Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

11.6. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja


Dodano, 9. januar 2009
Pravna podlaga:
14. člen ZDDPO-2 in
98. člen ZDDPO-2

14. ČLEN (DAVČNA OSNOVA PRI SPREMEMBAH RAČUNOVODSKIH USMERITEV IN POPRAVKIH NAPAK)

Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca se zneski, ki predstavljajo razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih po tem zakonu, za katere se preračunajo preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo.

98. ČLEN (REZERVACIJE PRI PREHODU NA NOV NAČIN RAČUNOVODENJA)

(1) Pri prehodih na nov način sestavljanja računovodskih poročil, vključno pri prehodu na nov način sestavljanja računovodskih poročil po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/05) se dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot spremembe računovodskih usmeritev zavezanca po 14. členu tega zakona.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi pri sestavi davčnega obračuna za leto 2006.

Iz 98. člena ZDDPO-2 lahko razberemo, da se pri prehodih na nov način sestavljanja računovodskih poročil, vključno pri prehodu na nov način sestavljanja računovodskih poročil po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/05) dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot sprememba računovodskih usmeritev zavezanca po 14. členu ZDDPO-2. V 14. členu ZDDPO-2 pa je določeno, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov zavezanca zneski, ki predstavljajo razlike zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih po ZDDPO-2, za katere se preračuna preneseni čisti poslovni izid ali druge sestavine kapitala, v obdobju spremembe računovodske usmeritve in popravkov napak vključijo v davčno osnovo, in sicer tako, da povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno osnovo. Tako se je takšno dodatno oblikovanje tudi v letu 2006 (tako je določal 98. člen ZDDPO-2) davčno obravnavalo kot sprememba računovodske usmeritve, ki jo zavezanec opravi prostovoljno. Če zavezanec v letu 2008 porabi tako oblikovane rezervacije (delno ali v celoti), se za znesek oblikovanih rezervacij, ki jih je porabil, zmanjša davčna osnova v letu 2008 in posledično davčna obveznost. Te rezervacije porabi, ko dejansko izplača jubilejne nagrade, odpravnine oziroma pokojnine.