Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 23.4.2013 14:09:09

Prijava, sprememba in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja - M obrazci

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni


1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih
2. Roki in način vložitve prijave podatkov o zavarovanju
3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje
4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje
5. Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje
6. Obrazec M-DČ (prijava, odjava in sporočanje sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana) in navodilo za izpolnjevanje
7. Posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-vem
8. Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B)
9. Kategorije zavarovanih oseb

na začetek
1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih

Prijave, spremembe in odjave v obveznih socialnih zavarovanjih (pokojninsko in invalidsko zavarovaje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanj za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) se vlagajo na obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 - popr.).

Obrazci M, ki so bili predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 - popr., 75/08, 12/09 in 37/11) se od 01.07.2011 več ne uporabljajo, z izjemo obrazca M-2. Ta se po 01.07.2011 v določenih primerih še lahko uporablja, in sicer v primerih navedenih pod točko 5.

Vrste obrazcev M:

1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
3. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
4. obrazec M-DČ (prijava, sprememba in odjava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov) s pripadajočim potrdilom o prijavi.

Vsak od navedenih obrazcev M se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obrazca zadrži ZZZS oz. ga posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če gre za prijavo, spremembo ali odjavo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne zavezancu.

na začetek
2. Roki in način vložitve prijav, sprememb in odjav

Prijave podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 morajo zavezanci za prijavo vložiti v 8 dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.

Enak rok velja za sporočanje sprememb podatkov na obrazcu M-3 (v 8 dneh od nastanka spremembe oz. ugotovitve napake v že sporočenem podatku), odjavo iz zavarovanja na obrazcu M-2 (v 8 dneh od prenehanja pogojev za zavarovanje oz. ugotovitve, da so bili sporočeni napačni podatki v določenih rubrikah, ki se lahko popravijo le z vložitvijo odjave in nove prijave v zavarovanje) ter za prijavo podatkov (prijavo, spremembo in odjavo) o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov na obrazcu M-DČ.

Izjema od navedenega roka za vložitev prijave v zavarovanje je prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 34. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), pri katerem se zavarovanje začne z dnem vložitve prijave v zavarovanje in zaključi z dnem vložitve odjave iz zavarovanja.

Izjema je tudi pri prijavi novorojenčka v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prijavo je potrebno vložiti čimprej, najpozneje pa do 60. dne njegove starosti. Do tega dne lahko namreč zdravstvene storitve koristi na zavarovanje enega od staršev, po tej starosti pa je otrok pri izvajalcih zdravstvenih storitev obravnavan kot samoplačnik, če prijava v zavarovanje ni bila vložena.

Prijavo, spremembo in odjavo iz zavarovanja lahko zavezanci za prijavo vložijo tudi pred nastankom oziroma prenehanjem pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, oz. pričetkom veljave spremembe, ZZZS pa prijavo, spremembo oz. odjavo vnese v evidenco največ 8 dni pred nastankom oziroma prenehanjem pravnega razmerja oz. pričetkom veljave spremembe.


Prijavo, odjavo in spremembo vloži zavezanec za prijavo pri ZZZS, in sicer:
- v elektronski obliki prek DRŽAVNEGA PORTALA ZA PODJETJA IN PODJETNIKE e-VEM (tudi s pomočjo kadrovskega vmesnika) za šifre podlag za zavarovanje 001, 002, 005, 013, 034, 036, 075 in 077 ali na točkah VEM za šifre podlag za zavarovanje 001, 005, 013 in 077,
- v papirni obliki neposredno ali po pošti.

Zavezancem so na voljo elektronsko oblikovani obrazci M (pdf), objavljeni pod točko 3, 4 in 5.

Papirne obrazce M pa je mogoče kupiti tudi v papirnicah in knjigarnah.

na začetek
3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-1 zavezanec prijavi zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja.


- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-1.pdf
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki.pdf

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-1.pdf

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1.pdf

NOVOST: NOVA KODA ZA DRŽAVO KOSOVO

Od 6.4.2013 se za državo Kosovo ne uporablja več koda 009, temveč nova koda 901, kar je potrebno upoštevati pri izpolnjevanju rubrik 6 – državljanstvo, 11 – država stalnega prebivališča v tujini in 28 – država, v katero je bil zavarovanec napoten na delo ali strokovno izpopolnjevanje.

- SEZNAM OBVEZNIH PODATKOV NA OBRAZCU

V dokumentu je seznam podatkov na obrazcu M-1, ki morajo biti izpolnjeni pri prijavi zavarovanca po določeni šifri podlage za zavarovanje (šifre podlag za zavarovanje in njihove opis je v Navodilu za izpolnjevanje obrazca M-1).

Seznam obveznih podatkov_obrazec M-1.pdf

na začetek
4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-3 zavezanec za prijavo sporoča spremembe določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembe določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju.

Z obrazcem M-3 zavezanec sporoča tudi popravke podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (prijava v zavarovanje) ali M-3.


Posebnosti pri uporabi M-3 obrazca, če zavezanec sporoča stornacijo zavarovanja, ki je bilo zaključeno do 30.06.2011

Če zavezanec sporoča stornacijo zavarovanja, ki je bilo zaključeno do 30.06.2011 in je bilo urejeno na registrski številki, ki je bila s 01.07.2011 ukinjena, se šteje, da je obrazec pravilno izpolnjen tudi, če je v rubrike »Podatki o zavezancu« vnesel podatek o ukinjeni registrski številki in le tej pripadajoč naziv zavezanca.

V kolikor so podatki o zavezancu pravilno izpolnjeni – enotna registrska številka in njej pripadajoč naziv poslovnega subjekta, se v rubriko opombe vpiše ukinjeno registrsko številko, pod katero je bilo urejeno zavarovanje, ki ga zavezanec želi stornirati. Če podatka o ukinjeni registrski številki zavezanec ne vpiše sam, ga vpiše ZZZS.


- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-3.pdf
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki.pdf

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-3.pdf

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3.pdf

NOVOST: NOVA KODA ZA DRŽAVO KOSOVO

Od 6.4.2013 se za državo Kosovo ne uporablja več koda 009, temveč nova koda 901, kar je potrebno upoštevati pri izpolnjevanju rubrik 6 – državljanstvo, 11 – država stalnega prebivališča v tujini in 28 – država, v katero je bil zavarovanec napoten na delo ali strokovno izpopolnjevanje.

na začetek
5. Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje

Z obrazcem M-2 zavezanec za prijavo odjavi zavarovanca, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, iz obveznih socialnih zavarovanj.

Z obrazcem M-2 zavezanec tudi razveljavi (stornira) obstoječe nezaključeno (odprto) zavarovanje.

Uporaba novega M-2 obrazca za odjavo iz zavarovanja, ki je prenehalo do 30.06.2011 in je bilo urejeno na ukinjeni registrski številki

Če zavezanec z novim M-2 obrazcem sporoča datum prenehanja zavarovanja na registrski številki, ki je bila s 01.07.2011 ukinjena, se šteje, da je obrazec pravilno izpolnjen tudi, če je v rubrike »Podatki o zavezancu« vnesel podatek o ukinjeni registrski številki in le tej pripadajoč naziv zavezanca.

Če so podatki o zavezancu pravilno izpolnjeni – enotna registrska številka (registrska številka, veljavna od 1.7.2011) in njej pripadajoč naziv poslovnega subjekta, se v rubriko opombe vpiše ukinjeno registrsko številko, pod katero je bilo urejeno zavarovanje, ki ga zavezanec želi zaključiti. Če podatka o ukinjeni registrski številki zavezanec ne vpiše sam, ga vpiše ZZZS.

Uporaba M-2 obrazca, veljavnega do 30.06.2011, je dopustna v naslednjih primerih:

- za zaključevanje zavarovanj, za katera je bila vložena prijava na obrazcu M-1, ki je veljal do 30.06.2011, in se zanje ni izvedla avtomatska sprememba registrske številke na dan 01.07.2011;
- za zaključevanje obdobij zavarovanj na ukinjenih registrskih številkah in je datum prenehanja zavarovanja pred 01.07.2011.

NOVOST
Od 1.1.2013 je v uporabi nova šifra vzroka prenehanja zavarovanja (rubrika 31), in sicer šifra 18odjava zaradi spremembe zavezanca za prijavo (73. člen Zakona o delovnih razmerjih, 152. oz. 153. člen Zakona o javnih uslužbencih), ukinjena pa je šifra 04odjava po 1. odstavku 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).

S šifro 18 se sporoča vzrok odjave iz zavarovanja, če pride do spremembe zavezanca za prijavo zaradi:
- spremembe delodajalca po 73. členu Zakona o delovnih razmerjih,
- premestitve po 152. členu Zakona o javnih uslužbencih ali
- ukinitve organa in prenosa nalog po 153. členu Zakona o javnih uslužbencih.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec M-2.pdf
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki.pdf

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec M-2.pdf

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2.pdf

na začetek
6. Obrazec M-DČ (prijava, odjava in sporočanje sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana) in navodilo za izpolnjevanje

Prijavo družinskih članov zavarovancev (nosilcev zavarovanj) v obvezno zdravstveno zavarovanje, prijavo sprememb podatkov med zavarovanjem ter odjavo iz zavarovanja opravi zavezanec za prijavo z obrazcem M-DČ. Zavezanec za prijavo je pravna ali fizična oseba, ki je v zavarovanje prijavila nosilca zavarovanja.

Na enem obrazcu M-DČ je mogoče istočasno prijaviti največ dva družinska člana. Če mora zavezanec hkrati prijaviti v zavarovanje več kot dva družinska člana, izpolni nov obrazec M-DČ z vsemi predpisanimi podatki.


- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE TER NAVODILO ZA NJEGOVO UPORABO

Obrazec MDČ.pdf
Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki.pdf

- OBRAZEC ZA TISKANJE

Obrazec MDČ.pdf

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-DČ.pdf

NOVOST: NOVA KODA ZA DRŽAVO KOSOVO

Od 6.4.2013 se za državo Kosovo ne uporablja več koda 009, temveč nova koda 901, kar je potrebno upoštevati pri izpolnjevanju rubrike 7 – državljanstvo in 17 – država stalnega prebivališča v tujini.

- SEZNAM OBVEZNIH PODATKOV NA OBRAZCU

V dokumentu je seznam podatkov na obrazcu M-DČ, ki morajo biti izpolnjeni pri prijavi družinskega člana po določeni šifri podlage za zavarovanje (šifre podlag za zavarovanje in njihove opis je v Navodilu za izpolnjevanje obrazca M-DČ).

Seznam obveznih podatkov_obrazec M-DČ.pdf

na začetek
7. Posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-VEM


Odjave (M-2) in spremembe (M-3) zavarovanj, pri katerih je bila s 1.7.2011 programsko narejena sprememba na enotno registrsko številko zavezanca

Pri postopku odjave (M-2) ali spremembe (M-3) prek portala e-VEM mora zavezanec za ta zavarovanja v iskalne kriterije vpisati enotno registrsko številko (registrsko številko, ki jo ima v uporabi od 01.07.2011), kot datum pričetka zavarovanja zavarovanca (ta podatek je v iskalnih kriterijih sicer obvezen le, če ima zavarovanec pri določenem zavezancu odprti dve ali več zavarovanji po isti šifri podlage za zavarovanje) pa 01.07.2011, če ni po tem datumu prišlo že do kakšne odjave in nove prijave zavarovanca v zavarovanje. V slednjem primeru vpiše kot datum pričetka zavarovanja datum iz zadnje prijave, ki je bila po 01.07.2011.

Odjava takega zavarovanja, ki je bilo vključeno v programsko spremembo, z dnem prenehanja zavarovanja pred 01.07.2011, prek portala e-VEM ni možna. Tako odjavo mora zavezanec urediti s papirnimi obrazci.


Sporočanje sprememb (M-3) med zavarovanjem

Pri sporočanju sprememb med zavarovanjem (M-3) velja poleg zgoraj navedene posebnosti tudi ta, da mora zavezanec pri spremembi prek portala e-VEM vpisati tudi podatke, ki so na M obrazcih novi. To so:
- polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (rubrika 17),
- šifri KLASIUS-SRV (rubrika 23) in KLASIUS-P (rubrika 24) ter
- šifra poklica, ki ga zavarovanec opravlja po SKP-08 (rubrika 25), in sicer pri šifri podlage za zavarovanje, kjer so ti podatki obvezni.

Te podatke je potrebno vpisati, če ZZZS teh podatkov pri opravljanju postopka spremembe prek portala e-VEM zavezancu ne vrne (zavezancu se pri teh rubrikah prikažejo prazna polja), ker jih v svoji bazi podatkov nima zapisanih.

na začetek
8. Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B)

Obrazec za prijavo in odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je objavljen v Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

- OBRAZEC ZA IZPOLNJEVANJE IN TISKANJE

Obrazec M1-2B.pdf

- OBRAZEC SAMO ZA TISKANJE

Obrazec M1-2B.pdf

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE

Navodila za izpolnjevanje obrazca M1-2B.pdf

NOVOST - popravek navodila za izpolnjevanje!

Na obrazcu M1-2/B se kot razlog z zavarovanje ne vpisuje več točke in člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanje (ZZVZZ), temveč ustrezno šifro iz spodnjega šifranta, ki opredeljuje posamezno točko 17. oz. 18. člena ZZVZZ.

Za 12. točko 17. člena ZZVZZ sta določeni dve šifri, in sicer:
- 12 - 17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
- 13 - 17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela.

Šifrant razlogov za zavarovanje:

Šifrant razlogov za zavarovanje.pdf

na začetek
9. Kategorije zavarovanih oseb

Kategorije zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju in dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovane osebe so opisana na naslednji povezavi: Kategorije zavarovanih oseb

Pravna podlaga
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Predvideni rok za odločitev
V primeru spora glede lastnosti zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih od vložitve popolne vloge.

Upravna taksa
Takse prosto.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

Dodatne informacije in publikacije

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Tematska zloženka o prijavi, spremembi in odjavi obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju dojenčkov

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju študentov

Tematska zloženka o obveznem zdravstvenem zavarovanju za starejše

Ključne besede:
Obrazec M-1
Obrazec M-3
Obrazec M-2
Obrazec MDČ
Obrazec M1-2B
podlaga zavarovanja 040
podlaga zavarovanja 112
podlaga zavarovanja 103
ZZZS
ZPIZ-1
vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja
novi M obrazci

Zadnji članki iz rubrike:

24.4.2014 15:21:40:
Obrazec M 12

23.4.2014 15:26:58:
"Popoldanski s.p." - prijava v zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

17.4.2014 14:08:00:
Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje - najnižje osnove za leto 2014

16.4.2014 15:33:00:
Dostopanje do aplikacije za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 z avtentikacijsko kodo

16.4.2014 14:54:23:
Posredovanje M4 za leto 2013

Najnovejši članki:

24.4.2014 16:04:41:
Pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo - sodba ustavnega sodišča 10. 4. 2014

24.4.2014 15:48:54:
Začasna ukrepa aktivne politike zaposlovanja za odpravo posledic žleda

24.4.2014 9:01:20:
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine - do 30. aprila 2014

24.4.2014 6:33:09:
Vlada sprejela Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

24.4.2014 13:40:53:
Podaljšanje roka za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za leto 2013 do 31. 5. 2014

 
Pošlji prijatelju!
Vaš elektronski naslov:

Prijateljev elektronski naslov:

Vaše ime:

Sporočilo:


Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT