Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.6.2021 11:28:28

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021

Rubrika: Negospodarstvo, javni sektorprint Natisni

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z odpravo v tem dogovoru določenih varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamikom izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresom za letni dopust za leto 2021 z naslednjo vsebino:

1. Regres za prehrano

Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

2. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra.

Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju nad 8 do vključno 12 ur v višini 10,68 evra.

Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju 6 do 8 ur v višini 5,16 evra.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

3. Solidarnostna pomoč

Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter ureditev, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, za katere se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, velja pa samo za podpisnike teh aneksov.

4. Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

5. Jubilejna nagrada

Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

6. Usklajevanje zneskov

Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.

Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, uskladitev pa se izvede januarja.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

7. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 160/20) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 160/20).

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

8. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva kilometra.

Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 160/20) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 160/20), vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.

Podpisniki sporazuma soglašajo, da se pri ugotavljanju razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta in obračunu kilometrine upošteva najkrajša varna pot.

Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.

Varna pot je tista, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna vse leto. Med varne poti ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upoštevajo poti, ki vodijo prek drugih držav, razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi«, označi prevoz po avtocesti.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

9. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse

Nagrade za obvezno opravljanje prakse se določijo v naslednjih višini:

– za študente v višini 172 evrov mesečno,

– za dijake v višini 86 evrov mesečno.

Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

10. Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih

Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

11. Regres za letni dopust v letu 2021

Za leto 2021 se določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov.

Regres za letni dopust za leto 2021 se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021.

Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

12. Uveljavitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev

Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz 1. do 9. točke tega dogovora se uveljavijo tako, da se bodo določbe prvič uporabile za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov za mesec junij 2021, 10. točka tega dogovora pa prvič pri izplačilu plače za mesec maj 2021.

13. Usklajevanje vrednosti plačnih razredov

Podpisniki dogovora se zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice.

14. Neusklajene zadeve

Pogajanja o neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov se nadaljujejo na osnovi novih predlogov pogajalskih strani.

15. Uveljavitev dogovora in aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev

Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneks(e) h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

16. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-240/2021/3

Ljubljana, dne 28. maja 2021

EVA 2021-3130-0026

Zadnji članki iz rubrike:

6.4.2023 14:21:07:
Z aprilom 4-odstotno zvišanje plač zaposlenim v javnem sektorju

9.3.2023 12:43:01:
Regres za javni sektor v letu 2023

7.2.2023 9:41:00:
Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči (javni sektor) 2023

21.11.2022 13:12:21:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)

3.11.2022 12:38:28:
Regres in povračila stroškov javnih uslužbencev

Najnovejši članki:

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

29.5.2023 16:23:35:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2023

29.5.2023 16:18:33:
Poročilo o gibanju plač za februar 2023

29.5.2023 16:15:40:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

29.5.2023 15:41:00:
Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom s poudarkom na prenosu nepremičnin

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress