Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.12.2018 8:36:22

Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2018 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije – možnost elektronskega vlaganja zahtevkov

Rubrika: Carina, intrastat, trošarine, uvoz in izvozprint Natisni

Do 30. 6. 2019 lahko fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2018.

Do vračila dela plačane trošarine za energente, ki so bili v letu 2018 dokazljivo porabljeni za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, so na podlagi 94. člena

  • so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirani kot nosilci kmetijskega gospodarstva in so imeli na dan 30. junija 2018 v Republiki Sloveniji v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd,
  • niso nosilci kmetijskega gospodarstva – kmetije in so imeli na dan 30. junija 2018 v Republiki Sloveniji v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 150 litrov.

Način uveljavljanja vračila trošarine

Upravičenec vloži zahtevek za vračilo trošarine elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Opis postopka registracije uporabnika na portalu eCarina je priloga tega obvestila.

Druga možnost je vložitev zahtevka na obrazcu TRO-A v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.

Pridobivanje podatkov o površini zemljišč in izračun normativne porabe

Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe goriva.

V skladu z določbami drugega odstavka 94. člena Zakona o trošarinah se normativna poraba goriva določi za koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji v uporabi upravičenca, kot jo izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK) oziroma zemljiški kataster.

Glede na navedeno davčni organ po uradni dolžnosti sam pridobi podatke o kmetijskih in gozdnih površinah iz uradnih evidenc ter ugotovi višino normativne porabe. Izpolnjevanje podatkov v delu obrazca » Površina zemljišč in normativna poraba« s strani vlagatelja zahtevka torej ni potrebno. 

Normativna poraba goriva

Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe goriva. Normativna poraba je določena za koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Republiki Sloveniji, ki so v uporabi upravičenca, kakor ju izkazujejo grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) oziroma zemljiški kataster.

Normativna poraba znaša:

  1. 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
  2. 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
  3. 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
  4. 15 litrov na hektar gozda.

Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi se za kmetijsko zemljišče iz 1. in 2. točke upošteva največja upravičena površina, za kmetijsko zemljišče iz 3. točke pa površina, kot jo izkazuje GERK pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo, na dan 30. junija leta za katero se uveljavlja vračilo, evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.

Kot površina gozdnih zemljišč v uporabi se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd in je na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo v uporabi upravičenca.

Normativna poraba goriva za izvajanje del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Normativna poraba goriva za gozd iz 4. točke znaša za upravičence, ki so izvajali dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov, 60 litrov na hektar gozda. Za izvajanje del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov se štejeta dejanski posek in spravilo lubadark v letu 2018, pri čemer je posek enak ali večji od 35 kubičnih metrov na hektar gozda, na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije, in datuma izvedene sečnje, ki ga v svoji evidenci vodi Zavod za gozdove Slovenije. Obseg poseka in spravila lubadark na hektar gozda se določi iz podatkov odločbe o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del in zemljiškega katastra, in sicer kot količnik med količino lubadark za posek v kubičnih metrih in skupno površino gozda parcele po odločbi v hektarjih.

Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za leto 2018 (to je koledarsko leto 2018 vključno do vložitve zahtevka za vračilo), se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu.

Več lastnikov ali uporabnikov gozda

Pri uveljavljanju vračila trošarine za gozd mora vlagatelj za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo z več lastniki ali uporabniki gozda na zahtevku pridobiti pooblastilo z identifikacijskimi podatki vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom.

Dokazila

Kot listine, na podlagi katerih upravičenec – fizična oseba, uveljavlja vračilo trošarine, se upoštevajo izvirniki računov o nabavi goriva, ki se predložijo na zahtevo davčnega organa.

Upravičenec lahko kot račun za gorivo upošteva tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na kmetijskem zemljišču ali gozdu v uporabi  upravičenca. Izvajalec storitev mora na izdanem računu navesti količino porabljenega goriva in dati izjavo, da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.

Upravičenci do vračila trošarine morajo hraniti listine (račune), na podlagi katerih jim je bila vrnjena trošarina, 10 let po izteku leta, na katero se listine nanašajo, in jih predložiti na zahtevo davčnega organa.

Višina zneska za vračilo trošarine

Za vračilo trošarine za leto 2018 se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2018, ki ga ugotovi minister za finance in bo v začetku naslednjega leta objavljen v Uradnem listu. Po objavi zneska bo Finančna uprava obvestila javnost tudi na svoji spletni strani.

Vračilo trošarine

Davčni organ vrne trošarino v 30 dneh od dneva vročitve odločbe o vračilu. Odločbe o vračilu se bodo vročale osebno v skladu s pravili 87. člena ZUP ali pa elektronsko prek portala eDavki. Če je odločba vročena osebno (v roke samemu naslovniku), se šteje za vročeno v skladu s 87. členom ZUP. Če se odločba elektronsko vroča prek portala eDavki v skladu z določbo 85.a člena ZDavP-2 se šteje, da je vročitev opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Vračilo trošarine se upravičencu oziroma vlagatelju izplača na transakcijski račun.

Priloga:

Registracija uporabnika v primeru elektronskega vlaganja zahtevka

Vir: FURS

Ključne besede:
trošarina
trošarine
trošarine za energente
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Zadnji članki iz rubrike:

8.5.2023 12:46:18:
1. maja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

27.3.2023 15:28:01:
Gorivo za kmetijstvo - Podrobnejši opis

22.12.2022 16:35:24:
1. januarja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

5.12.2022 13:49:31:
Od 13. 2. 2023 obvezna uporaba elektronskega poenostavljenega trošarinskega dokumenta za gibanja trošarinskih izdelkov za dobavo za komercialni namen in popolnoma denaturiranega alkohola med Slovenijo in državami članicami

15.11.2022 16:54:08:
Novosti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C)

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023