Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.1.2020 11:44:54

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)

Rubrika: Besedila zakonov, pravilnikiprint Natisni

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

1. člen

V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) se v 3. členu 22. točka spremeni tako, da se glasi:

»22. »korespondenčni odnos« je dogovor, ki ga domača kreditna ali finančna institucija sklene z domačo ali tujo kreditno ali finančno oziroma drugo podobno institucijo, zato da lahko prek nje posluje s tujino;«.

2. člen

V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Kadar fizična oseba, ki izvaja dejavnost iz 17., 18., 20.k), 20.l), 20.m) ali 20.r) točke prvega odstavka tega člena ali dejavnost iz drugega odstavka tega člena, to dejavnost izvaja v okviru delovnega razmerja pri pravni osebi, samostojnem podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, se naloge in obveznosti iz 12. člena tega zakona nanašajo na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in ne na fizično osebo.«.

3. člen

V 43. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) V primeru ugotavljanja dejanskega lastnika tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega zakona zavezanec pri sklepanju poslovnega razmerja pridobi dovolj podatkov o kategoriji oseb, v katerih interesu je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, da lahko določi istovetnost prejemnikov koristi v času izplačila ali v času, ko prejemnik koristi uveljavi pridobljene pravice.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnji odstavek« nadomesti z besedilom »prvi odstavek tega člena«.

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

4. člen

V 139. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»(4) Urad kot pristojni nadzorni organ lahko odredi prepoved opravljanja dejavnosti iz 4. člena tega zakona v trajanju do treh let zavezancu iz 17., 20.k), 20.l) in 20.r) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona ter zavezancu iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, če je bil zavezanec ali član poslovodstva zavezanca ali dejanski lastnik zavezanca pravnomočno obsojen zaradi storitve teh kaznivih dejanj: terorizem, potovanje v tujino z namenom terorizma, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem in pranje denarja, če utemeljeno sklepa, da pri zavezancu obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma. Prepoved opravljanja dejavnosti zavezancu iz drugega odstavka 4. člena tega zakona urad odredi ob upoštevanju posebnosti in izjem iz 83. in 84. člena tega zakona. Podatke o pravnomočnih obsodbah uradu sodišča posredujejo na podlagi 121. člena tega zakona. Pri določanju trajanja prepovedi opravljanja dejavnosti urad upošteva odnos zavezanca do storitve kaznivega dejanja ter odnos do posledice kaznivega dejanja vključno s pridobljeno koristjo.

(5) Čas, ki ga zavezanec, ki je samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, prestaja v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

(6) Urad kot pristojni nadzorni organ o odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti obvesti v primeru zavezanca iz 17. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, v primeru zavezanca iz 20.r) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona Tržni inšpektorat Republike Slovenije, v primeru zavezanca, ki je odvetnik ali odvetniška družba, Odvetniško zbornico Slovenije, ter v primeru zavezanca, ki je notar, Notarsko zbornico Slovenije.«.

5. člen

V 162. členu se v prvem odstavku na koncu besedila 2. točke pika nadomesti z besedo »ali«.

Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov.«.

6. člen

V 163. členu se v prvem odstavku za 32. točko doda nova 33. točka, ki se glasi:

»33. če ne spoštuje z odločbo odrejene prepovedi o opravljanju dejavnosti iz četrtega odstavka 139. člena tega zakona;«

Dosedanji 33. in 34. točka postaneta 34. in 35. točka.

 

KONČNA DOLOČBA

7. člen

(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 480-01/19-2/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EPA 815-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

Ključne besede:
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
ZPPDFT-1A
ZPPDFT
ZPPDFT-A
pranje denarja
terorizem

Zadnji članki iz rubrike:

13.1.2022 11:39:03:
Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

5.10.2021 7:33:43:
Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov

5.10.2021 7:17:41:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.3.2021 9:34:54:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)

30.12.2020 21:54:34:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Najnovejši članki:

20.1.2022 14:04:16:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Nepridobitne organizacije

19.1.2022 17:28:36:
Društva - Predložitev letnih poročil za leto 2021

19.1.2022 17:24:46:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Samostojni podjetniki

19.1.2022 17:01:04:
Predložitev letnih poročil za leto 2021 - Družbe in zadruge

19.1.2022 9:53:30:
Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (NF-RegresVracilo)

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress