Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 1.4.2020 16:48:49

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – epidemija COVID-19 - javni sektor

Rubrika: Negospodarstvo, javni sektorprint Natisni

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – epidemija COVID-19 - javni sektor Racunovodja.com Na Ministrstvu za javno upravo prejemajo številna vprašanja, kako naj ravnajo delodajalci v javnem sektorju glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v času, ko javnega prevoza zaradi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji ni možno uporabljati.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je za javne uslužbence urejeno v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju: Aneks) oziroma ustreznih aneksih h kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12). Za funkcionarje je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela urejeno v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) in v Uredbi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje (Uradni list RS, št. 57/12).

Določbe glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela so v zgoraj navedenih aktih identične, zato se v nadaljevanju sklicujemo zgolj na ureditev v Aneksu.

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z drugim odstavkom 5. člena Aneksa povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Aneksa javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer. Šesti odstavek 5. člena Aneksa določa, da če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Na podlagi določbe tretjega odstavka 5. člena Aneksa, upoštevaje Odlok, javni prevoz ni možen, ker ne obstaja. Skladno z določbo drugega odstavka 5. člena Aneksa se javnemu uslužbencu, ker javni prevoz ni možen, stroški prevoza na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od vključno 16. 3. 2020 do sprejema ugotovitvenega sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerim prenehajo veljati razlogi za prepovedi in omejitve iz Odloka, povrnejo v obliki kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Glede na dejstvo, da javni uslužbenci z uveljavitvijo Odloka nimajo možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstviza prihod na delo in odhod z dela in da nekateri javni uslužbenci nimajo možnosti prevoza na delo in z dela z osebnim avtomobilom, stroški prevoza na delo in z dela pa jim dejansko nastajajo, menimo, da je treba v slednjih primerih pri presoji glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela upoštevati objektivne okoliščine posameznega uslužbenca, kot npr. nemožnost prihoda na delo z osebnim avtomobilom, ker uslužbenec z njim ne razpolaga. V tej zvezi napotujemo na določbo šestega odstavka 5. člena Aneksa, ki določa, da če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Upoštevaje prvi odstavek 130. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), ki med drugim določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, menimo, da je med načine zagotovitve povračila stroškov prevoza na delo in z dela mogoče šteti zagotovitev brezplačnega prevoza na delo in z dela s strani delodajalca, vključno s sklenitvijo pogodbe o prevozu oseb med delodajalcem in taksi prevoznikom. V tem primeru javnemu uslužbencu, ki za prevoz na delo in z dela uporabi tovrstno obliko prevoza, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela za dneve pred uveljavitvijo Odloka, smo na ministrstvu že zavzeli stališče, da je treba javnemu uslužbencu povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini celotne cene mesečne vozovnice v primeru, ko je povračilo mesečne vozovnice javnemu uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov na delo in z dela v višini javnega prevoza, nižje, kot znaša strošek povrnitve javnega prevoza na podlagi dnevnih vozovnic. Akti, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela tudi v povezavi z 2. členom Zakona o javnih financah1 (načelo učinkovitosti in gospodarnosti rabe javnih sredstev) namreč ne dajejo pravne podlage za povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ko je povračilo dnevnih vozovnic za javni prevoz cenejše, ne glede na dejstvo, da je zaposleni dejansko kupil mesečno vozovnico.

Na koncu še pojasnjujemo, da zaradi uveljavitve Odloka izjav za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ni treba dopolnjevati, saj iz 7. člena aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12) izhaja, da javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ki vključuje naslednje podatke:

  1. bivališče,
  2. kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
  3. razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),
  4. razdalja od kraja, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do delovnega mesta (v kilometrih),
  5. vrsta in cena javnega prevoza.

Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. Glede na navedeno, vsebujejo že izpolnjene izjave vse relevantne podatke za povračilo prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine za posameznega javnega uslužbenca. Višino kilometrine določajo Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12),cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pa je dostopna na naslednji spletni strani https://www.gov.si/teme/cene-naftnih-derivatov/, pri čemer je treba upoštevati cene, ki so veljale oz. veljajo za posamezna obdobja, tj. od 10. 3. 20202 do 23. 3. 2020, od 24. 3. 2020 do 6. 4. 2020 itd.

Vir: Pojasnilo (docx), Povračila stroškov in drugi osebni prejemki v javnem sektorju

Ključne besede:
povračila stroškov
povračilo prevoza na delo in z dela
povračilo stroškov prevoza

Zadnji članki iz rubrike:

8.7.2020 13:46:39:
Poračun regresa za javni sektor za leto 2020

8.7.2020 16:15:14:
Regres za letni dopust za leto 2020 - negospodarstvo

19.5.2020 16:54:38:
Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija COVID-19

19.5.2020 16:44:08:
Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND)

24.4.2020 11:53:17:
Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije

Najnovejši članki:

10.7.2020 15:13:06:
PKP4: Podaljšanje ukrepa čakanja na delo in karantena

10.7.2020 14:13:23:
Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A

7.7.2020 13:30:34:
Poročilo o gibanju plač za april 2020

7.7.2020 13:27:34:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2020

7.7.2020 13:22:52:
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT