Naročniki Zlatega kompleta in paketa MINI Računovodja lahko izračun tudi shranite!

Računovodja.com - Obračun najemnine 2013, 2014, 2015, 2016

Obračun najemnine 2013, 2014, 2015, 2016

Fizična oseba odda nepremičnino pravni osebi.

NAJEMODAJALEC
 • Najemodajalec (ime ali naziv):
 • Naslov najemodajalca:
 • Pošta, kraj najemodajalca:
 • Osemmestna davčna številka najemodajalca:

 • Št. TRR najemodajalca: SI56

NAJEMOJEMALEC
 • Najemojemalec (ime ali naziv):
 • Naslov najemojemalca:
 • Pošta, kraj najemojemalca:
 • Osemmestna davčna številka najemojemalca:

 • Št. TRR najemojemalca: SI56

PODATKI ZA OBRAČUN
 • Bruto znesek najemnine:

 • Normirani stroški (10 %)
 • Osnova za izračun davčnega odtegljaja
 • Davčni odtegljaj (25 %)
 • Neto znesek najemnine:

 • Mesec in leto izplačila:
 • Datum izplačila:
 • Kraj izplačila: