Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.3.1.5 Drugi poslovni prihodki (črka E v izkazu poslovnega izida – AOP 125)

V to rubriko vpisujemo zneske:

  • prihodkov od odprave rezervacij – konto 766,
  • prihodkov od poslovnih združitev (razlike pri poslovnih združitvah) – konto 767,
  • prevrednotovalnih poslovnih prihodkov – konto 769.

Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi:

  • opredmetenih osnovnih sredstev in
  • neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Prav tako se prevrednotovalni poslovni prihodki pojavljajo ob:

  • odtujitvi naložbenih nepremičnin, merjenih po nabavni vrednosti,
  • zmanjšanju popravkov vrednosti poslovnih terjatev zaradi odprave njihove oslabitve in
  • odpisih poslovnih dolgov.