Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 12.4.2022 18:30:26

Odpis obveznosti, odpis terjatev ter konverzija terjatev v lastniški delež dolžnika

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

V skladu z 12. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se pri ugotavljanju davčne osnove (dobička) zavezanca upoštevajo prihodki in odhodki, kot se ugotovijo v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, če ta zakon ne določa drugače.

Splošno

V skladu z 12. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se pri ugotavljanju davčne osnove (dobička) zavezanca upoštevajo prihodki in odhodki, kot se ugotovijo v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, če ta zakon ne določa drugače.

Pri odpisu obveznosti gre za zmanjšanje dolgov, ki nima za posledico zmanjšanja sredstev, zato mora v skladu s SRS 151 zavezanec pripoznati prihodke v poslovnem obdobju, v katerem je bil sklenjen sporazum z upniki, razen za izjeme 41. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in sicer:

  • prenehanja terjatev ki so jih upniki prenesli na družbo v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, če je bil nad insolventnim dolžnikom začet postopek prisilne poravnave,
  • zmanjšanje terjatev v skladu s potrjeno prisilno poravnavo,
  • zunaj postopka prisilne poravnave izvedeno finančno prestrukturiranje.

Ne glede na pripoznane prihodke pri dolžniku, se davčno priznavanje odhodkov pri upniku presoja skladno z določili 29. člena ZDDPO-2. Na podlagi tega člena se za davčno priznane odhodke štejejo odhodki, ki so potrebni za pridobivanje prihodkov. Davčno priznani odhodki so zato tisti, ki so neposredni pogoj ali neposredna posledica opravljanja dejavnosti, nimajo značaja privatnosti in so skladni z običajno poslovno prakso.

Glede priznavanja odhodkov iz prevrednotenja gospodarskih kategorij na nižjo vrednost ZDDPO-2 posebej ureja prevrednotenje in odpis terjatev v 21. členu ZDDPO-2 in z njim določa v katerih primerih je odpis terjatev priznan kot odhodek za davčne namene. Splošno pripominjamo, da uporaba navedene določbe glede upoštevanja odpisa terjatev kot davčno priznanega odhodka temelji na predpostavki, da gre za terjatve, ki so ob njihovem nastanku bile dejansko vključene v obdavčljive prihodke zavezanca, v skladu z 12. členom ZDDPO-2.

Pri konverziji terjatev upnikov v kapital družbe gre po vsebini za dve transakciji in sicer za odpis dolga in izdajo kapitalskih inštrumentov v zameno za kapital. Družba dolžnica iz naslova konverzije terjatev upnikov v kapital družbe:

a)pripozna prihodke ali

b)v postopku prisilne poravnave izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let

v obsegu razlike med davčno vrednostjo vseh konvertiranih obveznosti in pošteno vrednostjo kapitalskih inštrumentov družbe, ki jih dotedanji upniki pridobijo na podlagi konverzije.

Odpis obveznosti, odpis terjatev ter konverzija terjatev v lastniški delež dolžnika (FURS)

Kazalo

1 SPLOŠNO
2 ODPIS OBVEZNOSTI
Pri odpisu obveznosti gre za zmanjšanje dolgov, ki nima za posledico zmanjšanja sredstev, zato mora v skladu s SRS 15 zavezanec pripoznati prihodke v poslovnem obdobju, v katerem je bil sklenjen sporazum z upniki, razen za izjeme 41. člena  Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
2.1 PRIMER 1: DAVČNA OBRAVNAVA ZUNAJ-SODNE PORAVNAVE IZ 41. ČLENA ZFPPIPP; KVORUM 60% TERJATEV
3 ODPIS TERjatev
3.1 PRIMER 1: DAVČNA OBRAVNAVA SPORAZUMNEGA ODPISA DOLGA
3.2 PRIMER 2: gospodarski spor in sodna poravnava
3.3 PRIMER 3: pravnomočni sklep o potrjeni prisilni poravnavi
3.4 PRIMER 4: sporazumni odpis terjatev izven postopka prisilne poravnave
4 konverzija TERJATVE V KAPITAL
4.1 Primer 1: DAVČNA OBRAVNAVA KONVERZIJE TERJATVE V LASTNIŠKI DELEŽ DOLŽNIKA
4.2 PRIMER 2: DAVČNA OBRAVNAVA ODKUPA DOLGA IN NJEGOVE KONVERZIJE V KAPITAL
4.3 PRIMER 3: DAVČNA OBRAVNAVA ZUNAJ-SODNE PORAVNAVE IZ 41. ČLENA ZFPPIPP
4.4 PRIMER 4: DAVČNA OBRAVNAVA KONVERZIJE TERJATEV UPNIKOV V KAPITAL DRUŽBE V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE

1 Slovenski računovodski standardi (2016)

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti