Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

5 NAVODILO o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov

Način oddaje letnih poročil poslovnih subjektov je razviden iz metodološkega navodila za predložitev letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov – Ur.l.RS št. 86/16 in 76/17 (v nadaljevanju navodilo).

Med poslovnimi subjekti so med drugim našteti: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki. Niso pa našteti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov in zasebniki, ki opravljajo dejavnost in niso s.p.ji, kar pomeni da le-ti podatkov o poslovanju ne objavljajo javno.

Predložitev podatkov gospodarskih družb in podjetnikov iz letnih poročil AJPES-u za namene javne objave in statistike ter druge namene se izvede na poenotenih obrazcih (podatki v centih).

Gospodarske družbe in podjetniki predložijo AJPES-u podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz bilance stanja iz Priloge 1 in obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida iz Priloge 2, ki sta sestavni del navodila. Družbe predložijo AJPES-u tudi podatke iz letnih poročil na poenotenem obrazcu Podatki iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube iz Priloge 3, ki je sestavni del navodila. Družbe in podjetniki predložijo podatke v obsegu, kot ga za določeno vrsto poslovnega subjekta opredeljuje prvi stolpec Priloge 1, Priloge 2 in Priloge 3. Družbe, ki imajo poslovne odnose s tujino, predložijo AJPES-u podatke na poenotenem obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) iz Priloge 4 in na obrazcu Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine iz Priloge 5, ki sta sestavni del navodila. Družbe predložijo AJPES-u tudi podatke na obrazcu Opredelitev družbe iz Priloge 6, ki je sestavni del tega navodila. Predloženi podatki vplivajo na obseg in vrsto letnega poročila oziroma na možnost uveljavljanja poenostavitve pri predložitvi.