Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.6.2021 10:34:25

Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021

Rubrika: Kmetijstvoprint Natisni

Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, je po Zakonu o dohodnini obdavčen kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - poglavje III. 4 oziroma kot dohodek iz dejavnosti - poglavje III. 3 v ZDoh-2.

Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021 - Podrobnejši opis - 1. izdaja, april 2021 (docx)

Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, je po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) obdavčen kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - poglavje III. 4 oziroma kot dohodek iz dejavnosti - poglavje III. 3 v ZDoh-2.

A) Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (v nadaljevanju: OKGD) se šteje tista kmetijska in gozdarska dejavnost, ki se opravlja v okviru kmečkega gospodinjstva in je kot taka opredeljena v 69. členu ZDoh-2. In sicer, se kot OKGD šteje:

 • pridelava, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin in je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru (je torej zemljišču določena ustrezna dejanska raba);
 • pridelava na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS);
 • pridelava posebnih kultur, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in evidentirana pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP);
 • čebelarstvo, določeno s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov.

Pridelava, ki se šteje za OKGD, mora torej po značilnostih odgovarjati pridelavi, ki se za kmetijsko in gozdarsko dejavnost šteje po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/16). Izvajati se mora na zemljiščih, ki so v zemljiškem katastru po dejanski rabi evdientirana kot kmetijska in gozdna ter v čebeljih panjih, registriranih pri ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo. Pri tem se pridelava čebeljih pridelkov za 40 čebeljih panjev na kmečko gospodinjstvo izvzema iz OKGD, dohodek od te pridelave pa je dohodnine oproščen ( 8. točka 26. člena ZDoh-2). Kot del pridelave se šteje tudi priprava pridelka za trg, pri čemer pa mora ta ostati v osnovni obliki, torej nepredelan. Vsaka pridelava kmetijskih in gozdarskih pridelkov se ne more opravljati v okviru OKGD. Taka izjema je na primer pridelava semen, sadik, okrasnih rastlin ipd. Podrobneje seznam vrst pridelave v ovkiru OKGD v povezavi s Standardno klasifikacijo dejavnosti določajo predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o dohodnini.

V OKGD pa se na podlagi določb ZDoh-2 (69. člen) šteje tudi del predelave kmetijskih pridlekov. To sta proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja in proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk, ki se sicer po Standarni klasifikaciji dejavnosti štejeta za izdelka predelovalne dejavnosti, vendar je njuna proizvodnja v ovkiru kmečkih gospodinjstev (kmetij) praviloma tehnološko tesno povezana z osnovno pridelavo in na večini kmečkih gospodinjstev predstavljata končni produkt. Ta pridelava se za davčne namene šteje kot del OKGD kmečkega gospodinjstva, in obdavčni na podlagi pavšalnega ugotavljanja davčne osnove kot je urejeno v ZDoh-2, v poglavju III. 4. Pri tem se proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozda, če ima kmečko gospodinjstvo v uporabi manj kot 0,3 hektara vinograda, ne šteje za del OKGD, dohodek od te predelave pa je dohodnine oproščen (10. točka 26. člena ZDoh-2).

Kot kmečko gospodinjstvo (davčna opredelitev kmetije) se šteje skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki imajo na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče, niso najeta delovna sila (v nadaljnjem besedilu: člani kmečkega gospodinjstva), ter se vsaj za enega ali več članov kmečkega gospodinjstva šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah tega zakona in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 evrov.

Zavezanci za dohodnino od dohodka iz OKG, torej osebe, za katere se za namene dohodnine šteje, da opravljajo OKGD v okviru kmečkega gospodinjstva, so v letu 2021 osebe:

 • ki so na dan 30. junija 2021, lastniki, zakupniki ali dejanski uporabniki kmetijskega ali gozdnega zemljišča v RS;
 • ki so kot lastniki ali uporabniki čebeljih panjev na dan 30. junija 2021 evidentirani v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo;
 • ki so jim v letu 2021 izplačani drugi dohodki v zvezi z opravljanjem OKGD kmečkega gospodinjstva (prejemki iz 70. člena ZDoh-2).

Za opredelitev kmečkega gospodinjstva je bistveni pogoj najmanj 200 evrov skupnega dohodka članov kmečkega gospodinjstva iz OKGD. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, je dohodek članov takšnega gospodinjstva iz OKGD oproščen dohodnine in se tako gospodinjstvo ne šteje za kmečko gospodinjstvo. Člani takšnega gospodinjstva lahko prodajajo samo sezonske viške svojih pridelkov praviloma končnim potrošnikom (občasna prodaja manjših količin, ki jih je mogoče pridelati v okviru OKGD na zemljiščih v njihovi lasti ali uporabi). Če pa člani takšnega gospodinjstva trajno in redno prodajajo svoje pridelke, ali preprodajajo tuje pridelke, s tem izkazujejo opravljanje dejavnosti, za katero se morajo ustrezno registrirati s priglasitvijo v davčni register (za pridelavo kmetijskih pridelkov, katerih pridelava ni vključena v izračun katastrskega dohodka), registrirati opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ali se registrirati kot samostojni podjetniki posamezniki oziroma kot družba z vpisom v poslovni register.

Za dohodek iz OKGD se štejejo:

 • potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih v in/ali izven RS;
 • potencialni tržni dohodki od pridelave v čebeljih panjih;
 • drugi dohodki, kot so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem OKGD, določeni na podlagi dejansko prejetih zneskov.

Dohodek iz OKGD je ugotovljen pavšalno, to je na podlagi pavšalno ocenjenega dohodka od prodaje pridelkov (katastrski dohodek za pridelavo na zemljiščih in pavšalna ocena dohodka na panj za pridelavo v panjih), ki se mu prišteva vsak posamezni drug dohodek (71. člen ZDoh-2).

Zavezancem za dohodnino v okviru kmečkega gospodinsjtva se dohodek od OKGD pripisuje na sledeči način:

 • katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč v RS se pripiše zavezancem za tista zemljišča, ki jih imajo pravico uporabljati,
 • pavšalna ocene dohodka na panj se pripiše zavezancem za tiste čebelje panje, ki jih imajo v uporabi,
 • drugi dohodki se pripišejo vsem zavezancem v okviru kmečkega gospodinjstva in sicer v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu.

Ne glede na ta pravila pa tudi za katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč izven RS ter katastrski dohodek od pridelave posebnih kultur in od proizvodnje vina iz lastnega pridelka grozdja velja, da se pripiše vsem zavezancem v deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. Ti dohodki se torej porazdelijo med vse člane kmečkega gospodinjstva, zavezance za dohodnino od dohodkov iz OKGD, sorazmerno.

Kmečko gospodinjstvo, ki davčno osnovo od dohodka iz OKGD ugotavlja na podlagi pavšalno ugotovljene davčne osnove (katastrski dohodek oz. pavšalna ocena dohodka na panj) in iz te dejavnosti ni v sistemu davka na dodano vrednost (nobeden od članov tega kmečkega gospodinjstva ni identificiran za namene davka na dodano vrednost iz te dejavnosti), ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat OKGD, pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila. Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do pavšalnega nadomestila je dostopno v podrobnejšem opisu Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, ki je objavljen na spletni strani FURS v poglavju 6.

B) Po določbi 47. člena ZDoh-2 je dohodek iz OKGD lahko obdavčen z dohodnino tudi kot dohodek iz dejavnosti (davčna osnova se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov), če se člani kmečkega gospodinjstva za to prostovoljno odločijo in navedeno priglasijo pri davčnem organu.

Na ta način so obdavčeni tudi dohodki iz drugih kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 69. člena ZDoh-2 in se zato ne uvrščajo med OKGD.

Zakon, ki ureja dohodnino, določa, da se kot OKGD ne more opravljati pridelava sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja in grmičevja, pridelava sadik vinske trte in sadik hmelja ter pridelava okrasnih rastlin. Tudi reja živali na pretežno kupljeni krmi se ne more opravljati v okviru OKGD. Fizične osebe morajo biti za opravljanje take kmetijske dejavnosti vpisane v davčni register kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ali registrirane kot samostojni podjetniki posamezniki. V teh primerih je dosežen dohodek obdavčen z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti.

ZDoh-2 v poglavju III. 3., ki opredeljuje dohodek iz dejavnosti določa, da se za dohodek iz dejavnosti ne šteje dohodek iz OKGD, če gre za pavšalno ugotavljanje davčne osnove (po katastrskem dohodku in pavšalni oceni dohodka na panj), kot jo določa poglavje III. 4. zakona. Iz poglavja III. 4. pa je izvzeto opravljanje OKGD, ki je obdavčeno na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Tudi predelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) uvrščajo med dejavnosti »predelave«, se ne šteje za OKGD. Za opravljanje teh dejavnosti se morajo fizične osebe registrirati za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s kmetijskimi predpisi ali registrirati kot samostojni podjetniki posamezniki. Doseženi dohodek iz teh dejavnosti pa je obdavčen z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti.

Poleg dejavnosti predelave se lahko v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji – Uredba DDK (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravljajo tudi določene druge dejavnosti, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje iz Uredbe DDK. Fizična oseba te dejavnosti lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik posameznik.

Ne glede na navedeno pa davčna zakonodaja za namene obdavčitve dohodkov določa izjemo, da se določene dejavnosti predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so sicer del dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, lahko pod pogoji, ki jih določa ZDoh-2 (osmi odstavek 69. člena), obravnavajo kot dejavnost malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, za katero se šteje, da je zaradi majhnega obsega in omejitev le na predelavo najbolj značilnih in pogostih pridelkov tesno povezana z OKGD.Take dejavnosti se sicer opravljajo v okviru registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ZDoh-2 pa določa, da je njihov dohodek, če ne preseže skupnega letnega zneska 3.500 evrov, dohodnine oproščen. Za preverjanje izpolnjevanja pogoja dohodkovnega praga pa morajo tudi take dejavnosti evidentirati izdane račune in o njih poročati davčnemu organu.

Z določbo 4. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledicepidemije Covid-19 - ZIUOOPE (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 - ZIUPOPDVE) se za davčno leto 2021 kot prag obsega dohodkov dejavnosti prve stopnje predelave lastnih kmetijskih pridelkov, za katere je dohodek dohodnine oproščen, namesto 3.500 evrov določa znesek 7.000 evrov.

Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021 - Podrobnejši opis - 1. izdaja, april 2021 (docx)

1.0 SPLOŠNO

2.0 DOHODEK IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI (OKGD)

2.1 Dejavnosti, ki se lahko štejejo kot OKGD

2.2 Potencialni tržni dohodek od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek)

2.2.1 Dejanska raba zemljišč

2.2.2 Določanje katastrskega dohodka

2.3 Potencialni tržni dohodki od pridelave v panjih

2.3.1 Opredelitev čebelarske dejavnosti 12

2.3.2 Pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz čebelarske dejavnosti v okviru OKGD

2.4 Drugi dohodki iz OKGD (kmetijske subvencije)

2.4.1 Neobdavčljive kmetijske subvencije

2.4.2 Obdavčljive kmetijske subvencije

2.5 Dejanski uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljšč

2.6 Davčna obravnava posebnih kultur

2.7 Mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdnih pridelkov

2.7.1 Izdajanje računov, vodenje seznama izdanih računov in poročanje zbirnih podatkov davčnemu organu

2.8 Prijava in obdavčitev kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven RS ter prijava in obdavčitev pridelka vina izven RS

2.9 Oprostitev dohodnine od katastrskega dohodka

2.10 Olajšava za investicije v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

3.0 ODMERA AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ OKGD

3.1 Obračun predhodne akontacije dohodnine od drugih dohodkov, povezanih z OKGD (davčni odtegljaj)

3.2 Poročanje z datoteko VIRSKUPKM.DAT

3.3 Poročanje z datoteko VIROPRKM.DAT

3.4. Odmera akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj

4.0 OBDAVČITEV NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN DEJANSKIH ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV

5.0 VPRAŠANJA IN ODGOVORI - OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST

Ključne besede:
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
OKGD
ZDoh-2
kmetijska dejavnost
gozdarska dejavnost

Zadnji članki iz rubrike:

3.10.2023 16:25:30:
Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2023 - Podrobnejši opis

9.8.2023 11:34:59:
Podatki o cenah kmetijskih pridelkov - poročanje

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

15.5.2023 12:46:11:
Finančna uprava izdala 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

30.6.2022 14:17:13:
Finančna uprava odpremila nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

Najnovejši članki:

4.10.2023 21:56:12:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja (m/ž), Ljubljana

4.10.2023 20:18:56:
Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah v javni obravnavi

4.10.2023 19:46:04:
Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi 1. 1. 2024

4.10.2023 8:20:44:
Povračilo stroškov - službeno potovanje - dnevnica - kilometrina - drugi osebni prejemki - davek od osebnih prejemko

3.10.2023 16:17:45:
Podatki za obračun plač za september 2023