Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Evidenca sklepov za zasebnika 2016

V gradivu so vključeni primeri sklepov, s katerimi podjetnik oziroma zasebnik sprejme računovodske usmeritve za svoje podjetje. Pri sprejemanju računovodskih usmeritev je potrebno upoštevati dejanske okoliščine pri poslovanju posameznega zasebnika. Primeri sklepov v tem gradivu so vam lahko v oporo pri tem, vendar jih je potrebno prilagoditi na zasebnikovo dejansko stanje.

Primeroma lahko omenimo, da med sklepi najdete tudi sklep o določitvi amortizacijskih stopenj za nekatere možne skupine osnovnih sredstev, ki jih zasebniki vključijo v podjetje za namene opravljanja njihove dejavnosti. Potrebno je preveriti, če predlagane amortizacijske stopnje dejansko ustrezajo dobi koristnosti zasebnikovih osnovnih sredstev, ki se določa po pravilih iz računovodskih standardov. Če ne ustrezajo, jih je potrebno spremeniti in uporabiti tiste, ki so ustrezne.

Enako je potrebno ravnati pri sprejemanju vseh ostalih sklepov o računovodskih usmeritvah.