Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 11.11.2008 9:27:58

Regres za letni dopust za leto 2006

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Regres za letni dopust 2006 – gospodarstvo

70 % povprečne bruto plače
Pri izračunu zneska upoštevate podatek o višini povprečne bruto plače v RS, ki je objavljen na spletni strani Statističnega urada http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=6 Nad tem zneskom je potrebno plačati prispevke, kar določa 5 točka 3. člena Zakon o prispevkih za socialno varnost, ki med drugim pravi:
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na to, če je z zakoni drugače določeno, plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi.
Prispevki za socialno varnost iz prejšnjega odstavka se obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo:
– pri regresih za letni dopust, v delu, ki presega 70% poprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji; če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

Davčna obravnava regresa za letni dopust izplačanega po 1.7. /pokazi.asp?stran=2106

Regres kot davčno priznan odhodek (preklic pojasnila MF)Višina regresa za letni dopust, ki se ne všteva v davčno osnovo: 200.000 SIT, določa jo Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Minimalni regres (po 131. členu ZGD v višini minimalne plače) : 122.600 SIT. Različne kolektivne pogodbe dejavnosti imajo različne zneske minimalnega regresa.

12. člen Kolektivne pogodbe o usklajevanju plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopustregres za letni dopust, sklenjene 23.6.06:

(1) Regres za letni dopust v letu 2006 znaša najmanj 145.000 SIT, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 128.000 SIT.

(2) Regres za letni dopust v letu 2007 znaša najmanj 148.000 SIT, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 130.000 SIT.

(3) Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se pod pogojem, da so tekoči poslovni rezultati ugodni, lahko dogovorijo za višji znesek regresa za letni dopust kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena.


Kolektivne pogodbe dejavnosti

Kolektivne pogodbe dejavnosti

Kaj o regresu pravi Zakon o delovnih razmerjih /mdokumenti/zak_del_raz.asp
Zakon o delovnih razmerjih Uradni list RS, št. 42/02, 15. 5. 2002
131. člen
(regres)
(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.
(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
(4) V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.
8. LETNI DOPUST
159. člen
(trajanje letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.
(2) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.
(3) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
160. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)
(1) Daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v prejšnjem členu, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
(2) Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.
(3) Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih.
(4) Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.
161. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
162. člen
(pravica do sorazmernega dela letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu:
· če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
· če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,
· če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.
(2) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.
163. člen
(izraba letnega dopusta)
(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.
(2) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.
(3) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev. Če je delavec v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal manj kot šest mesecev, ima pravico izrabiti letni dopust v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo delodajalca.
164. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem)
(1) Delavec izrabi letni dopust pri delodajalcu, kjer je pridobil pravico do njegove izrabe, razen če se z delodajalcem ne dogovorita drugače.
(2) Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolžan dati delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.
165. člen
(način izrabe letnega dopusta)
(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.
(2) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec mu tega ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa.
166. člen
(neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta)
Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, je neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Regres za letni dopust za leto 2006 – negospodarstvo
1. člen
S tem dogovorom se podpisniki dogovorimo o višini regresa za letni dopust za leto 2006 za javne uslužbence, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo in 14/06).
2. člen
Regres za letni dopust za leto 2006 znaša 149.000,00 tolarjev. Izplača se pri plači za mesec april 2006.
Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2006, Uradni list RS 36/2006 z dne 6. 4. 2006 /pokazi.asp?stran=2287

OBRAZEC 3 – izplačilo regresa za letni dopust (vir Ajpes)
Obrazec v excelu /pokazi.asp?stran=1375
Obrazec 3 - izplačilo regresa za letni dopust /pokazi.asp?stran=611
O izplačanem regresu za letni dopust se poroča na ravni pravne osebe, ne pa po enotah v njihovi sestavi.
Zneski se vpisujejo v tolarjih brez stotinov.
Podatki o zaposlenih pa se vpisujejo kot celo število brez decimalnih mest.
Pri izplačilu regresa za letni dopust morate vpisati tudi podatek o zaporednem številu izplačil. Če izplačujete regres prvič v letu, vam podatka pod zaporedno štev. 4 oz. 8 ni potrebno vpisati. Pri vseh naslednjih izplačilih za isto leto pa je ta podatek obvezen.

Ključne besede:
regres za letni dopust 2006

Zadnji članki iz rubrike:

10.6.2024 13:19:31:
Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

30.5.2024 13:31:48:
Vprašanja in odgovori o napotitvi voznikov v skladu z Direktivo (EU) 2020/1057 v okviru prevoza blaga

29.5.2024 7:13:20:
Pravica do regresa za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic delavcev

28.5.2024 15:06:31:
Podatki za obračun plač za maj 2024

24.5.2024 18:59:44:
Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja

Najnovejši članki:

14.6.2024 12:10:34:
Objavljen je javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

14.6.2024 12:01:35:
Z novo uredbo proti prekarnosti samozaposlenih v kulturi

13.6.2024 11:53:08:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2024

13.6.2024 11:50:03:
Poročilo o gibanju plač za marec 2024

11.6.2024 12:05:29:
Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress