Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Samozaposleni (s.p.) od začetka epidemije – interventni zakoni v letu 2020/21 >>

3.3.1 Vpliv bolniške na prihodkovni kriterij – število dni poslovanja

V obrazložitvi k 11. členu ZIUZEOP – A je bilo zapisano[8]: “Šteje, da upravičenec ne posluje, če njegovo podjetje ni poslovno aktivno. To primeroma pomeni, da je samozaposleni odsoten zaradi bolezni in je njegovo podjetje v tem času neaktivno, torej ne izvaja poslovnih aktivnosti preko drugih deležnikov (npr. zaposlenih, študentov, družinskih članov in drugih).

Ne glede na navedeno pa to, da ne posluje, ne vključuje tudi obdobja, za katero upravičenec uveljavlja pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo), kar izhaja iz opredelitve prihodkov iz predloga spremenjenega tretjega odstavka tega člena.”

Enako pojasnjuje FURS v FAQ (PKP 3).

46.n Samozaposlen (brez zaposlenih) je na bolniški v breme ZZZS že od časa pred epidemijo. Prihodkov v letu 2020 nima, ker je že ves čas na bolniški. Ali je upravičen do mesečnega temeljnega dohodka? Ali so glede na zakonske spremembe kriteriji, ki so bili določeni za bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti (tj. primerjava prihodkov meseca marca, aprila in maja 2020 s prihodki meseca februarja 2020), še pomembni?

V primeru, da gre za samozaposlenega (brez zaposlenih), ki je na bolniški v breme ZZZS že celo leto 2019 in tudi še vedno v letu 2020, mu mesečni temeljni dohodek ne pripada, saj ne bo mogel dokazati izpolnjevanja prihodkovnega pogoji iz 37. člena ZIUZEOP (tj. več kot 10% upada povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020). V primeru, da bi kljub temu zaprosil za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in bi mu bil ta tudi izplačan, bi moral tega potem tudi vrniti.

V primeru, da gre za samozaposlenega (brez zaposlenih), ki je bil na bolniški v breme ZZZS samo določeno obdobje v letu 2019 – pomeni, da ni posloval v celotnem letu 2019 (torej, da je kljub bolniški v letu 2019 imel v tem letu tudi prihodke) in bo na bolniški tudi samo določeno obdobje v letu 2020 (torej, da bo kljub bolniški v letu 2020  imel v tem letu tudi prihodke), bo upravičen do mesečnega temeljnega dohodka iz 34. člena ZIUZEOP, če bo lahko dokazal upad povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2020 za več kot 10% v primerjavi s povprečnimi mesečnimi prihodki v letu 2019. Če ta pogoj ne bo izpolnjen, bo moral izplačan mesečni temeljni dohodek vračati.   


[8] https://imss.dz-rs.si