Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

1 UVOD

Sprememba ZGD-1I (URL 55/15) določa pomembne novosti na področju poslovnih knjig in letnega poročila, ki so se  pričele uporabljati  s 1.1.2016 in torej veljajo pri sestavljanju letnih poročil za leto 2019. ZGD-1 se je malenkostno dopolnil tudi v letu 2017, in sicer na področju poročanja za družbe, ki se revidirajo, poročanja o popravkih letnih poročil na AJPES in vodenju poslovnih knjig za samostojnega podjetnika.  

SRS 2016 so bili spremenjeni v letu 2018, spremembe pa so bile objavljene v Ur. l. RS št. 81/2018 in se uporabljajo od 1.1.2019 dalje. Glavnina sprememb se nanaša na evidentiranje sredstev vzetih v poslovni najem  pri najemniku. V letu 2018 je bil sprejet tudi  nov SRS 15 (2019) - Prihodki, ki je bil objavljan v Ur. l. RS št. 57/2018 in se obvezno uporablja od 1.1.2019 dalje.  

V gradivu so opisani zakoni in standardi, ki veljajo pri sestavitvi letnega poročila gospodarskih družb za leto 2019.

Sprejetje SRS 2016 in> ZGD-1I (kot posledica uskladitve nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU) je povzročilo temeljne spremembe pri vrednotenju gospodarskih kategorij in pri sestavljanju letnega poročila.

Namen tega sestavka je na kratko opozoriti na zakonodajo, ki so jo gospodarske družbe oziroma odgovorne osebe dolžne upoštevati pri evidentiranju poslovnih dogodkov in sestavljanju letnega poročila za leto 2019.


[1] Slovenski računovodski standardi 2016 (Uradni list RS, št. 95/2015, 74/2016, 23/2017)

[2] ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr., 10/08, 68/08 in 42/09, v Uradnem listu RS, št. 65/09 je bilo objavljeno uradno prečiščeno besedilo ZDG: ZGD-1-UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15, 15/2017)