Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 2.7.2020 15:21:02

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je zbralo najpogostejša vprašanja in odgovore nanja.

S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. Prepoveduje se zbiranje več kot 50 ljudi, zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila NIJZ, še vedno pa so prepovedana zbiranja iz drugih odlokov Vlade RS (npr. diskoteke in nočni klubi).

Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Zakon o javnih zbiranjih opredeljuje organizirano prireditev kot prireditev, pri kateri organizator razglaša oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Za javno prireditev gre torej v primerih, ko:

- je dogodek organiziran zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne ali druge aktivnosti,

- organizator javno oglašuje oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo in

- je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Zakon o javnih zbiranjih določa, da se za javne prireditve ne štejejo:

- javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih ti predpisi urejajo drugače;

- verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti;

- svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;

- kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih;

- zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih;

- spontani ulični nastopi.

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih je treba vsako javno prireditev oziroma shod prijaviti pristojni policijski postaji najmanj 5 dni pred dnevom prireditve (najmanj 3 dni pred dnevom shoda) oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje upravne enote najmanj 10 dni pred dnevom prireditve (najmanj 7 dni pred dnevom shoda), če so izpolnjeni pogoji iz 13. člena zakona (za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavlja izredno uporabo ceste; za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige; za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oz. predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi in premoženje; za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev).

Na podlagi 3. člena Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Odlok) pa je treba pri pristojni policijski postaji prijaviti tudi javne prireditve iz 12. člena Zakona o javnih zbiranjih, za katere sicer prijava ni potrebna (npr. kinematografi, gledališča, opera). V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je treba navesti:

- podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, oziroma firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma zastopnika);

- kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda oziroma prireditve in predvideno število udeležencev, če je za prireditveni prostor določena zgornja meja zmogljivosti, pa tudi podatek o največji dovoljeni zmogljivosti prireditvenega prostora po predpisih, ki urejajo graditev objektov ter varstvo pred požarom;

- osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča); če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke (firma, sedež, matična številka, osebno ime odgovorne osebe);

- osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) ter način obveščanja;

- način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.

Prijavi mora organizator priložiti soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora, na katerem se organizira shod oziroma prireditev in dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi pisno obvestil lokalno skupnost; če se na shodu oziroma prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje organa, pristojnega za izdajo.

Vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje je potrebno predložiti tudi dokazila o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov, če se na shodu oziroma prireditvi uporabljajo naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje; če je zaradi shoda ali prireditve potrebno prepovedati, preusmeriti ali omejiti javni promet, pa tudi dovoljenje organa, pristojnega za izdajo tega dovoljenja.

Na podlagi odloka pa mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ker odlok ne vsebuje prehodnih določb, so prireditve, za katere je prijava že potrjena pri pristojni policijski postaji, oziroma prireditve, za katere je že izdano dovoljenje pristojne upravne enote, organizirane skladno s predpisi in četudi se še niso izvedle, organizatorju teh prireditev ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ.

Najpogostejša vprašanja in odgovori, posodobljeni 1. julija 2020.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (npr. rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?

Če gre za organizacijo dogodka v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Če se prostor izven obratovalnega časa nameni zasebnemu dogodku, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori in na porokah dovoljena živa glasba?

Če gre za organizacijo v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in dostop ni omogočen vsakemu, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

V primeru, da je v okviru gostinskega obrata organizirana javna prireditev, se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji, prijavi pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Poročna slavja in maturantski plesi

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ter maturantski plesi so dovoljeni, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Enako velja tudi za izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju. Za poročna slavja v zasebnih prostorih omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ker ne gre za organizirane javne prireditve, mnenje NIJZ po 3. členu odloka ni potrebno.

Izvedba skupščine gospodarske družbe

Izvedba skupščine gospodarske družbe po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi, ki jih zajemajo omejitve in prepovedi iz odloka. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19.

Kinematografi

V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Na podlagi odloka je treba tudi tako prireditev prijaviti na podlagi Zakona o javnih zbiranjih, organizator pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)?

Odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?

Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (do 50 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ). V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo?

Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

Ali je dovoljeno organizirati sejem (kot gospodarsko dejavnost)?

Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do števila 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Zadnji članki iz rubrike:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

Najnovejši članki:

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo

24.9.2023 22:58:10:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija