Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.5.2003

Šifrant vrste poslov v plačilnem prometu

Računovodja.com

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

ŠIFRANT VRSTE POSLA A
(Povezave šifer izdatkov s šiframi prejemkov)
A) Povezave šifre 30 – izdatki za nakup materiala in storitev
A 30 00 Izdatki za nakup materiala in storitev:
– plačila z gotovino (vnovčenje čeka),
– plačila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.).
A 30 11 Izdatki za nakup materiala in storitev:
– izdatki za nakup materiala in blaga,
– izdatki za opravljene storitve,
– izdatki za vzdrževanje (razen investicijskega vzdrževanja),
– izdatki za obveznosti iz poslovnega najema najemodajalcem,
– izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo poslovnim subjektom,
– nakazila avtorskih honorarjev na račune avtorskih agencij,
– nakazila študentskim servisom za opravljena dela dijakov in študentov,
– plačila za nakup materiala, blaga in storitev v tujino,
– plačila najemnin fizičnim osebam v tujino itd.
A 30 12 Izdatki za nakup materiala in storitev:
– izdatki za sponzorstvo poslovnim subjektom itd.
A 30 29 Izdatki za nakup materiala in storitev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakup materiala, blaga in storitev,
– plačila najemnin fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– izdatki za sponzorstvo, nakazani fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri
izvajalcih plačilnega prometa,
– izdatki za odškodnine, ki jih zavarovalnice nakažejo fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom
na račune pri izvajalcih plačilnega prometa,
– izdatki za odškodnine iz naslova pravic iz delovnega razmerja na podlagi sodnih odločb, vključno
z obrestmi itd.
B) Povezave šifre 31 – izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene
A 31 00 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– izplačila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom v gotovini itd.,
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.),
– nakazila dotacij, subvencij v tujino itd.
A 31 11 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila za nakup materiala, blaga in storitev z namenom donatorstva itd.
A 31 12 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila nevračljivih sredstev proračunskim uporabnikom za izvajanje njihove dejavnosti,
– nakazila nevračljivih sredstev drugim poslovnim subjektom v skladu z odobrenimi programi,
– nakazila in prenosi drugih nevračljivih sredstev (prostovoljni prispevki ob elementarnih nesrečah,
prispevki za humanitarno pomoč) itd.
A 31 29 Izdatki za subvencije, dotacije in za druge istovrstne namene:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
itd.
C) Povezave šifre 32 – izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
A 32 00 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki:
– izplačila v gotovini za službena potovanja (dnevnice, kilometrina, vključno s stroški cestnine,
nočitve, itd.),
– nakazila povračil stroškov v zvezi z delom v tujino,
– izplačila učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo v gotovini itd.
A 32 29 Izdatki za povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki:
– nakazila za izplačila osebnih prejemkov zaposlencem na račune pri izvajalcih plačilnega prometa,
– nakazila študentskih servisov učencem, dijakom in študentom za opravljeno delo na račune pri
izvajalcih plačilnega prometa itd.
Č) Povezave šifre 33 – izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah
A 33 00 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– izplačila v gotovini po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah domačim fizičnim osebam,
– izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah tujim fizičnim osebam,
– odtegljaji za nakazila samoprispevkov iz pogodb o delu in avtorskih pogodb na račune
javnofinančnih prihodkov.
A 33 11 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– odtegljaji za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji za članarine,
– odtegljaji za plačila vseh vrst zavarovanj itd.
A 33 29 Izdatki za plačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah:
– nakazila plačil po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– nakazila avtorskih agencij za delo po avtorskih pogodbah na račune fizičnih oseb pri izvajalcih
plačilnega prometa itd.
D) Povezave šifre 40 – izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač
A 40 00 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– izplačila v gotovini čistih plač in nadomestil čistih plač zaposlencem,
– odtegljaji od plač za nakazila samoprispevkov na račune javnofinančnih prihodkov,
– nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav itd. na račune javnofinačnih prihodkov.
A 40 11 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji od plač za članarine,
– odtegljaji od plač za plačila vseh vrst zavarovanj itd.
A 40 15 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za plačilo kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu.
A 40 17 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– odtegljaji od plač za vračila kreditov, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila
stanovanjskih kreditov, vračila delodajalcem za plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja).
A 40 21 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– nakazila posojil poslovnim subjektom iz čistih plač zaposlencev itd.
A 40 29 Izdatki za čiste plače zaposlencev in za nadomestila čistih plač:
– izplačila čistih plač in nadomestil čistih plač na račune zaposlencev pri izvajalcih plačilnega
prometa itd.
E) Povezave šifre 43 – izdatki za socialno varnost
A 43 00 Izdatki za socialno varnost:
– izplačila v gotovini,
– odtegljaji od samoprispevkov na račune javnofinančnih prihodkov,
– nakazila dajatev in kazni iz prisilnih poravnav na račune javnofinančnih prihodkov.
A 43 11 Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji od pokojnin za vračila potrošniških posojil, vključno z obrestmi,
– odtegljaji za članarine,
– odtegljaji za plačila vseh vrst zavarovanj itd.
A 43 15 Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji za plačila kupnine za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu.
A 43 17 Izdatki za socialno varnost:
– odtegljaji za vračila kreditov, razen potrošniških posojil, vključno z obrestmi (npr. vračila
stanovanjskih kreditov).
A 43 29 Izdatki za socialno varnost:
– izplačila za socialno varnost, ki ne bremenijo delodajalcev, na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– izplačila upravičencem iz tujine itd.
F) Povezave šifre 50 – izdatki za dajatve in takse
A 50 00 Izdatki za dajatve in takse:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov.
A 50 11 Izdatki za dajatve in takse:
– nakazila članarin (npr. GZS, obrtnim zbornicam itd.),
– nakazila taks,
– plačani prispevki za prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlencev, ki jih plačujejo
delodajalci.
A 50 12 Izdatki za dajatve in takse:
– obračunani in neplačani prispevki poslovnih subjektov, ki zaposlujejo invalide.
G) Povezava šifre 51 – izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki
A 51 00 Izdatki za davek na dodano vrednost, trošarine in prometni davki:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov.
H) Povezava šifre 52 – izdatki za akontacijo dohodnine
A 52 00 Izdatki za akontacijo dohodnine:
– nakazila akontacije dohodnine na račune javnofinančnih prihodkov za dohodnino.
I) Povezave šifre 70 – izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
A 70 00 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila na račune javnofinančnih prihodkov (carina, carinske takse itd.)
– nakup opredmetenih osnovnih sredstev v tujini itd.
A 70 11 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakupi novih opredmetenih osnovnih sredstev pri proizvajalcih oziroma prodajalcih,
– finančni najem opredmetenih osnovnih sredstev (poslovni najem se označuje s šifro izdatka 30)
itd.
A 70 12 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– plačila prispevkov za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. prispevek za priključitev na
komunalno infrastrukturo) itd.
A 70 15 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakupi opredmetenih osnovnih sredstev od drugih poslovnih subjektov, ki imajo ta sredstva
evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.
A 70 29 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev itd.
J) Povezave šifre 71 – izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
A 71 00 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujini
itd.
A 71 16 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakupi patentov,
– nakupi licenc,
– nakupi blagovnih znamk itd.
A 71 29 Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakazila fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega prometa
za nakupe patentov, licenc in blagovnih znamk itd.
K) Povezave šifre 72 – izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
A 72 00 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila kreditov, odobrenih v tujino itd.
A 72 11 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev dobaviteljem blaga, proizvajalcem opreme, izvajalcem gradbenih del, zavodom
oziroma njihovim delom (npr. za dodatna zavarovanja) itd. iz odobrenih kreditov poslovnim
subjektom.
A 72 15 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe opredmetenih osnovnih sredstev od drugih
poslovnih subjektov, ki imajo ta sredstva evidentirana v svojih poslovnih knjigah itd.
A 72 16 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila sredstev iz odobrenih kreditov za nakupe patentov, licenc, blagovnih znamk itd.
A 72 17 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev drugih (delnic) pravnim osebam, ki te
vrednostne papirje prodajajo (ne gre za nakupe vrednostnih papirjev neposredno od njihovih
izdajateljev).
A 72 20 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev (delnic),
– izdatki za pridobitev deležev in celote kapitala drugih (tudi lastna dokapitalizacija) itd.
A 72 21 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic, blagajniških zapisov in certifikatov),
– nakazila kreditov poslovnim subjektom,
– izdatki za dane depozite itd.
A 72 29 Izdatki za pridobitev dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– izdatki za pridobitev lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev prek pooblaščenih udeležencev
trga vrednostnih papirjev,
– nakazila kreditov fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom na račune pri izvajalcih plačilnega
prometa itd.
L) Povezave šifre 80 – izdatki za vračilo kapitala
A 80 00 Izdatki za vračilo kapitala:
– nakazila za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov iz tujine,
– nakazila za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala v tujino itd.
A 80 17 Izdatki za vračilo kapitala:
– izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (poslovni subjekti),
– izdatki za vračilo deležev,
– izdatki za vračilo vlog,
– izdatki za druga vračila kapitala poslovnim subjektom itd.
A 80 29 Izdatki za vračilo kapitala:
– izdatki za odkup lastnih delnic od njihovih imetnikov (fizične osebe),
– izdatki za vračilo deležev, vlog in drugih vračil kapitala fizičnim osebam na račune pri izvajalcih
plačilnega prometa,
– izdatki za odkup lastnih delnic od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev itd.
M) Povezave šifre 81 – izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov
A 81 00 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in depozitov:
– vračila oziroma odplačila kreditov, danih fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom v gotovini,
– vračila kreditov, prejetih iz tujine itd.
A 81 17 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov:
– izdatki za vračila kreditov, vključno z obrestmi,
– vračila depozitov,
– izdatki za odkup lastnih zadolžnic, obveznic itd.
A 81 29 Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in
depozitov:
– vračila oziroma odplačila kreditov fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, vključno z
obrestmi, na račune pri izvajalcih plačilnega prometa itd.
N) Povezave šifre 82 – izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička
A 82 00 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila fizičnim osebam v gotovini,
– izplačila dividend in drugih deležev iz dobička v tujino itd.
A 82 13 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila poslovnim subjektom.
A 82 29 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev lastnikov iz dobička:
– izplačila fizičnim osebam na račune pri izvajalcih plačilnega prometa itd.
O) Povezava šifre 88 – izdatki od pobota
A 88 28 Izdatki od pobota:
– poravnava medsebojnih obveznosti in terjatev s pobotom,
– obračun gotovinskih vplačil in gotovinskih izplačil imetnikov transakcijskih računov z izvajalcem
plačilnega prometa.
P) Povezave šifre 89 – drugi izdatki
A 89 00 Drugi izdatki:
– dvigi gotovine z računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov,
– dvigi gotovine z računov poslovnih subjektov za vzdrževanje blagajniškega maksimuma,
– vračila plačanega davka na dodano vrednost tujcem itd.
A 89 11 Drugi izdatki:
– nakazila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim subjektom za nakup materiala, blaga
in storitev.
A 89 12 Drugi izdatki:
– nakazila dotacij z računov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajalcih plačilnega
prometa,
– nakazila predpisanega deleža obračunane amortizacije javnih zavodov ministrstvom za investicije
v javne zavode.
A 89 29 Drugi izdatki:
– vračila nadomestil čistih plač za čas odsotnosti z dela in drugih nadomestil, ki ne bremenijo
delodajalca,
– popravki, ki se nanašajo na prejemke oziroma izdatke v preteklem letu itd.
R) Povezava šifer prejemkov
A 00 11 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev:
– nakazila od prodaje proizvodov, blaga in storitev v tujino (plačila tujih poslovnih partnerjev
poslovnim subjektom) itd.
A 00 12 Prejemki od subvencij, dotacij in od drugih nevračljivih virov:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova prejetih dotacij iz tujine itd.
A 00 13 Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova deležev iz dobička drugih iz tujine.
A 00 15 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v tujino.
A 00 16 Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
– nakazila poslovnim subjektom iz naslova odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev v tujino
(patentov, licenc, blagovnih znamk itd.).
A 00 17 Prejemki od odtujitve dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb:
– nakazila poslovnim subjektom iz prodaje deležev in celote kapitala v tujino,
– nakazila tolarske protivrednosti deviz poslovnim subjektom za vračila kreditov, odobrenih v tujino,
vključno z obrestmi itd.
A 00 20 Prejemki od vplačanega kapitala:
– nakazila za vplačilo kapitala iz tujine,
– nakazila za vplačilo deležev iz tujine,
– nakazila za izdane delnice iz tujine itd.
A 00 21 Prejemki od dobljenih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov:
– nakazila prejetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in depozitov iz tujine itd.
Šifriranje pri vračanju sredstev oziroma popravku nepravilno uporabljenih šifer
Nalogodajalec označi namen plačila v plačilni instrukciji v skladu z opisanimi povezavami šifer prejemkov in šifer izdatkov v
tem šifrantu tako, da v polje, ki je predvideno za šifro izdatka, vpiše šifro prejemka, v polje, ki je predvideno za šifro
prejemka, pa vpiše šifro izdatka.
Vračila sredstev se označijo tako, da se namesto črke A vpiše črka S, šifri izdatka in prejemka pa se izpolnita enako kakor
pri prvotnem plačilu.
Povezava šifer izdatkov pri izplačilih osebnih prejemkov
Pri izplačilih plač zaposlencev in drugih osebnih prejemkov je zaradi zagotavljanja pravilnega obsega podatkov o izplačilih
plač in drugih osebnih prejemkov možna tudi uporaba povezav dveh šifer izdatkov, če gre za popravek nepravilno
uporabljene šifre izdatka:
S 3240 – popravek nepravilno uporabljene šifre za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih plač,
S 3243 – popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za socialno varnost,
S 3340 – popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih
plač,
S 4340 – popravek nepravilno uporabljene šifre izdatkov za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih
plač.
Šifriranje pri dvigih ali pologih gotovine
Pri gotovinskih transakcijah (dvigi z računov ali pologi na račune) se za označevanje namenov uporabi tisti del šifre, ki izraža
namen dviga ali pologa gotovine:1
1 Na plačilni instrukciji se namesto znakov v šifrantu vrste posla A, ki so označeni s črtico (_), vpiše podatek 00. To ne pomeni veljavne povezave šifer pri šifriranju
prejemkov in izdatkov, saj se pri dvigu ali pologu gotovine šifrira le del transakcije.
»Vrsta posla« A:
A 30_ _ – dvig gotovine za nakup materiala, blaga in storitev,
A 31_ _ – dvig gotovine za izplačilo subvencij, dotacij in drugih istovrstnih namenov,
A 32_ _ – dvig gotovine za izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov,
A 33_ _ – dvig gotovine za izplačilo po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah,
A 40_ _ – dvig gotovine za izplačilo čistih plač zaposlencev in nadomestil čistih plač,
A 43_ _ – dvig gotovine za izplačilo izdatkov za socialno varnost,
A 70_ _ – dvig gotovine za odkup opredmetenih osnovnih sredstev v gotovini,
A 80_ _ – dvig gotovine za odkup lastnih delnic od fizičnih oseb,
A 81_ _ – dvig gotovine za odplačila dolgoročnih in kratkoročnih posojil, kreditov in depozitov, danih fizičnim osebam
in samostojnim podjetnikom,
A 89_ _ – dvig gotovine z računa fizične osebe in samostojnega podjetnika,
– vračila plačanega davka na dodano vrednost tujcem,
A _ _11 – vplačilo gotovine od prodaje proizvodov, blaga in storitev (vplačilo iztržkov poslovnih subjektov),
A _ _12 – plačani prispevki fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za izgradnjo infrastrukturnih objektov,
A _ _15 – plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev,
A _ _16 – plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za uporabo patentov, licenc,
– plačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za podeljene koncesije,
A _ _17 – prejemki od prodaje lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev fizičnim osebam,
– vrnjeni krediti, odobreni fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom, vključno z obrestmi (npr. plačilo
stanovanjskih kreditov),
A _ _20 – prejemki od fizičnih oseb iz izdaje delnic,
– vplačila deležev fizičnih oseb,
A _ _21 – vplačila fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov za nakup zadolžnic, obveznic,
– nakazila posojil fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov poslovnim subjektom,
A _ _29 – polog gotovine na račun fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov pri izvajalcih plačilnega prometa.
Vir: N A V O D I L O o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov. Uradni list 42/2003. Velja od 1.6.2003.

Ključne besede:
šifrant vrste poslov
vrsta posla

Zadnji članki iz rubrike:

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

18.9.2023 15:01:44:
Iztekanje roka za uveljavljanje povračila izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav

14.9.2023 10:16:01:
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek portala SPOT

13.9.2023 17:04:28:
Enotna vloga za fizične osebe za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023

19.9.2023 12:42:25:
Solidarnostna delovna sobota in prispevek