Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

8.2 PO DNEVU VPISA V SODNI REGISTER

Dodano, 17. april 2009

S prejemom sklepa sodišča o vpisu preoblikovanja podjetja samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo (velja za primere preoblikovanja na novo ali že obstoječo družbo) je postopek preoblikovanja zaključen. Sklep sodišča poleg podjetnika, ki je podjetje preoblikoval oz. zanj prejel delež v kapitalski družbi, po uradni dolžnosti prejme tudi Ajpes. Na podlagi slednjega se izvede izbris samostojnega podjetnika v Poslovnem registru Slovenije.

Podjetje kot skupek angažiranega premoženja in ljudi nemoteno posluje celotno obdobje preoblikovanja. Od obračunskega dne preoblikovanja naprej se z vidika obdavčenja dobička podjetja šteje, kot da gre za pravno osebo, navkljub dejstvu, da se vse do vpisa preoblikovanja na sodišču plačujejo predhodne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti, da DDV obračunava in plačuje stari zavezanec ter da podjetnik še vedno obračunava in plačuje prispevke za socialno varnost kot samostojni podjetnik. Tako se po dnevu vpisa le nadaljuje in prvi naslednji davčni obračun odda že pravna oseba 31. 03. prihodnje leto.

Po dnevu vpisa podjetje posluje v statusni obliki družbe – to je pravne osebe, ki pa je zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb. Tako bo v naslednjem, že omenjenem davčnem obračunu (do 31. 03.), obračunala in plačala davek od dohodkov pravnih oseb in ne več davka od dohodkov iz dejavnosti. Posledično to pomeni prehod na plačevanje akontacij davka od dohodkov pravnih oseb, pri čemer ima pravna oseba pravico poračunati plačane obroke davka od dohodkov iz dejavnosti do dneva vpisa v sodni register (296. člen ZdavP-2 in 668. člen ZGD-1).

V obravnavanem primeru ne gre za zavezanca, ki šele pričenja poslovati (ki naj bi izračunal predvideno davčno osnovo v odvisnosti od obsega pričakovanih poslov), ampak gre le za nadaljevanje poslovanja v drugi statusnopravni obliki, zato se pri določitvi višine akontacije lahko upošteva davčna osnova iz poslovanja podjetnika.

Tudi ta zavezanec predloži izračun davčne osnove, višino akontacije in obrok akontacije v davčnem obračunu za pravne osebe (obračun DDPO), pri tem pa izhaja iz davčne osnove, ugotovljene v davčnem obračunu DOHDEJ. V obračunu DDPO, ki ga davčni zavezanec za ta namen predloži davčnemu organu ne izpolni vseh postavk, temveč le določene postavke, in sicer od zap. št. 16 dalje. V zaporedni koloni št. 16 davčnega obračuna za pravne osebe (DDPO) vpiše podatek iz zaporedne kolone št. 16 obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti(DOHDEJ ), ki predstavlja osnovo za dohodnino (izračun dohodnine na letni ravni) (13 – 15), ter nadaljuje z izpolnjevanjem glede na predpisano metodologijo za obračun DDPO, pri čemer obrazcu ni treba dodajati prilog (Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, z dne 06. 03. 2009).

V kolikor bo izračunani znesek presegel 400 evrov, bo pravna oseba plačevala mesečne, v nasprotnem pa trimesečne obroke.