Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

DDV 2022 in 2023: Uvoz in izvoz blaga in davčna skladišča in spremembe, ki veljajo od 1. 7. 2022 dalje

Zakonska določila ZDDV-1 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1A, ZDDV-1B, ZDDV-1C, ZDDV-1D, ZDDV-1E, ZDDV-1F, ZDDV-1G, ZDDV-1H, ZDDV-1I, ZDDV-1J, ZDDV-1K, ZDDV-1L, ZDDV-1M) in od 1. 7. 2021 do 22.01.2022 Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (Ur.l. RS št.102/21 z dne 29.6.2021). Z dnem uveljavitve novele ZDDV-1M, tj. 22.01.2022, je prenehal veljati Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ker so se določila pravilnika prenesla v to novelo.

Določila novele ZDDV-1M vezana na oprostitev plačila DDV za uvoz in nabave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravijo organi Evropske unije, ko je to blago in storitve namenjeno brezplačni razdelitvi državam članicam za odzivanje na pandemijo Covida-19 se uporabljajo z učinkom za nazaj, tj. že od 1. januarja 2021 dalje.

Skladno s prehodnimi določbami novele ZDDV-1M se na področju skupnih obrambnih prizadevanj Evropske unije (SVOP) s 1. julijem 2022 izenačijo pravila glede oprostitve plačila DDV, ki že veljajo za oborožene sile NATO pogodbenic. Nabave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravijo oborožene sile drugih držav članic v okviru opravljanja nalog skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, se oprosti plačila DDV in se uveljavlja kot neposredna oprostitev.