Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4.5 Poslovno poročilo in ostala poročila
4.5.1 Poslovno poročilo

Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj:

 • Pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja;
 • Opis bistvenih tveganj in negotovosti;
 • Prikaz in analiza razvoja in izidov poslovanja;
 • Ključne računovodske in finančne kazalce, informacije,…
 • Vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;
 • Pričakovani razvoj družbe;
 • Aktivnosti družbe na področju R&R
 • Obstoj podružnic družbe
 • Ostale pomembne informacije.

V bistvu so te določbe nespremenjene – torej so enake kot pred 1.1.2016.

Kljub navedenemu pa morajo družbe po novem v poslovnem poročilu prikazati tudi:

 • Opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe, glede vidikov, kot so na primer spol, starost ali izobrazba, in
  • navedba ciljev,
  • načina izvajanja ter
  • doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja.
 • Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se to navede.
 • Dodano oz. spremenjeno je tudi, da družbe, ki so zavezane k reviziji, vključijo v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju družbe, v kateri zapišejo: ali pri poslovanju uporabljajo kak kodeks, ureditev notranjih kontrol in upravljanja tveganj, podatke o delovanju skupščine in pristojnosti, opis pravic delničarjev, podatke o sestavi in delovanju organov upravljanja (politika raznolikosti)…..
 • Izjavo o upravljanju lahko družba objavi kot ločeno poročilo, skupaj z letnim poročilom. V tem primeru mora biti v PP navedeno kje v elektronskem mediju družbe je dostopno besedilo izjave o upravljanju. Majhnim in srednjim družbam v izjavo o upravljanju ni potrebno vključiti podatkov o politiki raznolikosti.