Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Izplačila vajencem ter dijakom in študentom na obvezni praksi (2021)

Kazalo

Dopolnitev – julij 2021

V Ur. l. RS št. 104/21 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se nanaša tudi na vajence. Po spremenjeni Uredbi bo veljalo, da se vajeniške nagrade izplačane v višini minimalnega zneska po Zakonu o vajeništvu, ne bodo vštevale v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Sprememba se začne uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se uporablja prvi odstavek 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zneski vajeniških nagrad se usklajujejo na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG). Glede na spremembo ZUTPG v letu 2019 (ZUTPG-C) se transferji usklajujejo enkrat letno in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo spremembe Uredbe prvič uporabljene za marec 2022.

Izplačila vajencem ter dijakom in študentom na obvezni praksi (2021)

Dopolnitev – julij 2021

V Ur. l. RS št. 104/21 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se nanaša tudi na vajence. Po spremenjeni Uredbi bo veljalo, da se vajeniške nagrade izplačane v višini minimalnega zneska po Zakonu o vajeništvu, ne bodo vštevale v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Sprememba se začne uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se uporablja prvi odstavek 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zneski vajeniških nagrad se usklajujejo na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG). Glede na spremembo ZUTPG v letu 2019 (ZUTPG-C) se transferji usklajujejo enkrat letno in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo spremembe Uredbe prvič uporabljene za marec 2022.