Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Ureditev finančnega poslovanja po ZFPPIPP (2015)

mag. Lidija Robnik

Dopolnitve za leto 2015: Vesna Balantič

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 27 minut (6.634 besed)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

15. januarja 2008 je stopila v veljavo nova ureditev finančnega poslovanja, ki jo je uvedel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP). Zakon je zelo obsežen in za koga zelo nezanimivo branje, vendar mora vsak direktor in vodja vedeti in poznati vsaj minimalno vsebino in obveznosti, katerih kršitev lahko privede do osebne odgovornosti poslovodstva. Obveznosti, ki jih nalaga zakon, zadevajo poslovodstvo, saj odgovarja za poslovanje podjetja in ga usmerja. Velik pomen ima direktor in njegov odgovorni vodja za finančne posle. Poleg poslovodstva so k spoštovanju pravil zavezani tudi člani nadzornih svetov.
Zakon se uporablja za gospodarske družbe (d.d., k.d.d., d.o.o., k.d., d.n.o.), samostojne podjetnike, zavode, javne zavode, zadruge in javne sklade.

V Uradnih listih RS, št. 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 23/12, 48/12, 47/13, 63/13, 100/13, 106/13, 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, so bile objavljene spremembe zakona in avtentične razlage posameznih točk zakona.

Kazalo

Kazalo | Ureditev finančnega poslovanja po ZFPPIPP (2015) | 1      Obveznost poslovodstva