Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >>

Božičnica 2009

Kazalo

Božičnica 2009

3 Izplačilo »božičnice« ob koncu leta v obliki poračuna povračila stroškov za prehrano med delom

Po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja  (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08)  znaša od 1. avgusta 2008 dalje najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov prehrane med delom, če je delavec prisoten na delu štiri ure ali več, 6,12 evra na dan. Če pa je delavec prisoten na delu deset ur ali več, se neobdavčeni znesek poveča še za 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.  Če delodajalec izplačuje delavcem med letom povračilo stroškov prehrane v višini, določeni v kolektivni pogodbi,  in bi delavcem ob koncu leta izplačal še razliko med zgornjim, z davčno uredbo določenim neobdavčenim zneskom povračila stroškov za prehrano in med letom že izplačanim povračilom stroškov, je lahko to izplačilo neobdavčeno le pod določenimi pogoji.

Po pojasnilu Ministrstva za finance z dne 7. 9. 2005 (e-dopis) je takšno izplačilo neobdavčeno, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1) Višina povračila stroškov za prehrano med delom je kot pravica iz delovnega razmerja, določena v kolektivni pogodbi, aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

2) Do časovnega zamika izplačila dela povračila stroškov za prehrano je prišlo zaradi utemeljenih poslovnih razlogov na strani delodajalca.

Če je zgornja višina določena, je potrebno ugotoviti, zakaj ni bilo povračilo stroškov do te višine izplačano med letom. Utemeljen poslovni razlog pomeni, da bi izplačilo polnega povračila stroškov za prehrano pomenilo objektivno nevarnost za solventnost delodajalca. Če te nevarnosti ob vsakem posameznem izplačilu povračila stroškov za prehrano ni bilo, ne gre za utemeljen poslovni razlog.

To mnenje je ministrstvo potrdilo še enkrat z dopisom št. 421-377/2006/3 z dne 13. 12. 2006.

V kolikor niso izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, se torej izplačilo poračuna prehrane med delom ob koncu leta  šteje kot obdavčljiv dohodek, in sicer kot drug dohodek iz delovnega razmerja.