Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 6.11.2020 19:40:29

Podpis aneksov za ureditev stroškov prevoza

Rubrika: Negospodarstvo, javni sektorprint Natisni

Reprezentativni sindikati javnega sektorja so v sredo, 4. novembra 2020, podpisali Anekse h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in področnih kolektivnih pogodb, s katerimi se določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence.

Gre torej za ureditev stroškov prevoza v primerih, ko se ti obračunajo kot kilometrina, ne pa kot javni potniški promet.

Ozadje

Na dopisni seji 30. oktobra 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.
Prav tako je vlada na tej seji sprejela Predlog aneksa h KPND v Republiki Sloveniji, ki določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence ter pooblastila pristojne ministrice in ministre za podpise omenjenega Aneksa h KPND in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev:-ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;-ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;-ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi;-ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva;-ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji;-ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost;-ministra za zdravje Tomaža Gantarja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Besedilo določb predloga Aneksa h KPND v Republiki Sloveniji se vključi v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki vsebujejo določbe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela in so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije številka 40/12. Določbe glede ureditve povračila stroškov prevoza na delo in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi so v vseh aneksih identične.

Pojasnilo

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z Aneksa h KPND povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Aneks h KPND ureja kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi. Javnemu uslužbencu se v primeru, da mu je v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga. Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša v skladu z Aneksom h KPND 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer.
Višino kilometrine v odstotkih (8) cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov določajo aneksi, cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pa se je do 30. septembra 2020 oblikovala na osnovi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. Resorno pristojno ministrstvo za uredbo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je za neosvinčen 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo objavljalo cene naftnih derivatov (neosvinčen 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo) v 14-dnevnih obdobjih, ki so jo delodajalci upoštevali pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Z uveljavitvijo popolne liberalizacije cen naftnih derivatov s 1. oktobrom 2020 v Sloveniji se prodajne cene naftnih derivatov (brez davkov in dajatev) določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati, kar pomeni, da je že za mesec oktober 2020 pri obračunu povračila kilometrine ni več mogoče sklicevati na referenčno (isto) ceno bencina.
Na 37. redni seji (22. oktobra 2020) je vlada (po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov) sprejela izhodišča glede drugačne ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela.
Na seji pogajalske komisije (26. 10. 2020) sta se vladna in sindikalna stran osredotočili na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe, in sicer glede določitve cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je relevantna za obračun kilometrine.
Strani sta po nekaj izmenjanih pogajalskih predlogih dosegli dogovor in 29. 10. 2020 so minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. To ceno za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo), ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo to objavi na svoji spletni strani. Za mesec oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.

Besedilo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki je vključeno tudi v panožne kolektivne pogodbe

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.

KONČNA DOLOČBA
4. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev:
K 1. členu Člen določa predmet urejanja. Z aneksom se ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.
K 2. členu: Člen določa uporabo podatka o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pri obračunu kilometrine. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
K 3. členu: Člen določa, da se ne glede na določbo prejšnjega člena, za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.
K 4. členu: Člen določa začetek veljavnosti aneksa.

Koraki, ki sledijo

Podpisovanju aneksov h kolektivnim pogodbam bo sledil postopek vpisa v evidenco kolektivnih pogodb, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nato pa bodo aneksi objavljeni v Uradnem listu, kar bo predvidoma še v tem tednu.

Sistemska sprememba ureditve področja povračil potnih stroškov v javnem sektorju

Ob danes podpisanih aneksih pa so se že pred časom začela tudi pogajanja o sistemskih spremembah ureditve povračila potnih stroškov v javnem sektorju, s katerimi želi vlada kot predlagatelj zagotoviti administrativno poenostavitev, predvsem pa enakopravno obravnavo vseh javnih uslužbencev pri tem vprašanju. Predlog vlade, ki ga je predložila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja v usklajevanje, določa kot edini način povračila prevoznih stroškov povračilo glede na razdaljo med krajem opravljanja dela in krajem bivanja javnih uslužbencev.

Hkrati vladni predlog določa, da se javnemu uslužbencu, ki uporablja javni potniški prevoz, v celoti povrnejo stroški nakupa vozovnice, tudi če le ti znašajo več, kot bi znašalo povračilo kilometrine. Na ta način želi vlada spodbujati uporabo javnega potniškega prometa, predvsem pri javnih uslužbencih, ki se dnevno vozijo na krajših razdaljah, s čimer zasleduje tudi okoljske cilje.

Vir: MJU

Ključne besede:
prevoz
stroški prevoza
negospodarstvo
javni sektor
kilometrina
vozovnica

Zadnji članki iz rubrike:

7.6.2021 11:28:28:
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021

7.6.2021 11:07:56:
Pojasnilo v zvezi s povračili stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamikom izplačilnega dneva plače in regresom za letni dopust za leto 2021 (4. 6. 2021)

2.6.2021 11:35:06:
Regres za javni sektor za leto 2021

1.6.2021 12:05:49:
Novi zneski povračil v javnem sektorju

4.3.2021 11:47:35:
Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Najnovejši članki:

14.6.2021 11:37:06:
Obvestilo davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS)

11.6.2021 14:39:29:
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1A)

8.6.2021 14:19:04:
Finančni najem (leasing) (e-gradivo)

8.6.2021 12:43:24:
Spletni seminar o novostih v zvezi s prejemki in povračili stroškov javnim uslužbencem ter zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih

7.6.2021 16:36:29:
Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT