Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.12.2018 8:34:59

Spodbude za zaposlovanje starejših

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela s 1. januarjem 2016 uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.

Delodajalec, ki bo po 1. januarju zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Spodbudo lahko uveljavlja delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov,
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

 

ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA
odgovori na najpogostejša vprašanja

1. Ali lahko delodajalec uveljavlja spodbudo za zaposlitev starejše brezposelne osebe za krajši delovni čas od polnega?

Zakon ne določa pogoja zaposlitve za polni delovni čas, tako da lahko delodajalec ob predpostavki izpolnjevanja vseh ostalih zakonskih pogojev uveljavi spodbudo tudi v primeru zaposlitve starejše brezposelne osebe za krajši delovni čas od polnega.

2. Ali lahko spodbudo uveljavljajo društva, zavodi, popoldanski s.p., delodajalci iz javnega sektorja ali podjetja v večinski lasti države...?

Spodbudo lahko uveljavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima lahko v skladu z delovno pravno zakonodajo status delodajalca.

3. Lahko delodajalec spodbudo uveljavlja za zaposlitev osebe, ki je bila pred časom že zaposlena pri njem za določen/nedoločen čas, pa ta oseba izpolnjuje pogoje (t.j. je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in je starejša od 55 let)?

Lahko, prva zaposlitev pri delodajalcu ne predstavlja pogoja za uveljavljanje spodbude.

4. Je pogoj, da mora biti delodajalec oziroma pravna oseba pred zaposlitvijo starejše brezposelne osebe registrirana vsaj 6 mesecev/1 leto ipd.?

Ne.

Spodbudo po ZIUPTD lahko uveljavlja delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim delavcem in
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Glede na takšno zakonsko formulacijo pogojev za uveljavitev spodbude po ZIUPTD izpolnjevanja naštetih pogojev ni mogoče zahtevati od novoustanovljenega podjetja, zato se pri takšnih subjektih izpolnjevanja zakonskih pogojev ne more preverjati oziroma se lahko le-to preverja samo za obdobje poslovanja. Okoliščina, da delodajalec posluje v okviru novoustanovljenega podjetja, mu torej v skladu z ZIUPTD uveljavitve spodbude ne preprečuje.

5. Je potrebno, da ima pravna oseba že zaposlenega vsaj enega delavca?

Ne, spodbudo lahko uveljavi tudi delodajalec, ki še nima zaposlenega nobenega delavca.

6. Ali lahko delodajalec spodbudo uveljavlja v primeru zaposlitve osebe, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje in ki je bila pri njem vključena v program Usposabljanje na delovnem mestu?

Lahko, spodbuda po ZIUPTD je združljiva z vsemi programi aktivne politike zaposlovanja.

Spodbuda ni združljiva zgolj z nekaterimi izrecno določenimi spodbudami za zaposlovanje, in sicer s:

  • spodbudo za zaposlovanje iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015,
  • spodbudo za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
  • spodbudo za zaposlovanje za nedoločen čas iz prvega odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A ter
  • spodbudo za zaposlovanje iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov), zaradi česar delodajalci ne morejo biti upravičeni do omenjenih spodbud hkrati.

7. Ali lahko delodajalec, ki je oziroma bo ustrezno osebo zaposlil s pomočjo subvencije za zaposlitev na podlagi določenega programa aktivne politike zaposlovanja, sočasno uveljavlja tudi to spodbudo?

Da, spodbuda po ZIUPTD je združljiva z vsemi programi aktivne politike zaposlovanja.

8. Kaj se zgodi, če oseba sama (ne iz krivdnega razloga na strani delodajalca) poda odpoved pred iztekom pogodbenega razmerja obdobja? Ali mora delodajalec plačati prispevke za nazaj?

V primerjavi z ukrepom spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ta zakon ne sankcionira predčasnega prenehanja delovnega razmerja v obliki odpovedi s strani delodajalca iz poslovnega razloga oziroma izredne odpovedi delavca, prav tako ne sankcionira ostalih načinov odpovedi delovnega razmerja. Glede na navedeno se v takšnih primerih na strani delodajalca obveznost plačila prispevkov za nazaj ne bo vzpostavila.

9. Ali mora delodajalec plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje dejanske zaposlitve starejših, če se starejši, za zaposlitev katerih delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, odločijo za izredno odpoved omenjene pogodbe pred iztekom 24 mesecev zaposlitve? Kateri so razlogi za »izredno odpoved« na strani delavca - (kateri člen ZDR-1 to definira)?

Glej odgovor pod prejšnjo točko.

10. Ali se v pogodbi o zaposlitvi lahko določi poskusno delo? Ali delodajalec plača prispevke za nazaj, če osebi prekine pogodbo o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?

Lahko, ZIUPTD namreč v možnosti, ki jih ima delodajalec po delovno pravni zakonodaji v zvezi z določanjem posameznih elementov delovnega razmerja, ne posega. ZIUPTD pri tem ne določa sankcij zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja v obliki odpovedi s strani delodajalca (odgovor pod 8. točko).

11. Je kakšen poseben postopek za uveljavljanje olajšave, npr. v pogodbo o zaposlitvi vključiti besedilo »zaposlitev po »ZIUPTD«?

Ne, zaradi uveljavljanja spodbude po ZIUPTD v postopku zaposlovanja starejše brezposelne osebe ni nobenih posebnosti. Takšen dostavek niti ne more predstavljati elementa pogodbe o zaposlitvi.

12. Kako naj delodajalci v primeru, če še nimajo izbranega kandidata, v razpisu sporočijo, da želijo zaposliti starejšo osebo, ki izpolnjuje pogoje po ZIUPTD, saj ne želijo ravnati diskriminacijsko?

ZIUPTD ne posega v pravila, predpisana z delovno pravno zakonodajo, zato v postopku javne objave prostega delovnega mesta ni nikakršnih posebnosti – javna objava se izvede v skladu z ZDR-1 in (seveda) ne sme vsebovati pogojev, ki bi na podlagi tega predpisa med kandidati za zaposlitev povzročali diskriminacijo glede na njihove osebne okoliščine (med katerimi je tudi starost kandidata). Po izvedenem postopku izbire kandidata pa se lahko delodajalec prosto odloči, katerega kandidata bo zaposlil.

13. Koliko znaša ta olajšava (kateri prispevki konkretno) in v kakšni višini – 16,10%?

Predmet spodbude po ZIUPTD so le prispevki, ki so na strani delodajalca in ki predstavljajo delež v višini 16,10 % na bruto plačo (tkim. II. bruto).

14. Kdaj se šteje, da so plače in prispevki plačani v roku?

Zakonski pogoj rednega izplačevanja plač in plačila obveznih prispevkov za socialno varnost (ki se nanaša na vse pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenil delodajalec s pri njem zaposlenimi osebami) je izpolnjen, če delodajalec v zadnjih šestih mesecih pred zaposlitvijo starejše brezposelne osebe, za zaposlitev katere želi uveljaviti spodbudo, ni prekoračil rokov za izplačilo plač ter plačilo prispevkov in je prispevke plačeval v predpisani višini.

Pri razlagi navedenega zakonskega pogoja je treba izhajati iz pravil o načinu izplačevanja plač, kot so določena v 134. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), v skladu s katerim se plača plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Delodajalec je dolžan predhodno pisno obvestiti delavce o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne pri delodajalcu na običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).

Ob upoštevanju predpisov s področja davkov in prispevkov se nadalje šteje, da so prispevki za socialno varnost plačani v roku, če so plačani na isti dan kot je izplačana plača, plačani pa morajo biti v predpisani višini.

15. Ali lahko v primeru statusne spremembe delodajalca (iz s.p. v d.o.o.) slednji še nadalje uveljavlja spodbudo za starejše, če gre za pravno nasledstvo?

ZIUPTD v možnosti spreminjanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih določa ZDR-1, neposredno ne posega. V kolikor se delavcu v času zaposlitve spremenijo pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, ki ne vplivajo na njen obstoj oziroma veljavnost ter na obdobje, za katerega je bila sklenjena, takšne spremembe na uveljavljanje spodbude po ZIUPTD ne vplivajo – delodajalec lahko spodbudo uveljavlja še naprej. Drugače pa je v primeru, ko je potrebno v skladu z določbami ZDR-1 z že zaposleno osebo skleniti novo pogodbo o zaposlitvi (z istim ali z drugim delodajalcem), saj se pogoji za uveljavitev spodbude po ZIUPTD v takšnem primeru (ko se nova pogodba o zaposlitvi ne sklepa zaradi izteka prejšnje za določen čas sklenjene pogodbe) presojajo po novi pogodbi o zaposlitvi, ki pa ne bi bila sklenjena z brezposelno osebo, ki je bila pred zaposlitvijo najmanj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.

16. Ali je mogoče spodbudo po ZIUPTD uveljavljati tudi ob zaposlitvi osebe, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje ni prijavljena v evidenci iskalcev zaposlitve?

Ne, ZIUPD izrecno določa, da se spodbuda lahko uveljavlja v primeru zaposlitve brezposelne osebe, t.j. osebe, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.

17. Na kakšen način se uveljavlja spodbuda po ZIUPTD? Preko REK obrazcev?

Omenjene spodbude ni potrebno uveljavljati z vlogo oziroma pridobiti kakršnekoli odobritve s strani ministrstva, Zavoda RS za zaposlovanje, davčnega ali drugega organa, ampak delodajalec, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje (katerih izpolnjevanje je dolžan preveriti sam), prispevke delodajalca zgolj obračuna, ne pa tudi plača, in sicer v roku ter na način, predpisan z zakonodajo, ki ureja področje davkov in prispevkov (obrazec REK-1). Na navedenem obrazcu je potrebno tudi označiti, da gre za zaposlitev v skladu z ZIUPTD.

18. Ali se v primeru dviga bruto plače oprostitev po tem zakonu nanaša tudi na novi znesek prispevkov?

Da, v kolikor so še vedno izpolnjeni vsi pogoji za uveljavljanje spodbude.

19. Kaj se v zvezi s prepovedjo odpuščanja v zadnjih treh mesecih pred zaposlitvijo starejše brezposelne osebe šteje za začetek postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Glede na to, da je bila z novim ZDR-1 v letu 2013 odpravljena obveznost obveščanja delavca s strani delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pred vročitvijo odpovedi ne obstajajo več nikakršna predhodna dejanja, ki bi jih bil dolžan v zvezi z odpovedjo opraviti delodajalec, zato je potrebno za začetek postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteti trenutek njene vročitve.

20. Ali se to izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev nanaša le na obdobje pred prvo sklenitvijo pogodbe ali tudi ob vsaki sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi (brez vmesnih prekinitev)?

ZIUPTD za uveljavljanje spodbude ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, tako, da jo bo lahko delodajalec uveljavil za vsako zaposlitev starejše brezposelne osebe iz ciljne skupine, ne glede na čas njenega trajanja, torej tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, pod pogojem, da bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Ker v takšnem primeru delodajalec z vsako nadaljnjo zaposlitvijo osebe za določen čas pogodbe o zaposlitvi ne bo več sklenil z brezposelno osebo, namen zakona pa je (med drugim tudi) v omogočanju uveljavljanja spodbude za primere zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, se izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev zahteva na dan sklenitve prve pogodbe o zaposlitvi za določen čas (t.j. starostni pogoj in pogoj trajanja prijave osebe v evidenci brezposelnih oseb) oziroma za določeno obdobje pred sklenitvijo te pogodbe, t.j. pogodbe o zaposlitvi za določen čas z brezposelno osebo, starejšo od 55 let (pogoji rednega izplačevanja plač ter plačila prispevkov za socialno varnost, prepovedi odpuščanja iz poslovnih razlogov in odsotnosti blokade TRR).

21. Ali lahko spodbudo uveljavi tudi starejša brezposelna oseba, ki se samozaposli? Je razlika, če se v socialna zavarovanja vključi kot s.p. (podlaga 005) ali če odpre d.o.o. in se v njem zaposli?

Spodbudo po ZIUPTD je mogoče uveljaviti le za zaposlitev starejše brezposelne osebe, torej v primeru sklenitve delovnega razmerja (podlaga zavarovanja 001), ne glede na to, ali gre za zaposlitev pri delodajalcu ali za zaposlitev v lastnem podjetju (katerega ustanovitelj/lastnik/poslovodna oseba) je starejša brezposelna oseba. Samostojni podjetnik posameznik ni v delovnem razmerju, ampak kot njen nosilec registrira samostojno dejavnost, v okviru katere opravlja delo, zato te spodbude ne more uveljaviti.

22. Ali je treba v primeru prenehanja podjetja (stečaj, smrt samostojnega podjetnika) doplačati prispevke za socialno varnost delodajalca na način kot je določen za doplačilo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali izredne odpovedi s strani delavca?

Glej odgovor pod točko 8.

23. Ali lahko novoustanovljeno podjetje uveljavlja spodbude po 2. členu ZIUPTD, saj ne more dokazovati izpolnjevanja pogojev po drugem odstavku 2. člena ZIUPTD?

ZIUPTD ne postavlja pogoja, da mora delodajalec pred uveljavljanjem spodbude določeno obdobje že poslovati. Za uveljavitev spodbude po ZIUPTD torej izpolnjevanja pogojev iz 2. člena tega zakona od novoustanovljenega podjetja ni mogoče zahtevati, ampak se lahko pri takšnih subjektih izpolnjevanje navedenih pogojev preverja samo za obdobje poslovanja od ustanovitve oziroma od prvega vpisa v register dalje (npr. za en mesec, dva itd., odvisno od dotedanjega časa poslovanja). Okoliščina, da delodajalec posluje v okviru novoustanovljenega podjetja, mu torej v skladu z ZIUPTD uveljavitve spodbude ne preprečuje.

24. Kakšen je postopek obveščanja ustrezne institucije (predvidevam FURS), če pride do prekinitve delovnega razmerja pred potekom pogodbe o zaposlitvi? Je potrebno predložiti katera dokazila?

Prenehanje delovnega razmerja pred potekom pogodbe o zaposlitvi ni sankcionirano (tudi če gre za odpoved delodajalca iz poslovnih razlogov ali za izredno odpoved delavca), delodajalec s prenehanjem delovnega razmerja zgolj preneha z uveljavljanjem spodbude.

Za pojasnila o morebitnih dodatnih obveznostih delodajalca na davčnem področju pa se je potrebno obrniti neposredno na Finančno upravo RS (FURS). 

25. Delodajalec lahko sklene z osebo več zaporednih pogodb za določen čas. Po sklenitvi zadnje (zaporedne) pogodbe, mu delavec poda izredno odpove pogodbe o zaposlitvi. Ali je delodajalec dolžan poplačati prispevke za celotno obdobje za katere je imel z delavcem sklenjene zaporedne pogodbe ali le za tisto obdobje, v okviru katerega je prišlo do odpovedi (za obdobje zadnje pogodbe o zaposlitvi)?

Delodajalcu v takšnih primerih prispevkov delodajalca za socialno varnost ni potrebno poplačati za nazaj, saj ZIUPTD predčasnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca ne sankcionira.

26. Ali bo lahko spodbudo po ZIUPTD uveljavljal tudi delodajalec iz javnega sektorja?

Za uveljavitev spodbude po ZIUPTD je bistvenega pomena zgolj dejstvo sklenitve delovnega razmerja (za določen ali za nedoločen čas) z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki bo neposredno pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. ZIUPTD uveljavljanja navedene spodbude ne omejuje zgolj na delodajalce iz zasebnega sektorja, tako, da bodo lahko spodbudo po tem predpisu uveljavljali vsi delodajalci, ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko ter vir financiranja (torej tudi vsi delodajalci iz javnega sektorja).

27. Ali delodajalec lahko uveljavi spodbudo po ZIUPTD za zaposlitev osebe, ki je trenutno zaposlena za krajši delovni čas, hkrati pa je na podlagi 66. člena Zakona o urejanju trga prijavljena pri zavodu kot brezposelna oseba, ker je prejemnica sorazmernega dela denarnega nadomestila in išče zaposlitev za polni delovni čas?

V kolikor so v opisanem primeru (t.j. ko je oseba hkrati zaposlena za krajši delovni čas od polnega ter je za razliko do polnega delovnega časa obdržala sorazmerni del pravice do denarnega nadomestila), lahko delodajalec prav tako uveljavlja pravico do oprostitve plačila prispevkov delodajalca na podlagi ZIUPTD, v kolikor to osebo zaposli za razliko do polnega delovnega časa oziroma za polni delovni čas.

Vir: mddsz

Ključne besede:
zaposlovanje starejših
subvenicija za zaposlovanje starejših

Zadnji članki iz rubrike:

24.5.2023 16:18:01:
Podatki za obračun plač za maj 2023

19.5.2023 14:14:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D)

18.5.2023 12:14:45:
Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

16.5.2023 16:50:02:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

16.5.2023 15:21:39:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Najnovejši članki:

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

2.6.2023 10:18:36:
Podpisan protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Švico

1.6.2023 10:36:04:
Objavljeni informaciji o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2022

30.5.2023 17:07:02:
Koledar poročanja - junij 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress