Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Predložitev letnega poročila in drugih podatkov gospodarskih družb za leto 2019 >>

7.3.1.5 Drugi poslovni prihodki (črka E v izkazu poslovnega izida – AOP 125)

V to rubriko vpisujemo zneske:

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi:

Prav tako se prevrednotovalni poslovni prihodki pojavljajo ob: