Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.12.2020 21:54:34

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

1. člen

V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.

2. člen

V 3. členu se besedilo »Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti)« nadomesti z besedilom »uredbi, ki ureja karto regionalnih pomoči za obdobje 2014–2021 (v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti)«.

3. člen

V 4. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:

»Navedeno ne velja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021 postala podjetja v težavah.«.

4. člen

V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru, do katerih pride med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021, ne štejejo za prenos, če so bile zaveze iz drugega odstavka tega člena podane pred 31. decembrom 2019.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

5. člen

V 15. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika nadomesti z vejico ter doda beseda »in« ter doda nova, tretja alineja, ki se glasi:

»– ima ob oddaji vloge vsa dovoljenja in soglasja za začetek investicije.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00726-35/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2130-0036

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Ključne besede:
regionalna državna pomoč
državna pomoč
zaposlovanje
davčna olajšava za zaposlovanje in investiranje
davčna olajšava

Zadnji članki iz rubrike:

23.11.2020 21:03:37:
Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D)

5.1.2020 11:44:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

22.11.2019 8:56:20:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)

27.11.2019 19:42:59:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)

27.11.2019 19:53:45:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)

Najnovejši članki:

19.1.2021 16:27:57:
Vračilo državnih pomoči po interventnih zakonih (e-gradivo)

19.1.2021 10:55:04:
Prioritete davčnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2021

19.1.2021 9:31:38:
Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2

19.1.2021 9:29:23:
Poziv k popravku obračuna prispevkov za socialno varnost za marec in/ali april in/ali maj 2020

18.1.2021 14:12:14:
Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT