno izpolniti in predložiti še Izjavo o združitvi digitalnih bonov '22.

Tudi v spletni trgovini je postopek podoben. Upravičenec bo ob nakupu, ponudniku blaga posredoval podpisano izjavo o unovčitvi bona, oz. jo naložil v kolikor spletni ponudnik omogoči dodajanje priponk pri postopku nakupa. Enako velja za izjavo o združitvi digitalnih bonov.

Organizacija dela in izpeljava procesa plačila blaga z DBON je stvar organizacije dela posameznega poslovnega subjekta. Plačilo z bonom je le ena izmed možnosti načina plačila. Je v »istem rangu« kot npr. plačilo z gotovino ali plačilnimi karticami. In določeno blago/storitev se lahko plača sočasno z bonom, gotovino in/ali plačilno kartico. Edini pogoj za plačilo z bonom je prehodna izdaja računa, ker je številko računa potrebno vpisati pred zaključkom procesa unovčenja bona. Drug pogoj, ki izhaja iz zakona, pa je odprema blaga šele po unovčitvi bona.

Prosimo vas za pomoč v zvezi s hranjenjem prejetih izjav od upravičencev digitalnega bona, ko nam jih enkrat izročilo. Zanima nas ali je možno, da vse izjave, tako prejete v fizični obliki kot digitalni obliki, hranimo v elektronski obliki v našem elektronskem arhivu?

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti izrecno določa, da se prejete izjave pri ponudniku shranijo v obliki, v kateri jih je prejel.

Trajno se izbrišejo oziroma uničijo dve leti po veljavnosti bona.

Vir: Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija