Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.4.2020 15:18:59

KOLEDAR POROČANJA - april 2020 – PO UVEDBI UKREPOV ZIUJP, ZIUPPP z dne 29. 3. 2020 IN ZIUZEOP (11. 4. 2020)

Mag. Katja Blatnik

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Datumi in obrazci, ki jih v aprilu 2020 ne smete zamuditi

>>> Neposredno na koledar za april

KOLEDAR POROČANJA V APRILU 2020 – PO UVEDBI UKREPOV ZIUJP, ZIUPPP z DNE 29. 3. 2020 IN ZIUZEOP (predvidoma 11. 4. 2020)

Zaradi obsežnih novosti interventne zakonodaje je tokratni koledar drugačen, predvsem bolj obsežen. Praktično nemogoče je določiti fiksne datume izpolnjevanja obveznosti. Po posameznih točkah od I. do IX. smo pripravili pregled ključnih novosti, ki vplivajo na izpolnjevanje obveznosti oz. aktivnosti podjetnikov in podjetij. Če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se ukrepi podaljšajo za 30 dni. Uvodoma izpostavljamo, da lahko zavezanci, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 zaprosijo za odlog oziroma obročno plačilo vseh dajatev. Pogoj je, da imajo do ustreznega datuma (večinoma dan vloge) poravnane VSE obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

OBVESTILO 1: Evropski plačilni sistem TARGET2 na veliki petek, 10. aprila 2020 in na velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. Zato bo v petek, 10. aprila 2020, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice. Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za SDD z datumom plačila 10. april 2020 bodo poravnani šele v torek, 14. aprila 2020, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil. Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu izvajale naslednji delovni dan, v torek, 14. aprila 2020. Rok za izpolnitev obveznosti se NE prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade 10.4.2020, pravočasno poravnana, če je plačana 9. 4. 2020.

Če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

V zvezi s tem, je FURS 10.4.2020 objavil spremembo – obveznosti bodo preverjali na dan 9.4.2020, kar pomeni, da zamuda pri plačilu akontacija za mesec marec ne bo vplivala na pravico do temeljnega dohodka.Akontacija za marec namreč zapade 10.4.2020.

OBVESTILO 2: Poboti AJPES bodo 2x mesečno.

I. PLAČILO (PREDHODNIH) AKONTACIJ

(PREDHODNE) AKONTACIJE DAVKA V APRILU JE POTREBNO PLAČATI V ROKU, RAZEN V PRIMERU, DA ZAVEZANEC ZAHTEVA ODLOG PLAČILA DAVKA PO 7. členu ZIUJP:

 • zaprosi za odlog plačila davka (npr. za akontacijo ki zapade v plačilo 10.4.) za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19.
 • vloži vlogo za znižanje predhodne akontacije davka (kot lastni dokument preko eDavkov ali po elektronski pošti), vendar šele po oddaji davčnega obračuna za leto 2019 (pri tem velja 30 dnevni rok doplačila davka).

OPROSTITVE PLAČILA (PREDHODNIH) AKONTACIJ PO ZIUZEOP VELJAJO ZA OBROKE, KI ZAPADEJO 10.5. IN 10.6.2020.

II. ODLOG DOPLAČIL DAVKA IZ DEJAVNOSTI IN DAVKA NA DOBIČEK ZA LETO 2019 (odlog predložitve DDPO in Dohdej) 3. člen ZIUJP

Ker je rok za oddajo DDPO in Dohdej prestavljen na 31.5.2020 (nedelja; 1.6.2020), bo potrebno akontacije v novi višini začeti plačevati s 10.6.2020, morebitna doplačila davka za leto 2019 in akontacij za leto 2020 pa plačati v 30 dneh od oddaje obračuna. Takoj po oddaji DDPO in Dohdej za leto 2019 je smiselno oddati zahtevek za znižanje akontacij tekočega leta.

III. ODLOG PREDLOŽITVE DDPO, DOHDEJ IN BILANC AJPES 14. člen ZIUJP

Tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na AJPES, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020, v letu 2020 predložiti letna poročila najpozneje do 31. maja 2020. 31. Maj 2020 je tudi rok za DDPO in Dohdej za leto 2019.

IV. ODLOG UGOTAVLJANJA NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA LETO 2020 - 6. členu ZIUJP

Nova zavarovalna osnova se izračuna najpozneje za junij – velja za vse zavezance: na novo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij. Ker je rok za oddajo Dohdej 2019 prestavljen na 31.5.2020 je tudi skrajni mesec za ugotovitev nove zavarovalne osnove prestavljen na junij 2020.

V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – MOŽNOST ODLOGA (12. in 13. člen ZIUPPP) – brez zahtevka, OPROSTITVE (ZIUZEOP) – na podlagi zahtevka

a.) MOŽNOST ODLOGA PLAČILA PRISPEVKOV APRIL, MAJ JUNIJ – 12. in 13. člen ZIUPPP

ODLOG (NE ODPISI) PLAČIL V APRILU, MAJU IN JUNIJU 2020 - plačilo prispevkov za samozaposlene (OPSVZ), vendar ne za vse samozaposlene – prispevke bo v tem primeru potrebno plačati do 31. 3. 2022; po tem datumu bodo začele teči zamudne obresti

Odlog plačila prispevkov (obračun je še vedno potrebno oddati v običajnem roku) velja za samozaposlene, ki:

 • so zavarovani zgolj iz tega naslova (15.člen ZPIZ-2; glede na obstoječo zakonodajo so to vsi, ki so zavarovani za polni zavarovalni čas; delno upokojeni (z izjemo invalidsko upokojenih), delno zaposleni, delno iz naslova starševstva ipd. ne štejejo)
 • nimajo zaposlenih
 • imajo poravnane vse davčne obveznosti; samozaposleni, ki so imeli na dan 28.2.2020 več kot 50 eur neporavnanih obveznosti, jih morajo poravnati do 6.4.2020, sicer odlog zanje ne velja
 • do dne uveljavitve ZIUPPP (29.3.2020) ni začel postopka prenehanja dejavnosti.

Samozaposleni morajo imeti na dan veljavnosti ZIUPPP urejen vpis v ustrezen register:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po ZGD-1 in vpisani v PRS,
 • zasebniki, če so vpisani v ustrezen razvid kot npr.:
  • Samostojni kulturniki in umetniki, če so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,
  • Samostojni novinarji, če so vpisani v razvid novinarjev
  • Policni športniki, če so vpisani v razvid športnih delavcev ali poklicnih športnikov
  • Samostojni odvetniki, če so vpisani v imenik odvetnikov
  • Samostojni zasebni zdravniki in zobozdravniki, če so vpisani v ustrezen register pri Zdravniški zbornici ali Ministrstvo za zdravje
  • Zasebni raziskovalci, če so vpisani v register zasebnih raziskovalcev ….

b.)MOŽNOST OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV PO ZIUZEOP na podlagi IZJAVE (zahtevka), KI BO JAVNO OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH FURS

Kdo? Samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2 (s.p. in drugi), družbeniki (16. člen ZPIZ-2), kmetje (17. člene ZPIZ-2 ali peti odst. 25. člena ZPIZ-2), verski uslužbenci.

Pogoji?

 • Osebe so zavarovane samo na navedenih podlagah.
 • Osebe imajo na dan vloge poravnane (vse) zapadle davčne obveznosti.
 • Osebe predložijo izjavo, s katero so upravičeni tudi do temeljnega dohodka (glej TUDI točko VI.)

Do kdaj - roki? Za posamezni mesec morajo izjavo (glej točko VI.) predložiti najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila.

Izjavo za oprostitev prispevkov za marec in april morate oddati najkasneje do 30. 4. 2020, za maj pa do 31. 5. 2020.

VI. IZJAVA – TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE

Kdo? Samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2 (s.p. in drugi), družbeniki (16. člen ZPIZ-2), kmetje (17. člene ZPIZ-2 ali peti odst. 25. člena ZPIZ-2), verski uslužbenci.

Kako? Preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo, s oseba izjavi, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Do kdaj? Predvidoma od 14. 4. 2020 dalje bo možno vlagati izjave:

 • izjava vložena do 18. 4. 2020 za marec – dohodek za marec nakazana do 25. 4. 2020
 • izjava vložena od 19. 4. 2020 do 30. 4. 2020 za april (in marec, če ni bila vložena do 18. 4. 2020) – dohodek za april (in marec, če še ni bil nakazan) nakazan do 10. 5. 2020
 • izjava vložena od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 za maj – dohodek za maj nakazan do 10. 6. 2020

Skrajni rok za izjavo je 31. 5. 2020 – dohodek bo nakazan za 3 mesece skupaj; oprostitev prispevkov za 3 mesece nazaj pa ne velja.

VII. PLAČE – POVRAČILO ZA DELAVCE NA ČAKANJE NA DELO IN VIŠJA SILA (COVID 19) - ZIUZEOP

Z dnem uveljavitve ZIUZEOP se določbe ZIUPPP glede čakanja na delo ne uporabljajo. Delodajalci morajo izpolnjevati pogoje, predpisane v ZIUZEOP.

Z ZIUZEOP se v ukrep vključijo vsi delavci, ki ne morejo opravljati dela:

 • poslovni razlog (čakanje na delo)
 • višja sila (varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev, nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza, zaprtje mej s sosednjimi državami).

Delavec v času začasnega čakanja na delo in v času, ko ne dela zaradi višje sile, pridobi pravico do nadomestila plače, ki ne sme biti nižja od minimalne plače in ne višja od povprečne plače za leto 2019 v RS preračunane na mesec (1.753,84 EUR). Delodajalci, vključeni v ukrep, bodo dobili za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 povrnjene vse stroške nadomestil, prispevke bo plačala RS.

Vse vloge delodajalcev za uveljavljanje povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo bodo obravnavane v skladu z določbami ZIUZEOP.

a.) Delavci na čakanju od 13. 3. 2020 do uveljavitve ZIUZEOP (predviden datum objave v Ur.l. 10.4.2020; začetek veljavnosti 11.4.2020) – zahtevek na ZRSZ v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP

b.) Delavci na čakanju po uveljavitvi ZIUZEOP – zahteve na ZRSZ v 8 dneh, najpozneje do 31. maja 2020.

VIII. VRAČILO PRISPEVKOV ZA PIZ DELAVCE, KI DELAJO (obračuni plač za april in maj; po pojasnilu FURS sorazmeren del kriznega dodatka in oprostitve PIZ že za marec)

Za delavce, ki v aprilu in maju delajo in so zavarovani na podlagi 14 . člena ZPIZ-2 (izjema so osebe, zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini), so oz. bodo delodajalci oproščeni prispevkov za PIZ (delodajalca in delojemalca). Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov (delo od doma ni nikjer izrecno izvzeto). Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti so izvzeti.

Na spletni strani FURS je zapisano, da delna oprostitev prispevkov velja že za marec v sorazmernem delu. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačane plače za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020. Enako velja za krizni dodatek v višini 200,00 EUR.

IX. VSE BOLNIŠKE V BREME ZZZS – VELJA OD UVELJAVTVE ZIUZEOP

Predlog člena tako določa, da se za čas od uveljavitve tega zakona in do 31. maja 2020 vsa nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (v nadaljnjem besedilu: nadomestila OZZ) od prvega dne naprej krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi če bi nadomestilo plače po veljavni zakonodaji moral kriti delodajalec.

Delodajalec in samostojni zavezanec vložita zahtevo v elektronski pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020.

Koledar poročanja - april 2020

Do 8. 4.

 • prvi pobot v Aprilu (začetek 6. 4.)

Do 9. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2020 in trimesečno obdobje januar-marec 2020 – MOŽEN ODLOG
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2020 in trimesečno obdobje januar-marec 2020 – MOŽEN ODLOG
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2020); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2020 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu marcu 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu marcu 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za marec 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2020 –MOŽEN ODLOG ALI OPROSTITEV; a ne za vse
  ČE STE PRISPEVKA OPROŠČENI, PLAČATE DO 20. 4. 2020 SORAZMERNI DEL (OD 1. 3. DO 12. 3.), RAZEN, ČE IZPOLNJUJETE POGOJ ZA ODLOG PLAČILA
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za marec 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2002 - OPROSTITEV; a ne za vse
  ČE STE PRISPEVKA OPROŠČENI, PLAČATE DO 20. 4. 2020 SORAZMERNI DEL (OD 1. 3. DO 12. 3)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za marec 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.4.2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za marec 2020

Do 17. 4.

 • Izjava – temeljni dohodek samozaposlenih in oprostitev plačila prispevkov za marec

Do 20. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2020
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2020
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2020
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2020
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2020
 • Obrazec SN11 - letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2019
 • Obrazec SN22 - letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2019
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2020
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje januar – marec 2020
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 35,05 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2020
 • Obrazec DDV-O za marec 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2020 (op. plačilo DDV je 30.4.)

Do 23. 4.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca ; prvi dan vnosa je 20.4.
 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1 – MOŽNOST ODLOGA PLAČILA ZA AKONTACIJO IN POVRAČILA ZA DELAVCE, KI NE MOREJO OPRAVLJATI DELA
 • predviden datum za začetek oddaje REK-1 popravkov

Do 30. 4.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za marec 2020 in za obdobje januar do marec 2020 – MOŽNOST ODLOGA PLAČILA
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2020
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2020 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2020 – MOŽNOST ODLOGA PLAČILA
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2019 (30 dni od datuma predložitve obračuna) - MOŽNOST ODLOGA PLAČILA
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 (30 dni od datuma predložitve obračuna) – MOŽNOST ODLOGA PLAČILA
 • Izjava – temeljni dohodek samozaposlenih in oprostitev plačila prispevkov za marec (če še ni bila predložena) in april

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik

Ključne besede:
koledar poročanja
koledar obveznosti
koledar
koledar april
april 2020
koledar april 2020
koledar poročanja april
koledar poročanja april 2020
obrazci
oddaja
rok oddaje
poročanje
prispevki
odd
s.p.
gd
plača
obračun plače
OPSVZ
OPSVL

Zadnji članki iz rubrike:

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

18.9.2023 15:55:43:
Koledar poročanja - september 2023

29.9.2023 12:54:21:
Koledar poročanja - avgust 2023

29.9.2023 12:54:49:
Koledar poročanja - julij 2023

29.9.2023 12:55:54:
Koledar poročanja - junij 2023

Najnovejši članki:

29.9.2023 13:19:50:
Stopnja DDV za sončne elektrarne (29. 9. 2023)

29.9.2023 13:20:18:
Stopnja DDV za zunanje ograje (29. 9. 2023)

27.9.2023 16:04:42:
Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti