Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

17.3 Podjetnik s. p. posluje z negativnim poslovnim izidom – je plačeval akontacijo dohodnine med poslovnim letom

Prihodki so sestavljeni iz:

-         poslovni prihodki 30.000 € (skupina 76),

-         finančni prihodki iz finančnih naložb 4.000 € (skupina 77) in

-         drugi finančni prihodki in ostali prihodki 600 € (skupina 78).

Odhodki so sestavljeni iz:

-         poslovni odhodki 40.000 € (skupina 70 ali 71),

-         prevrednotovalni poslovni odhodki 500 €,

-         finančni odhodki iz finančnih naložb 400 € (skupina 74) in

-         drugi finančni odhodki in ostali odhodki 50 € (skupina 75).

Podjetnik s. p.  je ugotovil negativni poslovni izid poslovnega leta 3.550 €.  Med letom je plačal akontacije dohodnine v vrednosti 1.500 €.

 Samostojni podjetnik  je ugotovil ob koncu poslovnega leta bruto dohodek v višini 13.650 €. Med letom je plačal akontacijo dohodnine iz dejavnosti v vrednosti 1.000 €.

Zap. št.

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Ugotovitev poslovnega izida

 

 

 

 

Prenos prihodkov – konto 803

 

 

 

 

Poslovni prihodki

76

 

30.000

 

Finančni prihodki iz finančnih naložb

77

 

4.000

 

Drugi finančni prihodki in ostali

78

 

600

2

Prenos odhodkov - konto 801

 

 

 

 

Poslovni odhodki

70

40.000

 

 

Prevrednotovalni poslovni odhodi

72

500

 

 

Finančni odhodki iz finančnih naložb

74

400

 

 

Drugi finančni odhodki in ostali odhodki

75

50

 

3

Ugotovitev in prenos dohodkov samostojnih podjetnikov posameznikov

 

 

 

 

Ugotovitev in prenos negativnega poslovnega izida

803

 

6.350 

 

Negativen poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov

937

6.350

 

4

Plačilo akontacije dohodnine iz dejavnosti med letom

 

 

 

 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov, vključno z davkom, plačanim v tujini

162

1.000

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

 

1.000

6

Vračilo akontacije dohodnine iz dejavnosti

 

 

 

 

Denarna sredstva na računih, razen deviznih

110

1.000

 

 

Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov, vključno z davkom, plačanim v tujini

162

 

1.000

7

Pokrivanje izgube tekočega leta z dohodkom prejšnjih let*

 

 

 

 

Negativen poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov

937

 

6.350

 

Dohodek samostojnih podjetnikov posameznikov

935

6.350

 

* izmišljen podatek – akontacija se plačuje glede na rezultat poslovanja preteklega leta

** pokrivanje in knjižba se naredi, če je dohodek preteklih let, drugače se knjižba 7 ne naredi

Kazalo | 17.2 Podjetnik s. p. posluje z negativnim poslovnim izidom – ni plačeval akontacije dohodnine iz dejavnosti med poslovnim letom | 17.3 Podjetnik s. p. posluje z negativnim poslovnim izidom – je plačeval akontacijo dohodnine med poslovnim letom | 18 SAMOSTOJNI PODJETNIK JE NORMIRANEC