Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Izplačila vajencem ter dijakom in študentom na obvezni praksi (2021)

Dopolnitev – julij 2021

V Ur. l. RS št. 104/21 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se nanaša tudi na vajence. Po spremenjeni Uredbi bo veljalo, da se vajeniške nagrade izplačane v višini minimalnega zneska po Zakonu o vajeništvu, ne bodo vštevale v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Sprememba se začne uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se uporablja prvi odstavek 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zneski vajeniških nagrad se usklajujejo na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG). Glede na spremembo ZUTPG v letu 2019 (ZUTPG-C) se transferji usklajujejo enkrat letno in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo spremembe Uredbe prvič uporabljene za marec 2022.