Povezave Zadnji vpisi Priljubljene Oglaševanje
Trgovina Katalog gradiv Zlati komplet Čistopisi
Registracija E-novičke Za naročnike Izračuni
Sklopi Obvestila Novičke
Pomoč - forum Zemljevid strani
Priljubljena strandodaj med priljubljene RSS virnaroči se na RSS Sprememba velikosti pisave A A A

Seznam podjetij po dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti 2008):

Če iščete seznam slovenskih podjetij, ki opravljajo neko dejavnost, jih lahko poiščete na spodnjem seznamu. Podjetja so razporejena po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Številka na desni pove, koliko poslovnih subjektov je v seznamu vpisanih pod to dejavnost.

Šifra SKD Področje Naziv dejavnosti Število podjetij

C

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

MANUFACTURING

22624

33.200 C Montaža industrijskih strojev in naprav 831
33.20 C Montaža industrijskih strojev in naprav 0
33.2 C Montaža industrijskih strojev in naprav 0
33.190 C Popravila drugih naprav 44
33.19 C Popravila drugih naprav 0
33.170 C Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev 23
33.17 C Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev 0
33.160 C Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 108
33.16 C Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 0
33.150 C Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 166
33.15 C Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 0
33.140 C Popravila električnih naprav 182
33.14 C Popravila električnih naprav 0
33.130 C Popravila elektronskih in optičnih naprav 75
33.13 C Popravila elektronskih in optičnih naprav 0
33.120 C Popravila strojev in naprav 1047
33.12 C Popravila strojev in naprav 0
33.110 C Popravila kovinskih izdelkov 94
33.11 C Popravila kovinskih izdelkov 0
33.1 C Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav 0
33 C Popravila in montaža strojev in naprav 0
32.990 C Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 171
32.99 C Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 0
32.910 C Proizvodnja metel in krtač 8
32.91 C Proizvodnja metel in krtač 0
32.9 C Druge predelovalne dejavnosti 0
32.500 C Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 380
32.50 C Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 0
32.5 C Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 0
32.400 C Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 48
32.40 C Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 0
32.4 C Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 0
32.300 C Proizvodnja športne opreme 78
32.30 C Proizvodnja športne opreme 0
32.3 C Proizvodnja športne opreme 0
32.200 C Proizvodnja glasbil 50
32.20 C Proizvodnja glasbil 0
32.2 C Proizvodnja glasbil 0
32.130 C Proizvodnja bižuterije 18
32.13 C Proizvodnja bižuterije 0
32.120 C Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 146
32.12 C Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 0
32.110 C Kovanje kovancev 0
32.11 C Kovanje kovancev 0
32.1 C Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov 0
32 C Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 0
31.090 C Proizvodnja drugega pohištva 592
31.09 C Proizvodnja drugega pohištva 0
31.030 C Proizvodnja žimnic 12
31.03 C Proizvodnja žimnic 0
31.020 C Proizvodnja kuhinjskega pohištva 234
31.02 C Proizvodnja kuhinjskega pohištva 0
31.010 C Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 410
31.01 C Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 0
31.0 C Proizvodnja pohištva 0
31 C Proizvodnja pohištva 0
30.990 C Proizvodnja vprežnih in drugih vozil 1
30.99 C Proizvodnja vprežnih in drugih vozil 0
30.920 C Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov 16
30.92 C Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov 0
30.910 C Proizvodnja motornih koles 8
30.91 C Proizvodnja motornih koles 0
30.9 C Proizvodnja drugih vozil 0
30.400 C Proizvodnja bojnih vozil 1
30.40 C Proizvodnja bojnih vozil 0
30.4 C Proizvodnja bojnih vozil 0
30.300 C Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 33
30.30 C Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 0
30.3 C Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 0
30.200 C Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 6
30.20 C Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 0
30.2 C Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 0
30.120 C Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport 61
30.12 C Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport 0
30.110 C Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij 32
30.11 C Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij 0
30.1 C Gradnja ladij in čolnov 0
30 C Proizvodnja drugih vozil in plovil 0
29.320 C Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 195
29.32 C Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 0
29.310 C Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila 61
29.31 C Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila 0
29.3 C Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila 0
29.200 C Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 56
29.20 C Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 0
29.2 C Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 0
29.100 C Proizvodnja motornih vozil 50
29.10 C Proizvodnja motornih vozil 0
29.1 C Proizvodnja motornih vozil 0
29 C Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 0
28.990 C Proizvodnja strojev za druge posebne namene 151
28.99 C Proizvodnja strojev za druge posebne namene 0
28.960 C Proizvodnja strojev za plastiko in gumo 4
28.96 C Proizvodnja strojev za plastiko in gumo 0
28.950 C Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona 4
28.95 C Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona 0
28.940 C Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 8
28.94 C Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 0
28.930 C Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo 44
28.93 C Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo 0
28.920 C Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev 22
28.92 C Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev 0
28.910 C Proizvodnja metalurških strojev 9
28.91 C Proizvodnja metalurških strojev 0
28.9 C Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 0
28.490 C Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 60
28.49 C Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 0
28.410 C Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 64
28.41 C Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 0
28.4 C Proizvodnja obdelovalnih strojev 0
28.300 C Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 66
28.30 C Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 0
28.3 C Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 0
28.290 C Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 113
28.29 C Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 0
28.250 C Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva 101
28.25 C Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva 0
28.240 C Proizvodnja ročnih strojev in naprav 11
28.24 C Proizvodnja ročnih strojev in naprav 0
28.230 C Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) 3
28.23 C Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) 0
28.220 C Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 104
28.22 C Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 0
28.210 C Proizvodnja peči in gorilnikov 45
28.21 C Proizvodnja peči in gorilnikov 0
28.2 C Proizvodnja drugih naprav za splošne namene 0
28.150 C Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 29
28.15 C Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 0
28.140 C Proizvodnja pip in ventilov 25
28.14 C Proizvodnja pip in ventilov 0
28.130 C Proizvodnja črpalk in kompresorjev 31
28.13 C Proizvodnja črpalk in kompresorjev 0
28.120 C Proizvodnja naprav za fluidno tehniko 39
28.12 C Proizvodnja naprav za fluidno tehniko 0
28.110 C Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 30
28.11 C Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 0
28.1 C Proizvodnja strojev za splošne namene 0
28 C Proizvodnja drugih strojev in naprav 0
27.900 C Proizvodnja drugih električnih naprav 154
27.90 C Proizvodnja drugih električnih naprav 0
27.9 C Proizvodnja drugih električnih naprav 0
27.520 C Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav 8
27.52 C Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav 0
27.510 C Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav 40
27.51 C Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav 0
27.5 C Proizvodnja gospodinjskih naprav 0
27.400 C Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 100
27.40 C Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 0
27.4 C Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 0
27.330 C Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje 18
27.33 C Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje 0
27.320 C Proizvodnja drugih električnih kablov in žic 27
27.32 C Proizvodnja drugih električnih kablov in žic 0
27.310 C Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken 3
27.31 C Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken 0
27.3 C Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje 0
27.200 C Proizvodnja baterij in akumulatorjev 10
27.20 C Proizvodnja baterij in akumulatorjev 0
27.2 C Proizvodnja baterij in akumulatorjev 0
27.120 C Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 47
27.12 C Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 0
27.110 C Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 90
27.11 C Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 0
27.1 C Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 0
27 C Proizvodnja električnih naprav 0
26.800 C Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 0
26.80 C Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 0
26.8 C Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 0
26.700 C Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 22
26.70 C Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 0
26.7 C Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 0
26.600 C Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 16
26.60 C Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 0
26.6 C Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 0
26.520 C Proizvodnja ur 2
26.52 C Proizvodnja ur 0
26.510 C Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav 101
26.51 C Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav 0
26.5 C Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; proizvodnja ur 0
26.400 C Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 82
26.40 C Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 0
26.4 C Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 0
26.300 C Proizvodnja komunikacijskih naprav 34
26.30 C Proizvodnja komunikacijskih naprav 0
26.3 C Proizvodnja komunikacijskih naprav 0
26.200 C Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 40
26.20 C Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 0
26.2 C Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 0
26.120 C Proizvodnja elektronskih plošč 32
26.12 C Proizvodnja elektronskih plošč 0
26.110 C Proizvodnja elektronskih komponent 136
26.11 C Proizvodnja elektronskih komponent 0
26.1 C Proizvodnja elektronskih komponent in plošč 0
26 C Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 0
25.990 C Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 562
25.99 C Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 0
25.940 C Proizvodnja vijačnega materiala, vezi 45
25.94 C Proizvodnja vijačnega materiala, vezi 0
25.930 C Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti 83
25.93 C Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti 0
25.920 C Proizvodnja lahke kovinske embalaže 18
25.92 C Proizvodnja lahke kovinske embalaže 0
25.910 C Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod 5
25.91 C Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod 0
25.9 C Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 0
25.732 C Proizvodnja orodja za stroje 304
25.731 C Proizvodnja ročnega orodja 21
25.73 C Proizvodnja orodja 0
25.720 C Proizvodnja ključavnic, okovja 39
25.72 C Proizvodnja ključavnic, okovja 0
25.710 C Proizvodnja rezil in jedilnega pribora 14
25.71 C Proizvodnja rezil in jedilnega pribora 0
25.7 C Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja 0
25.620 C Mehanska obdelava kovin 2642
25.62 C Mehanska obdelava kovin 0
25.619 C Druga površinska in toplotna obdelava kovin 168
25.611 C Prekrivanje kovin s kovino 54
25.61 C Površinska obdelava in prekrivanje kovin 0
25.6 C Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin 0
25.500 C Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 106
25.50 C Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 0
25.5 C Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 0
25.400 C Proizvodnja orožja in streliva 16
25.40 C Proizvodnja orožja in streliva 0
25.4 C Proizvodnja orožja in streliva 0
25.300 C Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 15
25.30 C Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 0
25.3 C Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 0
25.290 C Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern 32
25.29 C Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern 0
25.210 C Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 20
25.21 C Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 0
25.2 C Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern 0
25.120 C Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 150
25.12 C Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 0
25.110 C Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 723
25.11 C Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 0
25.1 C Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 0
25 C Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 0
24.540 C Litje drugih neželeznih kovin 23
24.54 C Litje drugih neželeznih kovin 0
24.530 C Litje lahkih kovin 38
24.53 C Litje lahkih kovin 0
24.520 C Litje jekla 7
24.52 C Litje jekla 0
24.510 C Litje železa 17
24.51 C Litje železa 0
24.5 C Livarstvo 0
24.460 C Proizvodnja jedrskega goriva 0
24.46 C Proizvodnja jedrskega goriva 0
24.450 C Proizvodnja drugih neželeznih kovin 2
24.45 C Proizvodnja drugih neželeznih kovin 0
24.440 C Proizvodnja bakra 2
24.44 C Proizvodnja bakra 0
24.430 C Proizvodnja svinca, cinka in kositra 2
24.43 C Proizvodnja svinca, cinka in kositra 0
24.420 C Proizvodnja aluminija 15
24.42 C Proizvodnja aluminija 0
24.410 C Proizvodnja plemenitih kovin 4
24.41 C Proizvodnja plemenitih kovin 0
24.4 C Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin 0
24.340 C Hladno vlečenje žice 3
24.34 C Hladno vlečenje žice 0
24.330 C Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 14
24.33 C Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 0
24.320 C Hladno valjanje traku 3
24.32 C Hladno valjanje traku 0
24.310 C Hladno vlečenje profilov 4
24.31 C Hladno vlečenje profilov 0
24.3 C Druga primarna predelava železa in jekla 0
24.200 C Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 8
24.20 C Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 0
24.2 C Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 0
24.100 C Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin 12
24.10 C Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin 0
24.1 C Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin 0
24 C Proizvodnja kovin 0
23.990 C Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 33
23.99 C Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 0
23.910 C Proizvodnja brusilnih sredstev 15
23.91 C Proizvodnja brusilnih sredstev 0
23.9 C Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 0
23.700 C Obdelava naravnega kamna 254
23.70 C Obdelava naravnega kamna 0
23.7 C Obdelava naravnega kamna 0
23.690 C Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca 21
23.69 C Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca 0
23.650 C Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa 3
23.65 C Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa 0
23.640 C Proizvodnja malte 1
23.64 C Proizvodnja malte 0
23.630 C Proizvodnja sveže betonske mešanice 18
23.63 C Proizvodnja sveže betonske mešanice 0
23.620 C Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 1
23.62 C Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 0
23.610 C Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 99
23.61 C Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 0
23.6 C Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca 0
23.520 C Proizvodnja apna in mavca 7
23.52 C Proizvodnja apna in mavca 0
23.510 C Proizvodnja cementa 6
23.51 C Proizvodnja cementa 0
23.5 C Proizvodnja cementa, apna, mavca 0
23.490 C Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 17
23.49 C Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 0
23.440 C Proizvodnja druge tehnične keramike 9
23.44 C Proizvodnja druge tehnične keramike 0
23.430 C Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 1
23.43 C Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 0
23.420 C Proizvodnja sanitarne keramike 2
23.42 C Proizvodnja sanitarne keramike 0
23.410 C Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 33
23.41 C Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 0
23.4 C Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana 0
23.320 C Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline 10
23.32 C Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline 0
23.310 C Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog 4
23.31 C Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog 0
23.3 C Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike 0
23.200 C Proizvodnja ognjevzdržne keramike 24
23.20 C Proizvodnja ognjevzdržne keramike 0
23.2 C Proizvodnja ognjevzdržne keramike 0
23.190 C Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 15
23.19 C Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 0
23.140 C Proizvodnja steklenih vlaken 3
23.14 C Proizvodnja steklenih vlaken 0
23.130 C Proizvodnja votlega stekla 13
23.13 C Proizvodnja votlega stekla 0
23.120 C Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 20
23.12 C Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 0
23.110 C Proizvodnja ravnega stekla 3
23.11 C Proizvodnja ravnega stekla 0
23.1 C Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 0
23 C Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 0
22.290 C Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 562
22.29 C Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 0
22.230 C Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 133
22.23 C Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 0
22.220 C Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 170
22.22 C Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 0
22.210 C Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 85
22.21 C Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 0
22.2 C Proizvodnja plastičnih izdelkov 0
22.190 C Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 106
22.19 C Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 0
22.110 C Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila 22
22.11 C Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila 0
22.1 C Proizvodnja izdelkov iz gume 0
22 C Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 0
21.200 C Proizvodnja farmacevtskih preparatov 49
21.20 C Proizvodnja farmacevtskih preparatov 0
21.2 C Proizvodnja farmacevtskih preparatov 0
21.100 C Proizvodnja farmacevtskih surovin 13
21.10 C Proizvodnja farmacevtskih surovin 0
21.1 C Proizvodnja farmacevtskih surovin 0
21 C Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 0
20.600 C Proizvodnja umetnih vlaken 6
20.60 C Proizvodnja umetnih vlaken 0
20.6 C Proizvodnja umetnih vlaken 0
20.590 C Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 56
20.59 C Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 0
20.530 C Proizvodnja eteričnih olj 14
20.53 C Proizvodnja eteričnih olj 0
20.520 C Proizvodnja sredstev za lepljenje 8
20.52 C Proizvodnja sredstev za lepljenje 0
20.510 C Proizvodnja razstreliv 4
20.51 C Proizvodnja razstreliv 0
20.5 C Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 0
20.420 C Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 94
20.42 C Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 0
20.410 C Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev 46
20.41 C Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev 0
20.4 C Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev 0
20.300 C Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 27
20.30 C Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 0
20.3 C Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 0
20.200 C Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 14
20.20 C Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 0
20.2 C Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 0
20.170 C Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki 1
20.17 C Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki 0
20.160 C Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 18
20.16 C Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 0
20.150 C Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin 16
20.15 C Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin 0
20.140 C Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 13
20.14 C Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 0
20.130 C Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 16
20.13 C Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 0
20.120 C Proizvodnja barvil in pigmentov 7
20.12 C Proizvodnja barvil in pigmentov 0
20.110 C Proizvodnja tehničnih plinov 18
20.11 C Proizvodnja tehničnih plinov 0
20.1 C Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki 0
20 C Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 0
19.200 C Proizvodnja naftnih derivatov 11
19.20 C Proizvodnja naftnih derivatov 0
19.2 C Proizvodnja naftnih derivatov 0
19.100 C Proizvodnja koksa 0
19.10 C Proizvodnja koksa 0
19.1 C Proizvodnja koksa 0
19 C Proizvodnja koksa in naftnih derivatov 0
18.200 C Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 17
18.20 C Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 0
18.2 C Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 0
18.140 C Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 62
18.14 C Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 0
18.130 C Priprava za tisk in objavo 501
18.13 C Priprava za tisk in objavo 0
18.120 C Drugo tiskanje 594
18.12 C Drugo tiskanje 0
18.110 C Tiskanje časopisov 12
18.11 C Tiskanje časopisov 0
18.1 C Tiskarstvo in z njim povezane storitve 0
18 C Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 0
17.290 C Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 57
17.29 C Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 0
17.240 C Proizvodnja tapet 2
17.24 C Proizvodnja tapet 0
17.230 C Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 17
17.23 C Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 0
17.220 C Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 21
17.22 C Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 0
17.210 C Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 82
17.21 C Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 0
17.2 C Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 0
17.120 C Proizvodnja papirja in kartona 32
17.12 C Proizvodnja papirja in kartona 0
17.110 C Proizvodnja vlaknin 6
17.11 C Proizvodnja vlaknin 0
17.1 C Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona 0
17 C Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 0
16.290 C Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 589
16.29 C Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 0
16.240 C Proizvodnja lesene embalaže 186
16.24 C Proizvodnja lesene embalaže 0
16.230 C Stavbno mizarstvo in tesarstvo 694
16.23 C Stavbno mizarstvo in tesarstvo 0
16.220 C Proizvodnja sestavljenega parketa 7
16.22 C Proizvodnja sestavljenega parketa 0
16.210 C Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa 44
16.21 C Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa 0
16.2 C Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov 0
16.100 C Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 797
16.10 C Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 0
16.1 C Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 0
16 C Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva 0
15.200 C Proizvodnja obutve 77
15.20 C Proizvodnja obutve 0
15.2 C Proizvodnja obutve 0
15.120 C Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 75
15.12 C Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 0
15.110 C Strojenje in dodelava usnja in krzna 17
15.11 C Strojenje in dodelava usnja in krzna 0
15.1 C Strojenje in dodelava usnja in krzna; proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov 0
15 C Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 0
14.390 C Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 43
14.39 C Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 0
14.310 C Proizvodnja nogavic 27
14.31 C Proizvodnja nogavic 0
14.3 C Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil 0
14.200 C Proizvodnja krznenih izdelkov 3
14.20 C Proizvodnja krznenih izdelkov 0
14.2 C Proizvodnja krznenih izdelkov 0
14.190 C Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov 126
14.19 C Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov 0
14.140 C Proizvodnja spodnjega perila 21
14.14 C Proizvodnja spodnjega perila 0
14.130 C Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 473
14.13 C Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 0
14.120 C Proizvodnja delovnih oblačil 34
14.12 C Proizvodnja delovnih oblačil 0
14.110 C Proizvodnja usnjenih oblačil 18
14.11 C Proizvodnja usnjenih oblačil 0
14.1 C Proizvodnja oblačil, razen krznenih 0
14 C Proizvodnja oblačil 0
13.990 C Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 58
13.99 C Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 0
13.960 C Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 27
13.96 C Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 0
13.950 C Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 12
13.95 C Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 0
13.940 C Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež 6
13.94 C Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež 0
13.930 C Proizvodnja preprog 7
13.93 C Proizvodnja preprog 0
13.920 C Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 180
13.92 C Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 0
13.910 C Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 9
13.91 C Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 0
13.9 C Proizvodnja drugih tekstilij 0
13.300 C Dodelava tekstilij 53
13.30 C Dodelava tekstilij 0
13.3 C Dodelava tekstilij 0
13.200 C Tkanje tekstilij 13
13.20 C Tkanje tekstilij 0
13.2 C Tkanje tekstilij 0
13.100 C Priprava in predenje tekstilnih vlaken 15
13.10 C Priprava in predenje tekstilnih vlaken 0
13.1 C Priprava in predenje tekstilnih vlaken 0
13 C Proizvodnja tekstilij 0
12.000 C Proizvodnja tobačnih izdelkov 4
12.00 C Proizvodnja tobačnih izdelkov 0
12.0 C Proizvodnja tobačnih izdelkov 0
12 C Proizvodnja tobačnih izdelkov 0
11.070 C Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 34
11.07 C Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 0
11.060 C Proizvodnja slada 0
11.06 C Proizvodnja slada 0
11.050 C Proizvodnja piva 79
11.05 C Proizvodnja piva 0
11.040 C Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 2
11.04 C Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja 0
11.030 C Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 21
11.03 C Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 0
11.020 C Proizvodnja vina iz grozdja 60
11.02 C Proizvodnja vina iz grozdja 0
11.010 C Proizvodnja žganih pijač 116
11.01 C Proizvodnja žganih pijač 0
11.0 C Proizvodnja pijač 0
11 C Proizvodnja pijač 0
10.920 C Proizvodnja hrane za hišne živali 8
10.92 C Proizvodnja hrane za hišne živali 0
10.910 C Proizvodnja krmil 16
10.91 C Proizvodnja krmil 0
10.9 C Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali 0
10.890 C Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 101
10.89 C Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih 0
10.860 C Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 18
10.86 C Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 0
10.850 C Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 19
10.85 C Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 0
10.840 C Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 92
10.84 C Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 0
10.830 C Predelava čaja in kave 75
10.83 C Predelava čaja in kave 0
10.820 C Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 42
10.82 C Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 0
10.810 C Proizvodnja sladkorja 9
10.81 C Proizvodnja sladkorja 0
10.8 C Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov 0
10.730 C Proizvodnja testenin 44
10.73 C Proizvodnja testenin 0
10.720 C Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 45
10.72 C Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 0
10.710 C Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 821
10.71 C Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 0
10.7 C Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 0
10.620 C Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 4
10.62 C Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 0
10.610 C Mlinarstvo 114
10.61 C Mlinarstvo 0
10.6 C Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 0
10.520 C Proizvodnja sladoleda 51
10.52 C Proizvodnja sladoleda 0
10.510 C Mlekarstvo in sirarstvo 224
10.51 C Mlekarstvo in sirarstvo 0
10.5 C Predelava mleka 0
10.420 C Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob 1
10.42 C Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob 0
10.410 C Proizvodnja olja in maščob 174
10.41 C Proizvodnja olja in maščob 0
10.4 C Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 0
10.390 C Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 323
10.39 C Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 0
10.320 C Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 187
10.32 C Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 0
10.310 C Predelava in konzerviranje krompirja 4
10.31 C Predelava in konzerviranje krompirja 0
10.3 C Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 0
10.200 C Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 9
10.20 C Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 0
10.2 C Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 0
10.130 C Proizvodnja mesnih izdelkov 221
10.13 C Proizvodnja mesnih izdelkov 0
10.120 C Proizvodnja perutninskega mesa 18
10.12 C Proizvodnja perutninskega mesa 0
10.110 C Proizvodnja mesa, razen perutninskega 220
10.11 C Proizvodnja mesa, razen perutninskega 0
10.1 C Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 0
10 C Proizvodnja živil 0

Iskalnik omogoča iskanje po registru davčnih zavezancev in proračunskih uporabnikov. Uporabite ga, če vas zanima, ali je neko podjetje zavezanec za DDV ali ne.

Za iskanje po seznamu davčnih zavezancev vpišite ime podjetja, del imena podjetja ali davčno številko.

Podrobnosti iskanja:

Iskanje je možno po naslednjih lastnostih:

Išči subjekt po:

oglasno sporočilo


Iskanje lahko dodatno omejite samo na proračunske uporabnike:

Če ne veste točnega naziva ali naslova podjetja lahko uporabite "pametno iskanje"


Seznam podjetij po dejavnosti


VIES VAT number validation - preverjanje Identifikacijskih številk
iPRS - Poslovni register Slovenije (za ogled podatkov je potrebna brezplačna registracija na strani Ajpes)
JOLP - Javna objava letnih poročil (Bilance stanja, izkazi uspeha za zadnji dve leti)
Spletni vpogled v podatke sodnega registra (za prijavo potrebujete digitalno potrdilo)


Datumi zadnjih posodobitev:
Viri podatkov:

Zakaj so podatki o mojem podjetju objavljeni na tej strani?

Podatke za objavo avtomatsko beremo iz javno dostopnih baz podatkov (register davčnih zavezancev Dursa).

Mnenje informacijskega pooblaščenca: Prikazovanje osebnih podatkov na spletnem portalu

Upravljalec portala Računovodja.com ne odgovarja za pravilnost podatkov.