Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 22.10.2019 7:10:39

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti

Rubrika: Društvaprint Natisni

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, invalidskega varstva, opravljanja humanitarne dejavnosti, varstva enakih možnosti žensk in moških, varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu.

2. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju socialnega varstva)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju socialnega varstva, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. izvaja dejavnost, ki je po kakovosti ali po namenu primerljiva z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnost, ki pomeni dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja ali ima pridobljeno verifikacijsko listino Socialne zbornice Slovenije;

2. prispeva k razvoju področja socialnega varstva tako, da nevladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;

4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

3. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju družinske politike)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju družinske politike, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja dejavnosti za krepitev pozitivnega starševstva in izboljšanja komunikacije v družini, za zagotavljanje pogojev za osebnostno rast otrok in mladostnikov ter za ustvarjalno skupno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ali za ustvarjanje pogojev za zdrav razvoj in zadovoljevanje posebnih potreb otrok in mladostnikov na območju najmanj dveh občin oziroma mestne občine;

2. prispeva k razvoju področja družinske politike tako, da nevladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;

4. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, državni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

4. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju invalidskega varstva)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju invalidskega varstva, če izpolnjuje naslednje kriterije:

1. načrtuje, organizira in izvaja programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju (usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega, fizična pomoč, dnevni centri, klubi, programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, tolmačenje in spremljanje, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna dejavnost, rekreacija in šport ter podobno);

2. nudi pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja (stanovanja, domovi), socialne varnosti, kulture, športa in rekreacije;

3. preprečuje in blaži socialne ter psihične posledice invalidnosti;

4. usposablja invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce za življenje in delo z invalidi;

5. razvija socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih življenja;

6. predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese invalidov na državni ali lokalni ravni;

7. uspešno izvaja vsaj en posebni socialni program, ki podpira neodvisno življenje določene skupine invalidov.

5. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja za opravljanja humanitarne dejavnosti na področju socialnega varstva, če izpolnjuje vsaj šest od naslednjih kriterijev, pri čemer mora obvezno izpolnjevati kriterije iz 1., 2., 3. in 4. točke:

1. kontinuirano izvaja programe in storitve v neposredno korist posameznikov, katerih namen je zlasti reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje oziroma preprečevanje poslabšanja socialnega položaja ter ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb iz ranljivih družbenih skupin, ter ima pri izvajanju preverljive rezultate in primeren doseg pri ciljnih skupinah;

2. ima posvetovalno telo, ki daje mnenje k njenim programom, jih spremlja in strokovno vodi. Posvetovalno telo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva;

3. svojo dejavnost v celoti ali pretežno opravlja s prostovoljci;

4. nudenja pomoči ne omejuje le v korist svojih članov in pomoč potrebnim nudi brez plačila, pri čemer se za plačilo ne šteje prispevek k materialnim stroškom izvajanja programa ali storitev;

5. prispeva k širjenju humanitarne dejavnosti tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj s področja socialnega varstva v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

6. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;

7. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;

8. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

9. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

6. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju varstva enakih možnosti žensk in moških)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varstva enakih možnosti žensk in moških, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: zaposlovanje, zdravje, preprečevanje nasilja nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;

2. prispeva k uresničevanju enakosti spolov tako, da nevladna organizacija osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. izdaja ali objava vsaj enega strokovnega članka ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalnega dela;

4. je prejela priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

7. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju;

2. prispeva k uresničevanju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic tako, da osvešča, izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z organiziranjem in soorganiziranjem izvajanja posvetov, kongresov, seminarjev, delavnic in drugih oblik srečanj in izobraževanj v obsegu najmanj 30 ur v enem letu;

3. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije ali izdaja oziroma objava raziskovalnega dela;

4. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, državni ali mednarodni ravni;

5. je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;

6. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

8. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju vojnih invalidov)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju vojnih invalidov, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja vključevanje invalidov v okolje in delo tako, da izvaja, organizira ali kako drugače omogoča zdraviliško in klimatsko zdravljenje, zdravstveno oskrbo, nego, terapije, invalidske, tehnične pripomočke in prilagoditve;

2. na področju socialno zdravstvenega varstva kontinuirano izvaja in organizira seminarje ali delavnice za ohranjanje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;

3. je prejela priznanje ali nagrado za delo na državni ali mednarodni ravni;

4. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

9. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju žrtev vojnega nasilja)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju žrtev vojnega nasilja, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev, pri čemer mora izpolnjevati kriterija iz 1. in 2. točke:

1. kontinuirano izvaja dejavnosti za ohranjanje zgodovinskega izročila žrtev vojnega nasilja tako, da izvaja, organizira ali kako drugače omogoča izvajanje spominskih proslav, razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih osveščanju in posredovanju zgodovinskega izročila;

2. na področju socialno zdravstvenega varstva kontinuirano izvaja in organizira seminarje ali delavnice za ohranjanje zdravja ter različne oblike podpore v primeru finančne ogroženosti ali pri izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost;

3. je prejela priznanje ali nagrado za delo na državni ali mednarodni ravni;

4. je sofinancirana na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

10. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju varnosti in zdravja pri delu)

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

1. prispeva k razvoju področja varnosti in zdravja pri delu s sodelovanjem v delovnih skupinah in telesih na področju varnosti in zdravja pri delu;

2. izvaja promocijo varnosti in zdravja pri delu na konferencah, sejmih in drugih prireditvah ter z izdajanjem ali posredovanjem promocijskega in informativnega materiala;

3. širi strokovno znanje z organiziranjem in izvajanjem izobraževanj, seminarjev in usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu;

4. periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ter izdaja strokovne publikacije, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije;

5. je prejela priznanje ali nagrado za delo na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni.

11. člen

(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev)

Nevladna organizacija izpolnjevanje kriterijev izkazuje s poročilom iz prve alineje drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija po tem pravilniku.

KONČNI DOLOČBI

12. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 2/17 in 21/18 – ZNOrg).

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 0072-3/2019
Ljubljana, dne 20. septembra 2019
EVA 2019-2611-0023

Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Ključne besede:
nevladna organizacija
status nevladne organizacije v javnem interesu

Zadnji članki iz rubrike:

7.1.2021 11:51:38:
Spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

6.1.2021 18:02:56:
Upravičenost nevladnih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja za namenitev dela dohodnine.

12.10.2020 14:56:19:
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020

13.3.2020 14:47:14:
Društva - sprejem letnega poročila

5.1.2020 12:00:50:
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev

Najnovejši članki:

26.1.2021 13:53:02:
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2021)

25.1.2021 21:11:10:
Excel obrazec DDPO 2020 - Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

25.1.2021 18:31:28:
Vlada sprejela Predlog PKP8

22.1.2021 19:31:19:
Odprtje vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile

22.1.2021 15:44:45:
Omogočena oddaja podatkov o izplačanih dodatkih VIRIZV

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT