Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.3.2020 9:24:27

Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020

I. UVOD

1. člen

(vsebina)

Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja (v nadaljevanju Stališče) določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja v primeru napačnih navedb v računovodskih izkazih, ki so posledica takega neskladja.

2. člen

(opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, v Mednarodnih standardih revidiranja (v nadaljevanju MSR) in drugih pravilih revidiranja.

»Zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja« je okvir računovodskega poročanja, ki je določen z zakonom ali drugim predpisom.

 

II. NESKLADNOST PREDPISOV S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI, MEDNARODNIMI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA ALI ZAKONSKO DOLOČENIM PRIMERNIM OKVIROM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

3. člen

(opredelitev primernega okvira računovodskega poročanja)

Revizor mora, preden začne opredeljevati neskladnost predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja, najprej opredeliti, kaj v danih okoliščinah za naročnika revidiranja pomeni primeren okvir računovodskega poročanja.

Zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja se uporablja, kadar zakon ali drug predpis ureja delovanje določenih poslovnih subjektov in posega v računovodsko obravnavanje njihovih poslovnih dogodkov, ki ni skladno s splošnimi računovodskimi pravili in načeli, predpisanimi s SRS ali MSRP.

Kadar družba uporablja zakonsko določen primeren okvir računovodskega poročanja, ki bi bil nesprejemljiv, če ne bi bil predpisan z zakonom ali drugim predpisom, sprejme revizor revizijski posel le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) poslovodstvo soglaša s tem, da zagotovi dodatna razkritja v računovodskih izkazih, ki se nanašajo na odstopanje zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja od splošnih računovodskih pravil in načel, predpisanih s SRS ali MSRP, da se na ta način prepreči zavajanje uporabnikov, in

b) v pogojih za revizijski posel se revizor in naročnik dogovorita, da:

i. bo revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih v skladu z MSR 706 (Odstavki o poudarjanju zadev in odstavki o drugih zadevah v poročilu neodvisnega revizorja) vključevalo odstavek o poudarjanju zadeve, ki bo usmeril uporabnikovo pozornost na dodatna razkritja iz prejšnje točke, in

ii. da revizorjevo mnenje o računovodskih izkazih v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja ne bo vsebovalo besednih zvez »v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo« ali »so resničen in pošten prikaz«, temveč bo izražalo zgolj skladnost s primernim okvirom računovodskega poročanja (okvir skladnosti).

4. člen

(opredelitev neskladnosti)

O neskladnosti predpisov s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja (v nadaljevanju neskladnost) govorimo v primerih, kot so:

a) določbe zakonov in/ali drugih predpisov opredeljujejo evidentiranje zneskov v računovodskih izkazih, ki je v neposrednem nasprotju s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja;

b) določbe zakonov in/ali drugih predpisov, ki neposredno učinkujejo na določitev pomembnih zneskov in razkritij v računovodskih izkazih, so v nasprotju z rešitvami iz SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja;

c) podzakonski predpis omogoča kreiranje poslovnih dogodkov z računovodskim evidentiranjem na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin;

d) regulativne rešitve, ki niso skladne s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja, se uporabljajo tudi za organizacije, ki jih zakonska določila ne zajemajo;

e) regulator ravna na podlagi svojih predpisov v nasprotju z drugimi veljavnimi predpisi, kar ima za posledico način računovodskega evidentiranja, ki ni v skladu s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja.

III. REVIZORJEVO POROČANJE

5. člen

(poročanje poslovodstvu in pristojnim za upravljanje)

V primeru neskladnosti, kot je opredeljena v 4. členu Stališča, revizor pri revidiranju računovodskih izkazov smiselno upošteva določila vseh tistih MSR, ki opredeljujejo poročanje poslovodstvu in pristojnim za upravljanje o bistvenih ugotovitvah pri reviziji.

6. člen

(poročanje o računovodskih izkazih)

Ugotovljeno neskladnost iz 4. člena Stališča, ki vodi do napačne navedbe v računovodskih izkazih v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja, upošteva revizor na način, kot ga predpisujejo MSR ter 7. do 10. člen tega stališča.

7. člen

(neskladnost ne povzroča pomembnega odstopanja)

Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene, da ugotovljena neskladnost ne povzroča pomembnega odstopanja predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja, izrazi v skladu z MSR 700 (Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih) mnenje brez pridržkov, vendar mora zaradi vsebinskega pomena neskladnosti in njenega morebitnega vpliva na pomembnost odstopanj predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja v prihodnjih obračunskih obdobjih dodati v skladu z MSR 706 v svoje poročilo odstavek o poudarjanju zadeve, v katerem predstavi vsebino odstopanja od SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja, ki je posledica neskladnosti.

8. člen

(napačne navedbe so ali bi lahko bile pomembne)

Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene,

– da povzroča ugotovljena neskladnost pomembno odstopanje predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja ter da so napačne navedbe kot posledica neskladnosti vsaka zase ali vse skupaj za računovodske izkaze pomembne, vendar ne vseobsegajoče, ali

– da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, na katerih bi utemeljil svoje mnenje, vendar sklepa, da bi možni učinki odstopanj predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od SRS, MSRP ali zakonsko določenega primernega okvira računovodskega poročanja zaradi neskladnosti lahko bili pomembni, vendar ne vseobsegajoči,

mora v skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja) izraziti mnenje s pridržki.

9. člen

(napačne navedbe so pomembne in vseobsegajoče)

Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene, da so napačne navedbe, ki so posledica neskladnosti, vsaka zase ali vse skupaj za računovodske izkaze pomembne in vseobsegajoče, mora v skladu z MSR 705 izraziti odklonilno mnenje.

10. člen

(možni so pomembni in vseobsegajoči učinki)

Če revizor sklene, da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, na katerih bi utemeljil svoje mnenje, in sklepa, da bi bili možni učinki morebitnih neodkritih napačnih navedb na računovodske izkaze kot posledica neskladnosti lahko pomembni in vseobsegajoči, mora v skladu z MSR 705 v svojem poročilu zavrniti, da bi izrazil mnenje.

 

IV. POJASNILA STALIŠČA TER DATUM UVELJAVITVE

11. člen

(pojasnila in tolmačenje Stališča)

Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov Stališča je pristojen strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

12. člen

(datum uveljavitve)

To stališče začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega stališča preneha veljati Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (Uradni list RS, št. 24/11).

 

Št. 0072-2/2020
Ljubljana, dne 25. februarja 2020
EVA 2020-1611-0019

Mag. Mojca Majič
predsednica strokovnega sveta
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Ključne besede:
stališče 14
revizor
slovenski računovodski standardi
mednarodni standardi računovodskega poročanja
računovodsko poročanje
SRS
MSRP

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

13.2.2019 14:58:47:
Spremembe slovenskih računovodskih standardov (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress