Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Vodenje računovodstva v insolventnih postopkih 2022


Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07, z spremembami in dopolnitvami 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 23/12, 48/12, 47/13, 63/13, 100/13, 106/13, 13/14 – ZFPPIPP-UPB8).
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 30/12, 32/12, 57/12, 10/13, 44/13, 82/13).
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – ZDDV-1-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,86/14).
Zakon o dohodku pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, z dopolnitvami in spremembami 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14 - v nadaljevanju ZDDPO-2).