Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

Način predložitve letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov

[8]

»(1) Poslovni subjekti predložijo podatke iz letnega poročila ter druge podatke na poenotenih obrazcih izključno prek spletne aplikacije AJPES:    

 • z neposrednim vnosom podatkov ali         
 • z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, na podlagi katere so za posamezno vrsto poslovnega subjekta pripravljeni tudi vzorci XML in objavljeni na spletnem portalu AJPES.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka te točke predloži uporabnik, ki se mora predhodno:

 • prijaviti ali brezplačno registrirati ter         
 • vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev podatkov.         

(3) Družbe, ….. ki uveljavijo poenostavitev, predložijo pojasnila k izkazom skupaj s poenotenimi obrazci, in sicer:          

 • z uvozom XML datoteke, 
 • z neposrednim vnosom podatkov ali         
 • z uvozom PDF datoteke.  

(4) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila za javno objavo pa v obliki PDF datoteke.      

(5) Družbe …….po opravljeni preiskavi ali reviziji letnih računovodskih izkazov popravijo predložene podatke za državno statistiko na način, opisan v prvem odstavku te točke. V primeru, da se predloženi podatki iz prejšnjega stavka niso spremenili, to potrdijo v spletni aplikaciji AJPES.«

»(1) Poslovni subjekti predložijo podatke iz letnega poročila ter druge podatke na poenotenih obrazcih izključno prek spletne aplikacije AJPES:    

 • z neposrednim vnosom podatkov ali         
 • z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, na podlagi katere so za posamezno vrsto poslovnega subjekta pripravljeni tudi vzorci XML in objavljeni na spletnem portalu AJPES.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka te točke predloži uporabnik, ki se mora predhodno:

 • prijaviti ali brezplačno registrirati ter         
 • vključiti v sistem e-Pooblastil, ki preverja pravice uporabnikov za predložitev podatkov.         

(3) Družbe, ….. ki uveljavijo poenostavitev, predložijo pojasnila k izkazom skupaj s poenotenimi obrazci, in sicer:          

 • z uvozom XML datoteke, 
 • z neposrednim vnosom podatkov ali         
 • z uvozom PDF datoteke.  

(4) Poslovni subjekti, razen pravnih oseb javnega prava, ki ne uveljavijo ali ne morejo uveljaviti poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložiti na način, opisan v prvem odstavku te točke, letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila za javno objavo pa v obliki PDF datoteke.      

(5) Družbe …….po opravljeni preiskavi ali reviziji letnih računovodskih izkazov popravijo predložene podatke za državno statistiko na način, opisan v prvem odstavku te točke. V primeru, da se predloženi podatki iz prejšnjega stavka niso spremenili, to potrdijo v spletni aplikaciji AJPES.«


[8] Navodilo o predložitvi letnih poročil in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS, št. 86/16 in 76/17)