Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Olajšave za investicije za male družbe in samostojne podjetnike (2011)

Kazalo

Olajšave za investicije za male družbe in samostojne podjetnike (2011)

Uveljavljanje znižanja davčne osnove za investicije za leto 2011 po oddaji obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Dne 30.3.2012 je bila v Uradnem listu RS, št. 24 objavljena sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G), ki podaljšuje uveljavljanje olajšav za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, in za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V. Olajšave v nakup takih vozil se lahko uveljavljajo za leta 2011, 2012 in 2012.

Sprememba dovoljuje, da lahko zavezanci, ki so investirali v taka vozila v letu 2011, uveljavljajo te olajšave tudi za leto 2011, čeprav so oddali obračun davka od dohodkov za leto 2011 brez teh olajšav. Ker je bila možnost koriščenja takih olajšav objavljena v Uradnem listu šele 30.3.2012, lahko zavezanec, za leto 2011 uveljavlja znižanje davčne osnove v taka vozila, s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi ZDDPO-2G – to je do 30.4.2012.